• Meet our succesful Angels from Thai Airways

  Click on an image to read their testimonial.
 • ดุ๊ก/Duke
  ฐิติพงศ์ สายัญท้วมดุ๊ก/Duke
 • ตั๋ง/Tang
  พุฒิพงศ์ เตือนจิตต์ตั๋ง/Tang
 • เขม/Khem
  เขมนัฐ รัตนาภรณ์พิพัฒน์เขม/Khem
 • ปอนด์/Pound
  กิจจ์พัฒน์ กิตติ์วัฒนกุลปอนด์/Pound
 • ปาย/Pai
  พิชามญช์ เนตรจรัสแสงปาย/Pai
 • ซาร่า/Sarah
  ซาร่าห์ กัฟฟาร์ซาร่า/Sarah
 • ขวัญ/Kwan
  ตวิษา บุนนาคขวัญ/Kwan
 • ฟ้า/Fah
  พิชามญชุ์ ศุภรรัตน์ฟ้า/Fah
 • ฟ้า/Fa
  อติพร โตโพธิ์ไทยฟ้า/Fa
 • แคท/Kat
  สิริลักษณ์ อารมย์แคท/Kat
 • ปุยนุ่น/Puinune
  ฉัตรฑญา ณ บางช้างปุยนุ่น/Puinune
 • ใหม่/Mai
  สิริโภคา ประทุมทองใหม่/Mai
 • กัตจัง/Gusjung
  นิศาชล แซ่โง้วกัตจัง/Gusjung
 • จีจี้/Jeejee
  ชลธิชา เที่ยงธรรมจีจี้/Jeejee
 • แพร/Pear
  อัญชิสา ชัยบัณฑิตย์แพร/Pear
 • เปรียว/Praew
  วัชราภรณ์ วิมลโสภารัตน์เปรียว/Praew
 • ปีย่า/Piya
  ปิยะจิตต์ บำรุงจิตต์ปีย่า/Piya
 • แพรว/Praew
  จิรดา สิงหาแพรว/Praew
 • รุ้ง/Rung
  แพรวรุ่ง ธีรธรรมากรรุ้ง/Rung
 • ม็อกเกอร์
  อธิวัฒน์ เจียรวิริยะพันธ์ม็อกเกอร์
 • เฟิร์น/Fern
  เบญจณัฏฐ์ สุวรรณเทวะคุปต์เฟิร์น/Fern
 • พีพี
  ภัทรรวี สุภัคสถาพรพันธุ์พีพี
 • ฟ่อน/Fon
  ไชยกานต์ เลิศนามเชิดสกุลฟ่อน/Fon
 • เจ/Jay
  วรพจน์ สุวรรณรัตน์เจ/Jay
 • เคน/Ken
  ปวภณ ธรรมสิทธิ์โสภณเคน/Ken
 • กิม/Gim
  รัชเดช สิรินิลกมนกิม/Gim
 • บิว/Bill
  สกนธ์ ถมยาบิว/Bill
 • กล้า /Kla
  อยุธยา เขมาภิรักษ์กล้า /Kla
 • เจม/Jame
  ปิยพงศ์ เตชะวรพรเจม/Jame
 • โบว์/Bow
  ปรียาพร พิละกันทาโบว์/Bow
 • เจน/Jane
  รุจิรัตน์ นวลงามเจน/Jane
 • ฟ้า/Fah
  ฐาพัช สาดเสาเงินฟ้า/Fah
 • ซินดี้/Cindy
  พลอยนับพัน ต่อรัตนวัฒาซินดี้/Cindy
 • อัยย์/Ai
  แพรอร สุดแสวงอัยย์/Ai
 • เมย์/May
  เมธาวี มะโนเรืองเมย์/May
 • นัชชี่/Nashy
  วริศา ธีระวิสุทธิ์นัชชี่/Nashy
 • บี/Bee
  ลักขณา ฤทธิ์ภักดีธัญบี/Bee
 • โบว์/Beau
  พัทธ์จิรา เกษะประดิษฐ์โบว์/Beau
 • กระแต/Katae
  อภิชญา สุทิพงศ์เกียรติ์กระแต/Katae
 • หยี/Yhee
