• Meet our succesful Angels from Thai Lion Air

  Click on an image to read their testimonial.
 • ปลาน้อย / Planoi
  บุรัสกร ต้นตระกูลปลาน้อย / Planoi
 • โย/Yo
  จิตติมา สระฉันทพงษ์โย/Yo
 • โช/Cho
  โชติรส ทศศิลาโช/Cho
 • Ryu/ริว
  นฤเบศ สุขตระกูลRyu/ริว
 • เฟิร์น/Fern
  วรัญญา สุวรรณภักดีเฟิร์น/Fern
 • ปอนด์/Pound
  วณิชวรรณ เลอพัทธโรจน์ปอนด์/Pound
 • ปุ้น/pun
  ทยิดา ทองศรีปุ้น/pun
 • นกยูง/Nokyoong
  สุนิสา สายอ๋องนกยูง/Nokyoong
 • ส้ม/Som
  สุดาวรรณ วงศ์ศักดิ์ศิริกุลส้ม/Som
 • โบโบ้/BoBo
  สิริปัญญ์ ศิวรักษ์โบโบ้/BoBo
 • มาย/Mild
  สวรส เมตตาวัฒนคุณมาย/Mild
 • หมิว/Mew
  พิชชาพร พุ่มสุวรรณหมิว/Mew
 • เอ๊ะ/Ae
  วรินรัตน์ จงพัวพันธ์เอ๊ะ/Ae
 • ภู/Phu
  ภูบดี ศรีสังข์ภู/Phu
 • ต๊อก/Took
  ภัทรานนท์ ทองนพคุณต๊อก/Took
 • จือ/Jue
  อรพรรณ คชานันท์จือ/Jue
 • อาร์ต/Art
  ณัฐกรณ์ กิตติอนันตกุลอาร์ต/Art
 • เจท/Jade
  ณัฏฐสิฏฐ์ อัษฎาปกรณ์เจท/Jade
 • บิว/Bew
  มนัสนันท์ ผลเจริญสมบรูณ์บิว/Bew
 • มายด์/Mind
  กรชวัล ปื้มทรัพย์มายด์/Mind
 • ตุ๊กติ๊ก
  เกศรินทร์ พรหมวิมุติตุ๊กติ๊ก
 • อ็อฟ/Aof
  กมลพัทธ์ สุทธิโกเศศอ็อฟ/Aof
 • อ็อฟ/Aof
  ชิตพล อุดมเกษมาลีอ็อฟ/Aof
 • มอส/Mos
  ชินวัตร ลิ้มราบรื่นมอส/Mos
 • แอล/Elle
  บุษยมาศ ดำรงค์รักษ์แอล/Elle
 • แมม/Mam
  อาภาภรณ์ อำนวยโชติทวีแมม/Mam
 • ปุ๋มปิ๋ม/Pumpim
  ธิดารัตน์ พันธุ์สมบัติปุ๋มปิ๋ม/Pumpim
 • บอส/Boss
  เจตนัตว์ มหัทธนะพฤกธิ์บอส/Boss
 • Poom/ปุ๋ม
  กัญญานิษฐ์ อภิโชติจินดานนท์Poom/ปุ๋ม
 • Tan/ตาล
  ลฎาภา สายศิลปีTan/ตาล
 • ปอนด์/Pond
  ชนะกันต์ ผลดกปอนด์/Pond
 • เมย์/Mae
  เมธาวี ทุนประเสริฐเมย์/Mae
 • แอ้/Aire
  นรินทร เพ็ญสุขแอ้/Aire
 • ตอง/Tong
  นหทัย อัศวลาภสกุลตอง/Tong
 • ปอ/Por
  โสวัณณีย์ ศรโชติปอ/Por
 • เอฟ/F
  บุยวัตร เมฆรัศมีธรเอฟ/F
 • เม็ดทราย/Sandy
  อินทิรา มุ่งมาตร์ เม็ดทราย/Sandy
 • Benz/เบนซ์
  กัณฑ์เอนก ตั้งพัฒนาศิริBenz/เบนซ์
 • ฟ้า/Fah
