• Meet our succesful Angels from Thai air asia

  Click on an image to read their testimonial.
 • ฟักแฟง/Fugfang
  ฐิติกานต์ บุบผาชื่นฟักแฟง/Fugfang
 • ชมพู่/Chompoo
  พูนทรัพย์ จิตเย็นชมพู่/Chompoo
 • จีน/Jean
  กุลนิษฐ์ อดิเรกลาภวงศ์จีน/Jean
 • ขวัญ/Kwan
  สวรินทร์ เจริญภักตร์ขวัญ/Kwan
 • ปอย/Poy
  ธนวรรณ รุ่งแสงปอย/Poy
 • บี/Bee
  ภัทรสิริ คำขาวบี/Bee
 • แซนด์/Zand
  รัชกรานต์ พินทองแซนด์/Zand
 • ปอ/Por
  อิสระ อนทรสูตปอ/Por
 • เบน / Ben
  เกียรติศักดิ์ อินทร์ประเสริฐเบน / Ben
 • มิ้น/Mint
  ชนนิกานต์ ศิริธรมิ้น/Mint
 • ทิว/Tew
  ธันว์ตรี ลองประเสริฐทิว/Tew
 • ฟอง/Fong
  ธัญ อนัญชนินทร์ฟอง/Fong
 • การบ้าน/Karnban
  เมธากาญจน์ รัตนมาลัยการบ้าน/Karnban
 • อ๋อ/Aorr
  ทิพย์วดี อิงค์อนันต์นาทอ๋อ/Aorr
 • อาย/Eye
  พชรมน วิภาตนาวินอาย/Eye
 • แนน/Nan
  อภิชญา สีสุกกลางแนน/Nan
 • เฟียต/Fiat
  ณัฐนันท์ ศรีวิไลทนต์เฟียต/Fiat
 • วีน่า/Wina
  ปวีณา จิรดิลกพรวีน่า/Wina
 • กาญจน์/Garn
  รังสิต เนาวกุลกาญจน์/Garn
 • เส้นหมี่/Senmee
  ทัตติยา สุพรรณบัฏเส้นหมี่/Senmee
 • ฟอง/Fong
  กชกร ฉิมน้อยฟอง/Fong
 • บอย/Boy
  ณัฐ โลหิตโยธินบอย/Boy
 • ทราย/Sine
  นัฐธิกานต์ พงศ์ชูทราย/Sine
 • สตางค์/Stang
  สิรวิชญ์ ม้าแก้วสตางค์/Stang
 • โอ้/Oh
  คณัสนันท์ วิชิตธารารักษ์โอ้/Oh
 • กวาง/Kwang
  ชนิกนันท์ อุทัศน์กวาง/Kwang
 • โบ/Beau
  วัชรารัสมิ์ ศิริสารภัคดีโบ/Beau
 • เฟิร์น/Fearn
  เจนจิรา เพชรด่านเหนือเฟิร์น/Fearn
 • นุ่น/Noon
  ปาณิสรา ประทุมชาตินุ่น/Noon
 • เปรม/Prame
  ปีรติ อาจวงษ์เปรม/Prame
 • ฝน/Fon
  ณัฐธิดา พลศักดิ์ฝน/Fon
 • แจ๊ค/Jack
  ภาคิน ล่าโสตร์แจ๊ค/Jack
 • จิ๊ป/Jeep
  วรรณทิพย์ ศรีแสงจิ๊ป/Jeep
 • แนต/Nat
  สิทธิพันธ์ จันทร์สว่างแนต/Nat
 • อาร์ม/Arm
  มารุต กิตติธรอาร์ม/Arm
 • กอม/Comme
  อานนท์ กันหารัตน์กอม/Comme
 • Ball/บอล
  ธนชัย จั่นจำรัสBall/บอล
 • แชมป์/Champ
  ธีรพนธุ์ จินดาแชมป์/Champ
 • นิ้ง/Nink
  ชุติมณฑน์ ศรีสงวนสกุลนิ้ง/Nink
 • มิ้นท์/Mint
  ณัฐภัทรา ทองไข่มุกด์มิ้นท์/Mint
 • ฟิล์ม/Film
  นริสา พรรักษมณีฟิล์ม/Film
 • ตาล/Tarn
  อทิตา ชิตอรุณตาล/Tarn
 • ฟา/Fa
  ภัทธ์ธรณ์ กิตธาธำรงฟา/Fa
 • ปิ๊ก/Pik
  วลินทรา เจริญฤทธิ์ปิ๊ก/Pik
 • เจนนี่/Jenny
  พัทย์ญดา อัศวินอารักษ์เจนนี่/Jenny
 • แม็ค/Mac
  ศุภกฤต คงวิทยาแม็ค/Mac
 • อุ๊/Au
  สาวิตรี สุขประกอบอุ๊/Au
 • ไนซ์/Nice
  ศศิมา รัตนสัมฤทธิ์ ไนซ์/Nice
 • ไอซ์/Ice