  พิมรำไพ เตชะวิจิตราหยี/Yhee
 • นิว/Neil
  ณัฐลดา สุนทรธรรมรัตนิว/Neil
 • มินนี่/Minnie
  กัญญาวีร์ เกียรติตนานุสนธิ์มินนี่/Minnie
 • เบลล์/Bell
  วิรัญญา มีนชัยนันท์เบลล์/Bell
 • ฟอง/Fong
  ธนพรรณ พรพิบูลย์ยศฟอง/Fong
 • มิว/Miw
  วรรณวนัช ผลสุวรรณ์มิว/Miw
 • หยง/Yong
  นภัสศรณ์ ปิยะวิทยานนท์หยง/Yong
 • ดา/Da
  นัฎธนา ชื่นภัคดีดา/Da
 • อาม/Arm
  หฤษฎ รัวสิกรรมพุมอาม/Arm
 • มิ้นต์/Mint
  ณิชาภา ยงพิพัฒน์มิ้นต์/Mint
 • เฟิร์น/Fern
  ชลิตา รวิวรรณพงษ์เฟิร์น/Fern
 • หนู/Nuu
  ธีราพร สุวรรณาพิสิทธิ์หนู/Nuu
 • ไอซ์/Ice
  กัลยาณี พรพัฒนากุลไอซ์/Ice
 • โจ้/Jo
  ณัชพล นิมิตภูวนัยโจ้/Jo
 • ภัทร/Pat
  หทัยภัทร ตะวันภัทร/Pat
 • บีน/Been
  เตชินี เชิงฉายบีน/Been
 • ไซ/Zai
  ภัทราวุธ ตั้งทวีกูลไซ/Zai
 • เพชร/Petch
  เพชรรัตน์ ดำรงกิจโกศลเพชร/Petch
 • วิน/Vin
  ชวิน อังศุภาคย์วิน/Vin
 • อีฟ/Yves
  ภรณ์รวี อนันตกุลอีฟ/Yves
 • ตุ๊กตา/Tukta
  วรัญญา แก้วมาตย์ตุ๊กตา/Tukta
 • ป๋อมแป๋ม/Pompam
  สุวีร์ชญา ณ สงขลาป๋อมแป๋ม/Pompam
 • ตูน/Toon
  ญาณิศา ศิริอนุการวัฒนาตูน/Toon
 • จอม/Jom
  ยสินทร อ.โพธิ์ทองจอม/Jom
 • ไข่มุก/Kaimook
  พลอยไพลิน เนียมชาวนาไข่มุก/Kaimook
 • น้ำฝน/Namfon
  ชเนตตี ทิวเกตุตรงน้ำฝน/Namfon
 • เมนี่/Meiny
  ภิญญาพัชญ์ อัครบดีชยานันท์เมนี่/Meiny
 • จูเนียร์/Junior
  ณรณ เชิดสูงเนินจูเนียร์/Junior
 • ปริ้น/Prince
  พลากร ตีระกนกปริ้น/Prince
 • เม/Mae
  หยกภัณฑ์ งามวงษ์เม/Mae
 • แจ๊ค/Jack
  ภาคิน ล่าโสตร์แจ๊ค/Jack
 • กาย/Guy
  นวรัฐ เรืองกฤษกาย/Guy
 • ต้อ/Tor
  จักรินทร์ เอื้อแท้ต้อ/Tor
 • บิวตี้/Beauty
  พัชรณิชา พิมพิลาบิวตี้/Beauty
 • อั๋น / Un
  พีระพงษ์ สุธรรมรักษ์อั๋น / Un
 • พราว/Proud
  ผณินทร์พร แท่งทองพราว/Proud
 • พัช/Phath
  พัชรี นารินทร์พัช/Phath
 • Nam-Peung/น้ำผึ้ง
  ธัญญลักษณ์ วชิรธรรมโสภณNam-Peung/น้ำผึ้ง
 • น้ำขิง/Namking
  ชลิตา ทับเที่ยงน้ำขิง/Namking
 • May/เมย์
  สุนทรี งามสันติสุขMay/เมย์
 • บี/Bee
  นวรัตน์ ลีลาฤทธิ์บี/Bee
 • พลอย/Ploy
  โสพิชา รักษอมรทรัพย์พลอย/Ploy