  ชลิตา องอาจฟ้า/Fah
 • Pla/ปลา
  ณัฐกานต์ ศรีธรรมมาPla/ปลา
 • ไอติม/Itim
  ปฐมาวดี ช่วยประสิทธิ์ไอติม/Itim
 • ไปป์/Pipe
  ณัฐชมน เหลืองสมานกุลไปป์/Pipe
 • เอมี่/Amy
  ปภาสิริ บุญอดุลยรัตน์เอมี่/Amy
 • อาร์ม/Arm
  รัฐพล ไทยเดชอาร์ม/Arm
 • มะแฟง/Mafang
  ณัฏฐริญา ปิยะดามะแฟง/Mafang
 • ต้น
  บำรุง มหาวรรณต้น
 • ปูเป้/Poope
  สุพัตรา จันทรงปูเป้/Poope
 • เพชร/Petch
  ปรัชญ์ ศิระวนาดรเพชร/Petch
 • ไอซ์/Ice
  เพ็ญธัญญา เสาวภาพไอซ์/Ice
 • เฟิร์น/Fern
  สมฤทัย อินทร์สวาวดิ์เฟิร์น/Fern
 • แหม่ม/Mam
  ปนัดดา มั่นทองคำแหม่ม/Mam
 • แยม/Yam
  ธิดารัตน์ อาปรีชาแยม/Yam
 • จอย/Joy
  เวสารัช กองสุขจอย/Joy
 • บีบี/BB
  ขวัญชนก เพียงสุวรรณบีบี/BB
 • แนน/Nan
  เลิศอุบล โชคลาภแนน/Nan
 • จา/Jar
  จารุวรรณ สีทับทิมจา/Jar
 • แอน/Ann
  ศศิพัชร รุ่งจรัสแอน/Ann
 • อาย/Eye
  พัทธ์ธีรา โชติช่วงปิยวัชร์อาย/Eye
 • เอิน / Earn
  วรภรณ์ พงษ์พิทักษ์กุลเอิน / Earn
 • บี/bee
  ธัญลักษณ์ อู้สกุลวัฒนาบี/bee
 • เกรซ/Grace
  อิงษกุล บัวฝ้ายเกรซ/Grace
 • ตูน/Toon
  อธิชา จิตติอารีย์ตูน/Toon
 • วิว/View
  ทิวาภรณ์ บุญยิ่งยงค์วิว/View
 • กิ๊ฟ/Gift
  ปภาวี ประทีปนำชัยกิ๊ฟ/Gift
 • เดียร์/Dear
  กชพรรณ สุขมลเดียร์/Dear
 • เฟิร์น/Fern
  ลักษิกา ไวยทุเฟิร์น/Fern
 • เนม/nem
  สุริวัสสา สุขผลเนม/nem
 • ป่าน/Parn
  ปานิดา กุลเกลี้ยงป่าน/Parn
 • แป้งร่ำ/Pangram
  ณัฐฏิกา พิมพ์เมืองเก่าแป้งร่ำ/Pangram
 • น้ำเพชร/Nampetch
  พจนินท์ วัฒน์สินน้ำเพชร/Nampetch
 • ลูกเกด/Look-kate
  พชรวรรณ มีสมบรูณ์ลูกเกด/Look-kate
 • ปอย/Poy
  จิรารัตน์ ดีมงคลปอย/Poy
 • เก่ง/Keng
  อภิญญา พลายชมภู่เก่ง/Keng
 • แอน/Ann
  ชนาพร จันทร์ศรีแอน/Ann
 • ป้าย/Paii
  ป้าย/Paii
 • แพร/Pear
  เกวลิน ศรีบุตรดีแพร/Pear
 • ตันหยง/Tanyong
  ตันหยง จินต์สุภาวงศ์ตันหยง/Tanyong
 • สอง/song
  ทิพยวรรณ นาคประเสริฐสอง/song
 • เมษ์/May
  สุพิชญา มุตตาหารัชเมษ์/May
 • บลู/Blue