  ปาณชัย ศรีรัตน์ไอซ์/Ice
 • มิ้ม/Mim
  อาจรีย์ อินทรไพจิตรมิ้ม/Mim
 • แพร/Prae
  จริยา เผ่าพันธุ์แพร/Prae
 • น้ำ/Nam
  วิภาวี ติระตระกูลเสรีน้ำ/Nam
 • สแน็กซ์/Snack
  ธนนท์ คงสมพงษ์สแน็กซ์/Snack
 • Kung/คุง
  สุนทร สีมาส่งเสริมKung/คุง
 • พีส/Peace
  วงศกร เนาว์แก้วพีส/Peace
 • กิ๊ฟท์/Gift
  สุพัตรา โภคบุตรกิ๊ฟท์/Gift
 • ใหม่/Mai
  พัชรา เพ็ญไพจิตร์ใหม่/Mai
 • กิ๊บ/Gib
  หรรษา เดชธนไพศาลกิ๊บ/Gib
 • แอม/Amm
  นัฐชา สุภาโขงแอม/Amm
 • ไดมอนด์/Diamond
  สกาว ฤกษะสารไดมอนด์/Diamond
 • ปลา/Pla
  สิริพร ฌูกะวิโรจน์ปลา/Pla
 • นุช/Nuch
  จีราพรรธพร เชิดชูอำไพนุช/Nuch
 • ตี้/Ty
  ธัญวดี บัลลังก์สุขตี้/Ty
 • ท๊อป/Top
  วีรวัฒน์ สิทธิพาชัยกุลท๊อป/Top
 • โดม/Dome
  เกล้าพีระ ณ เชียงใหม่โดม/Dome
 • เบ๊นซ์/Benz
  กฤศภณ กิตติภากรณ์ เบ๊นซ์/Benz
 • Max/แม็ก
  ธัณชณท ชิ้วนฤภัยMax/แม็ก
 • Cherry/เชอร์รี่
  ธนิดา เหลืองพิกุลทอง Cherry/เชอร์รี่
 • Ice/ ไอช์
  ยุวรัตน์ มีทรัพย์Ice/ ไอช์
 • Au-jee/อู๋จี๊
  ฐิติพล สุนทรอนันตกุลAu-jee/อู๋จี๊
 • อิ๋ง /Ink
  มนัสวี ธรรมกฤษดาอิ๋ง /Ink
 • ส้ม/Som
  สุวิมล รัตนปัญญาส้ม/Som
 • แน็ต/Nat
  นิรมล เชี่ยวชาญกิจการแน็ต/Nat
 • Fah/ฟ้า
  ฐิต์กพัชร ฟุ้งลัดดาFah/ฟ้า
 • บุ๊ค/Book
  สุทธิดา สุขมงคลบุ๊ค/Book
 • มุก/Mook
  ธนารีย์ ปัญโญมุก/Mook
 • ดา/Da
  นัฎธนา ชื่นภักดีดา/Da
 • ภัทร/Pat
  ปัญฑารีย์ มโนศิรินุกูลภัทร/Pat
 • นีน/Neen
  ศราวุธ ชูโชตินีน/Neen
 • ทอมมี่/Tommy
  ศิษฐ์ศุภร อมรธาตรีทอมมี่/Tommy
 • แอ๊ปเปิ้ล/Apple
  อรพรรณ บางประภากรแอ๊ปเปิ้ล/Apple
 • วูดดี้/Woody
  พศิน จิรภัทรธนทัตวูดดี้/Woody
 • นพ/Nop
  พลอยปภัส สุขทัพภ์นพ/Nop
 • Gaan/กัน
  กฤษฎา ประชานุชิตGaan/กัน
 • Nut/นัท
  ณัฐวุฒิ ชวินกุลNut/นัท
 • ฝ้าย/Fai
  ศิรประภา วระวิบุลฝ้าย/Fai
 • June/จูน
  สริญญา โพนทองJune/จูน
 • พลอย/Ploi
  นวลพรรณ ไวทยะชัยวัฒน์พลอย/Ploi
 • ตุ้ย/Tui
  ธารารัตน์ เฮงภู่เจริญตุ้ย/Tui
 • กุ้ง/Kung
  สุภาพร รุ่งโรจน์กุ้ง/Kung
 • Pim/พิมพ์
  พิมพ์ชนก มาลัยรัตน์Pim/พิมพ์
 • Air/แอร์
  อรณิชชา เอื้อวงศ์ประยูรAir/แอร์
 • Jha/จ๋า
  เกวลิน คำจริงJha/จ๋า
 • Eve/อีฟ
  วรรวิศา ทองกรEve/อีฟ
 • I-Tim/ไอติม
  ธีรภัทร สุดสวาสดิ์I-Tim/ไอติม
 • Name/เนม
  สิทธิกร จันทร์แฉล้มName/เนม
 • Ball/บอล
  นลณภัทร์ นิตย์มณีBall/บอล
 • พีช/Peach
  ธมลวรรณ ดีศรีศักดิ์พีช/Peach
 • ปุ้ย/Pui
  นาตยาณี จันนนท์ปุ้ย/Pui
 • Jang/แจง
  เมลดา วราเมธภักดีJang/แจง