  มาร์ชินา เทพหัสดิน ณ อยุธยาบลู/Blue
 • แม็ก
  ธนบดี เศรษฐบุญแม็ก
 • ปลา/Pla
  พิริญา คนึงเหตุปลา/Pla
 • จูเนียร์/Junior
  ณรณ เชิดสูงเนินจูเนียร์/Junior
 • อุ๋ย/Aui
  นทวรรณ พิษาภาพอุ๋ย/Aui
 • ออฟ/Of
  ภานุกร ธีระเดชออฟ/Of
 • ตั้ม/Tum
  ศิราเมษฐ์ จิตจุฑาเศรษฐ์ตั้ม/Tum
 • นิด/Nid
  เสาวนิจ ขุมเพ็ชรนิด/Nid
 • ปวีณ/Paween
  ปวีณ ชาญชมภูปวีณ/Paween
 • ต่าย/Taii
  สิรินทร์ ภูธรณ์ต่าย/Taii
 • ปูม/Poom
  อมรทัต ศรีมุกด์ปูม/Poom
 • เอ้/Aey
  ธาริสา ชูสกุลชาติเอ้/Aey
 • หนู/Nuu
  ธีราพร สุวรรณาพิสิทธิ์หนู/Nuu
 • ตู๋หลู
  บุษบง ธรธรรมวรัทตู๋หลู
 • ใหม่/Mai
  ปภาดา อุดมลาภใหม่/Mai
 • Ning/หนิง
  รวิษฎา วันกฤษณาNing/หนิง
 • ฟิล์ม/Film
  กตวรรณ ตันทโอภาสฟิล์ม/Film
 • กิ๊บ/Gib
  พิชญา ดำเกิงขจรวงศ์กิ๊บ/Gib
 • ไปรท์/Prite
  ชุติมณฑน์ วงศ์กระสันไปรท์/Prite
 • แจ๊ซ
  โปรดปราน แก้วชะเนตรแจ๊ซ
 • บี/Bee
  รมัณญา จิรักษาบี/Bee
 • เบีย/Beer
  ศรีสุรางค์ เซ้งใช่เบีย/Beer
 • ดรีม/Dream
  ภัทรีญา พรธาดาวิทย์ดรีม/Dream
 • เอ๋ย/Aoey
  นวลกนกณ์ ยิ่งยวดเอ๋ย/Aoey
 • สุ/Su
  สุดาพร เล้าสมบรูณ์สุ/Su
 • ปู/Phu
  สาวินี นามนิราศภัยปู/Phu
 • ลูกแก้ว/Lookgaew
  วริยา นันทสุขลูกแก้ว/Lookgaew
 • ธัน/Than
  ธันพันธุ์ วัชราศรมธัน/Than
 • ปุณ/Phun
  ปุณวิภา เพชรใสปุณ/Phun
 • แชมป์/Champ
  ปวริศ โรจนเลิศประเสริฐแชมป์/Champ
 • เอ็ม/Em
  จักรกฤษ อรชุนสุนทรเอ็ม/Em
 • เล้ง/Leng
  ภูริทัต เจียมใจเล้ง/Leng
 • เกตุ/Kate
  เกตุดาว ราชรักษ์เกตุ/Kate
 • จักจั่น/Jakkajan
  ปรินทรา วรรณภีระจักจั่น/Jakkajan
 • Tar/ต้าร์
  ธงชัยพัฒน์ สุเมธีวรคุณTar/ต้าร์
 • ใหม่/Mai
  ธาวินี ปุนหาวงศ์ใหม่/Mai
 • มัส/Mus
  ลลิตา เอี่ยมประดิษฐ์มัส/Mus
 • ฝ้าย/Faii
  พรรษพร วงศ์มาโนดน์ฝ้าย/Faii
 • มิ้ว/Milk
  นาวิณี ห้วยหงษ์ทองมิ้ว/Milk
 • ก้อย/Goi
  ธารารัตน์ ลีลาศิลปกุลก้อย/Goi
 • ปู/Pooh
  มนสิชา ธารทะเลทองปู/Pooh
 • ดรีม/Dream
  กัญจนพร ไชยมงคลดรีม/Dream
 • อ๋อง/Ong
  อิทธิเทพ โตสุวรรณอ๋อง/Ong
 • วุฒ/Wut
  วุฒิเกียรติ สุขกันตะวุฒ/Wut
 • ก้อง/Kong
  นพอนนต์ อมรชินวิวัฒน์ก้อง/Kong
 • พีช/Peach
  อรอุมา แสงมณีพีช/Peach
 • โบ/Bo
  กุลกนิษฐ์ นันต๊ะน้อยโบ/Bo
 • จ๋า/Jaaah
  แสงเดือน สังข์ทองจ๋า/Jaaah
 • แพร/Pare
  หฤทชญา เชิดสกุลวงศ์แพร/Pare
 • เฟียส/Fiat
  จีรวรรณ ตันติชัยนุสรณ์เฟียส/Fiat
 • แพรว/Praew
  จารุกร ฉายาพัฒน์แพรว/Praew
 • เตย/Toey
  ณัฐชญา สุทธิกลมเตย/Toey
 • หมิง/Ming
  วันวิสาข์ กางรัมย์หมิง/Ming
 • ธัญญา/Tanya
  ธันชนก ยะสินธัญญา/Tanya
 • แมกซ์/Mac
  พัสกร พรจรูญแมกซ์/Mac
 • Ammy/แอมมี่
  พนอนิจ บุญช่วยAmmy/แอมมี่
 • ต๊อป/Top
  สิทธรัตน์ ตั้งวิศิษฎ์กุลต๊อป/Top
 • Lookpla/ลูกปลา
  ชนิฎาพร ประทุมLookpla/ลูกปลา
 • ขมิ้น/Kamin
  พิชยารัตน์ พูลมาศขมิ้น/Kamin
 • แพร/Prae
  ศศิกานต์ แสงสุขใสแพร/Prae
 • เดิน/Dern
  ณัฐภูมิ ทิพย์ดำรงค์เดิน/Dern
 • ซัน/Sun
  อัมรินทร์ เทียนศาสตร์ซัน/Sun
 • Ice / ไอซ์
  ธารินทร์ พงศ์พิชญ์พิทักษ์Ice / ไอซ์
 • ออมมี่/Aomme
  ริญญภัสร์ จิรพัฒนาโรจน์ออมมี่/Aomme
 • จาว/Jaw
  ธัญชนก จรัลวรวงศ์จาว/Jaw
 • แพร/Pear
  ลักษณ์สุดา ศรีรัตนวิทย์ แพร/Pear
 • หยิน/Yin
  ณภัทร เทวานุกูลกิจหยิน/Yin
 • โจ้/Jo
  ณัชพล นิมิตภูวนัยโจ้/Jo
 • แก้ม/Kam
  กิตติยา พันธุ์ยิ่งยกแก้ม/Kam
 • ใหม่/Mai
  ดิษยา มุ่งมิตรใหม่/Mai
 • เมย์/May
  ศุภลักษณ์ สูตินันท์โอภาสเมย์/May
 • เจ/Jay
  วรพจน์ สุวรรณรัตน์เจ/Jay
 • เอ้/Aey
  ธนศักดิ์ โคกครุตเอ้/Aey
 • แมน/Man
  ปริญญา พรมมาแมน/Man
 • ปุ๊ก/Puk
  พจลักษณ์ พงษ์พานิชปุ๊ก/Puk
 • ติ๊ก/Tik
  ปารีรัตน์ ป้องภักดีติ๊ก/Tik
 • ตุ๊กติ๊ก/Tuktik
  พรทิพย์ รินวิไลรักษ์ตุ๊กติ๊ก/Tuktik
 • ศักดิ์/Suk
  ธรรมศักดิ์ กาญจนดุลย์ศักดิ์/Suk
 • แพรว/Praew
  พิราอร แก้วแสนสุขแพรว/Praew
 • ซี่/Si
  ฮันส์ซี วอลเกอร์ซี่/Si
 • หยู่หยู๋/Yhuuyhuu
  จริญญา แซ่ตั้งหยู่หยู๋/Yhuuyhuu
 • ปุ๋ย/Pui
  ชุติกาญจน์ ธนะแพนปุ๋ย/Pui
 • เพียว/Pure