 • Pui/ปุ๋ย
  ทัตตกานต์ คูณแก้วPui/ปุ๋ย
 • Prae/แพร
  เหมือนแพร ฟูเกียรติสุทธิ์Prae/แพร
 • Ammy/แอมมี่
  พนอนิจ บุญช่วยAmmy/แอมมี่
 • น้ำหนึ่ง/Namnueng
  ปัทมาภรณ์ ธรรมสถิตย์พรน้ำหนึ่ง/Namnueng
 • zine/ทราย
  นวรัตน์ โชคบำรุงเจริญกุลzine/ทราย
 • Pam/แพม
  พีรญา บุญศิริเศรษฐPam/แพม
 • Bell/เบล
  อรุณรัตน์ ลิมปวัฒนสุขBell/เบล
 • Sai/ทราย
  ธนธนิก บุญมีSai/ทราย
 • Share/แชร์
  รวิภา ปรารภกุลShare/แชร์
 • เติ้ง/Tehng
  นวัช บูณะโอสถเติ้ง/Tehng
 • Kao-Oat / ข้าวโอ๊ต
  ธชา หาญสมบูรณ์Kao-Oat / ข้าวโอ๊ต
 • Em/เอ็ม
  ปณัยภรณ์ ห่วงวิเชียรEm/เอ็ม
 • Kua/เกื้อ
  กฤดิ สถิรวงศ์วรรณKua/เกื้อ
 • เมย์/May
  เจิ้นผิง แซ่ทังเมย์/May
 • เกด/Kate
  เกศราภรณ์ บวรมงคลศักดิ์เกด/Kate
 • หลิน/Lin
  ธนภรณ์ บุญเดชหลิน/Lin
 • เง็กหลี/Ngeklee
  จิรชยา ลิมป์พัฒนชัยเง็กหลี/Ngeklee
 • Ake / เอก
  กันตพงศ์ กิตติวรรณางกูรAke / เอก
 • Guay/ก๋วย
  ศรัณย์ จันทร์ฉิมGuay/ก๋วย
 • Joy/จอย
  ฐิลดา ศรีชัยชนะJoy/จอย
 • นู๋พลอย/NuPloy
  พลอยพชร เจริญทรัพย์นู๋พลอย/NuPloy
 • ทราย/Sai
  ภาวิตรา อภิสารธนรักษ์ทราย/Sai
 • Fun/ ฝัน
  กัลยรัตน์ พลศักดิ์Fun/ ฝัน
 • Tak/ตั๊ก
  กฤติยา อินตะนัยTak/ตั๊ก
 • Mai/ใหม่
  ลภัสรดา ใสสุกMai/ใหม่
 • May/เมย์
  มินทร์ตรา ทะมาดี May/เมย์
 • Nan/แนน
  นิลุบล สำลีNan/แนน
 • Som/ส้ม
  ชัชชญา เลาหสุรโยธิน Som/ส้ม
 • Coco/โคโค่
  ศลีรา หวังโภคาCoco/โคโค่
 • Kae/เก๋
  ยมลภัทร บริบูรณ์Kae/เก๋
 • Soft/ซอฟ
  มุจลินทร์ มีนาภินันท์Soft/ซอฟ
 • Yui/ยุ้ย
  พิพัสสา เห่ล่าปิยะสกุลYui/ยุ้ย
 • Pang/แป้ง
  ฐิติชญาน์ สุวัตศรีสกุลPang/แป้ง
 • Bow/โบว์
  กีรติ เคารพธรรมBow/โบว์
 • Nam/น้ำ
  นิชนันท์ ศรีสุวรรณNam/น้ำ
 • Fern/เฟิร์น
  วรุณยุพา ชูเวทย์Fern/เฟิร์น
 • May/เมย์
  เบญจมา เขยะตาMay/เมย์
 • Noey/เนย
  ภิญญดา วชิรเดชเสถียรNoey/เนย
 • Ryu/ริว
  นฤเบศ สุขตระกูลRyu/ริว
 • Title/ไตเติ้ล
  ธนาวรรณ สีมากุลTitle/ไตเติ้ล
 • Lifen/ลี่เฟิน
  ณัฐพร แสงน้ำไทยLifen/ลี่เฟิน
 • Guzz/กัส
  อาทิตตา พิริยะภักดีGuzz/กัส
 • Mai/ไหม
  อวัสรา สันติปิยกุลMai/ไหม
 • Anna/แอนนา
  วิจิตรา ทะปนAnna/แอนนา
 • Jib/จิ๊บ
  ศิริญญา ธรรมเภตรารักษ์Jib/จิ๊บ
 • Sugar/น้ำตาล
  ณัฐกานต์ ภิรมย์Sugar/น้ำตาล
 • Ging/กิ่ง
  ชนนี ถาวรGing/กิ่ง
 • Kaew/แก้ว
  ศศิมา ชิตเกษรพงศ์Kaew/แก้ว
 • Palm/ปาล์ม
  ปองทิพย์ บุญศรีPalm/ปาล์ม
 • แป้งร่ำ
  สิริลักษณ์ นัยสุนทรแป้งร่ำ
 • O / โอ
  โอพัตรา โรจน์นครินทร์O / โอ
 • Nick/นิค
  ศศิภา ไพรวรรณ์Nick/นิค
 • Seagame/ซีเกม
  ภสวรรณ บุญช่วย Seagame/ซีเกม
 • Flynn/ฟิล์น
  วิลาสิณี ชูเวทย์Flynn/ฟิล์น
 • Peach/พีช
  พรรษชล อินตราPeach/พีช
 • Up/อัพ
  ธัญวิทย์ ศรีจันทร์Up/อัพ
 • Safe/เซฟ
  อัญรัตน์ เกียรติก้องไกลSafe/เซฟ
 • New/นิว
  วีณาณัฏฐ์ ขำวิวรรธน์New/นิว
 • Got/ก็อด
  นพพล สมบัติเจริญสุขGot/ก็อด
 • Fai/ฝ้าย
  เทพยุดา สัจจนานนท์Fai/ฝ้าย
 • Preaw/แพรว
  อรธีรา อ่องสุวรรณPreaw/แพรว
 • Vee/วี
  นัฐพร อาชวพุทธิVee/วี
 • Ying/หญิง
  ปิญาภรณ์ ไพรสณฑ์Ying/หญิง
 • น้ำขิง/Nhamkhing
  นภัสชล วงศ์วุฒิโทน้ำขิง/Nhamkhing
 • Tammy/แตมมี่
  พัฐณญาณ์ สุทธิอรรถศิลป์Tammy/แตมมี่
 • First/เฟิร์ส
  มัชฌิมา มีพันธ์First/เฟิร์ส
 • Bow/โบว์
  อลิสรา เณรจาทีBow/โบว์
 • Neng/เหน่ง
  ทอปัด จันทร์ศิริกุลNeng/เหน่ง
 • Milk/มิลค์
  กิตติกานต์ พันธเศรษฐ์Milk/มิลค์
 • Belle/เบลล์
  กมลวรรณ พูนBelle/เบลล์
Click on an Airline below
and meet our succesful Angels
 • Angels/Airlines
505
QATAR
89
Emirates
296
OMAN
68
Kuwait Airways
12
ETIHAD
203
Thai Airways
243
Thai Smile
162
Bangkok Airways
183
Nok Air
53
Nok Scoot
118
สายการบิน 5 ดาว
104
Jet Star
170
Thai air asia
75
Air Asia X
36
Air Asia Berhad
57
Korean air
86
Asiana airlines
115
Eva
19
Cathay Pacific
153
Japan Airlines
11
All Nippon Airways
29
China Airlines
211
Thai Lion Air
60
Thai Vietjet
16
VietJet Air
287
Orient Thai
28
Siam Air
29
Asia Atlantic Airlines
32
Asian Air
82
Jet Asia
72
City Airways
37
PC Air
28
Flydubai
2
Flynas
36
Royal Jordanian
68
Gulf Air
74
New Gen
28
Royal Brunei
10
Air Arabia
19
Bahrain Air
7
Wataniya
14
Silk Air
7
Kenya Airways
22
Norwegian
22
Maldivian
17
Air Atlanta
8
MEGA Maldives
4
Kingfisher
4
Strategic airline
53
Phuket
4
Happy Air
1
Viva
27
Crystal
1
Siam Land Flying
9
MEGATHAI
7
AVA Airlines
17
Asia Majestic
2
Egypt Air
18
Kan Air
34
Singhara Airlines
7
NakornChaingMai
9
Infinity Asia Airlines
8
Sunny Airways
5
Chaba Air
5
Thai tour
13
Thai Regional Airlines
14
Nine Star Airways
162
King Sky Diamond
10
R Airlines
3
Jet A
10
nok mini
45
Business Air
3
Swiss Air
20
Spring Airlines
1
United Airlines
1
Private Jet true
5
Air China
3
Thai Platinum International Airlines
13
Hainan Airlines
1
Wizz Air
4
Bamboo Airways