  อภิรัฐ เสถียรมงคลเพียว/Pure
 • มิลค์กี้/Milky
  ธนาภา ศิวาวุธมิลค์กี้/Milky
 • KENG / เก่ง
  อาภาวี ล้ำเลิศสุข KENG / เก่ง
 • มิกซ์/Mix
  กฤตนันท์ กัลวทานนท์มิกซ์/Mix
 • ปาหนัน/Paanun
  ปภาดา อินปั๋นปาหนัน/Paanun
 • วิว/View
  นิศาชล ผ่องอักษรภักดีวิว/View
 • แพร/Pear
  ณัชชา ฟักประไพแพร/Pear
 • ณัฐ/Natt
  ณัฐฑยา สวาทสุตณัฐ/Natt
 • ไอซ์/Ice
  ฐิตินันท์ ผลภักดีไอซ์/Ice
 • จ๋า/Jah
  สุรางคณา ชาญนทีกุลจ๋า/Jah
 • แซนด์/Zand
  รัชกรานต์ พินทองแซนด์/Zand
 • เอิง/Earng
  ภัทรานิษฐ์ สุขุมาลย์เอิง/Earng
 • Kam/แก้ม
  สรัลยา เพ็งรัตน์Kam/แก้ม
 • Maprang/ มะปราง
  สุภัทรา สินธุวงษ์Maprang/ มะปราง
 • ปัน/Pun
  กรศิวัฑฒ์ ศิริฐานนท์ปัน/Pun
 • Fluke/ ฟลุ๊ค
  กัลยดา ชัยมงคลFluke/ ฟลุ๊ค
 • ปุ๋ย/Pui
  ณิชชา จินดารัตน์ปุ๋ย/Pui
 • อาม/Arm
  กวิสร ทางกลองอาม/Arm
 • จ๋า/Jah
  ณัฏฐ์ธยาน์ ทัพวนานต์จ๋า/Jah
 • Toy/ทอย
  ณปกรณ์ อรรคโชติToy/ทอย
 • Oum/อุ๋ม
  สุธาสินี เล้าอารีย์Oum/อุ๋ม
 • Lhin/หลิน
  ธารทิพย์ เที่ยงสุทธิสกุลLhin/หลิน
 • โอ/O
  ชินธัณย์ ใจประเสริฐสุขโอ/O
 • Sine/ทราย
  พลอยภัสสร พานิชดีSine/ทราย
 • ปุ๋ย/Pui
  รัชฎา ขาวสว่างปุ๋ย/Pui
 • เบลล์/Belle
  ชนิดา บวรสถิตชัยเบลล์/Belle
 • Ying-Ying/ญิง-ญิง
  ดารารัตน์ จารุวัฒนานันท์Ying-Ying/ญิง-ญิง
 • เหมียว/Meaw
  โชติกา ศรีภาชัยเหมียว/Meaw
 • ปู/Pooh
  ปิยฉัตร สุจินต์ปู/Pooh
 • ส้ม/Som
  สุวิมล รัตนปัญญาส้ม/Som
 • Zern/เซิน
  นันทพร ศรีโอฬาร Zern/เซิน
 • โบ/Boe
  จุฑารัตน์ หล่อศรีธนชัยโบ/Boe
 • Mod/มด
  ทิฐินันท์ พานิชกิจโกศลกุลMod/มด
 • วีวี/Veevi
  สวกร ติยะสวัสดิ์กุลวีวี/Veevi
 • Bow/โบว์
  ชนัดดา เขียมสันเทียะBow/โบว์
 • อ้อม/Aom
  วิไลรัตน์ สายโรจน์พันธ์อ้อม/Aom
 • ซาลาเปา/Sarapao
  ภัสชฎา โสมะเกษตรินซาลาเปา/Sarapao
 • ออย/Oil
  รัชยา ประชุมโชติออย/Oil
 • Namfon/น้ำฝน
  สัณฐิตา สงชูNamfon/น้ำฝน
 • โบโบ้/Bobo
  พัชรฎา สุรภาพโบโบ้/Bobo
 • ปอ/Por
  อัจฉราภรณ์ มั่งคั่ง ปอ/Por
 • แพร/Pear
  จารุวี ทินกร ณ อยุธยาแพร/Pear
 • มะนาว/Manow
  สิรินทร์ ภิญญามะนาว/Manow
 • หนูนา/Nuna
  ลีนา โกดารีหนูนา/Nuna
 • Aui/อุ้ย
  มัณฑนา วรรณดีAui/อุ้ย
 • Kwang/กวาง
  พชร บริสุทธิ์Kwang/กวาง
 • Sa/สา
  อริสา โซ๊ะประสิทธิ์ Sa/สา
 • Nu/หนู
  ณัฎฎ์ฐิการ์ ตรียกูลNu/หนู
 • Framee/เฟรมมี่
  พิชชาภา ลิมป์ธารสกุลFramee/เฟรมมี่
 • รุ้ง/Rung
  รุ้งตะวัน กล่ำน้อยรุ้ง/Rung
Click on an Airline below
and meet our succesful Angels
 • Angels/Airlines
505
QATAR
89
Emirates
296
OMAN
68
Kuwait Airways
12
ETIHAD
203
Thai Airways
243
Thai Smile
162
Bangkok Airways
183
Nok Air
53
Nok Scoot
118
สายการบิน 5 ดาว
104
Jet Star
170
Thai air asia
75
Air Asia X
36
Air Asia Berhad
57
Korean air
86
Asiana airlines
115
Eva
19
Cathay Pacific
153
Japan Airlines
11
All Nippon Airways
29
China Airlines
211
Thai Lion Air
60
Thai Vietjet
16
VietJet Air
287
Orient Thai
28
Siam Air
29
Asia Atlantic Airlines
32
Asian Air
82
Jet Asia
72
City Airways
37
PC Air
28
Flydubai
2
Flynas
36
Royal Jordanian
68
Gulf Air
74
New Gen
28
Royal Brunei
10
Air Arabia
19
Bahrain Air
7
Wataniya
14
Silk Air
7
Kenya Airways
22
Norwegian
22
Maldivian
17
Air Atlanta
8
MEGA Maldives
4
Kingfisher
4
Strategic airline
53
Phuket
4
Happy Air
1
Viva
27
Crystal
1
Siam Land Flying
9
MEGATHAI
7
AVA Airlines
17
Asia Majestic
2
Egypt Air
18
Kan Air
34
Singhara Airlines
7
NakornChaingMai
9
Infinity Asia Airlines
8
Sunny Airways
5
Chaba Air
5
Thai tour
13
Thai Regional Airlines
14
Nine Star Airways
162
King Sky Diamond
10
R Airlines
3
Jet A
10
nok mini
45
Business Air
3
Swiss Air
20
Spring Airlines
1
United Airlines
1
Private Jet true
5
Air China
3
Thai Platinum International Airlines
13
Hainan Airlines
1
Wizz Air
4
Bamboo Airways