 • ดรีม/Dream
  ประภาพรรณ เชิญกลางดรีม/Dream
 • ดี/Dee
  ภักดี แววสมายดี/Dee
 • Cartoon/การ์ตูน
  ศศิปภัสสร์ ฉัตรแก้วCartoon/การ์ตูน
 • เติ้ง/Tehng
  นวัช บูณะโอสถเติ้ง/Tehng
 • อุ้ย/Auii
  นิติพนธ์ ศิริพรอมาตย์อุ้ย/Auii
 • ส้ม/Som
  รตา พรรักษาดีส้ม/Som
 • กิ่ง/King
  อัชฌาคณิศร์ เลี้ยงถนอมกิ่ง/King
 • เน/Nay
  รุจิรา เชี่ยวชาญกิจการเน/Nay
 • Peace/พีซ
  ธนกร แสงส่องสินPeace/พีซ
 • พิมม่า/Pimma
  สุทธานุช เทียนไชยพิมม่า/Pimma
 • ไกด์/Guide
  วันปิติ เกิดพรไกด์/Guide
 • พลอย/Ploy
  ธฤสรัญ พรหมโมเมศพลอย/Ploy
 • Sea/ซี
  ชญานี วีตระกูลSea/ซี
 • Aoo/อู๋
  ปัณณวิชญ์ เรืองเมธาณัฐกุลAoo/อู๋
 • Faii/ฝ้าย
  ศศธร เชื้อภักดีFaii/ฝ้าย
 • Kaew/แก้ว
  สราลี เนตรไสวKaew/แก้ว
 • Kae/เก๋
  ภัสราภรณ์ อภินรเศรษฐ์Kae/เก๋
 • Metta/ตา
  เมตตา สมตระกูลMetta/ตา
 • Nat/นัท
  ณัฎชา ตังศรีเกียรติกุลNat/นัท
 • Boyn/บอย
  ธีรพงศ์ สหชัยวัฒนาBoyn/บอย
 • ฝ้าย/Fai
  ชนกพร จันทร์นวลฝ้าย/Fai
 • Ice/ไอซ์
  พรรษชล สัจจะเวทย์ Ice/ไอซ์
 • Nok/นก
  ปราณี พรประจักษ์สกุลNok/นก
 • นิกส์/Nics
  วรเทพ วิจินธนสารนิกส์/Nics
 • บูม/Boom
  อริสรา เชิดชูอริยทรัพย์บูม/Boom
 • ใหม่/Mai
  ชลธิชา หิรัญตระกูลใหม่/Mai
 • Noon/นุ่น
  ใจทิพย์ อุดมแก้ว Noon/นุ่น
 • Pui/ ปุ๋ย
  ธันยาพร จิตติเสรีสกุลPui/ ปุ๋ย
 • Nan/แนน
  เพ็ญศิริ เพ็ญสุวรรณNan/แนน
 • Mim/มิ้ม
  พิชญธิดา บุญไทร Mim/มิ้ม
 • เจน
  เจนจิรา ปิยภานีกุลเจน
 • Praew/แพรว
  สิริวิมล วัฒนกูลPraew/แพรว
 • Ic/อิค
  นพเก้า วงศ์ธวัชIc/อิค
 • แตงโม/Tangmo
  สุวนิตย์ รุ่งสุวรรณแตงโม/Tangmo
 • เจนนี่/Jenny
  ณิชาณี บัณฑุรัตน์เจนนี่/Jenny
 • Oam/ออม
  ธนพล ทองระอา Oam/ออม
 • Fei/เฟย
  มนัสวี ปัญญาธีรารักษ์Fei/เฟย
 • พริ้ว/Plew
  พรรษมน สิงห์โตพริ้ว/Plew
 • ปลา/Pla
  จิราภรณ์ หงษ์ทองนพคุณปลา/Pla
 • ปุบฝ้าย/PuiFai
  กรกช ชัยรัชนิกรปุบฝ้าย/PuiFai
 • Jimmy/จิมมี่
  กันตพัฒน์ แพลงเคนบูชเลอร์Jimmy/จิมมี่
 • Kan/กานต์
  กุลกานต์ สมบัติศิริKan/กานต์
 • บุ๊ค/Book
  วิรุณ ปิติสิริกุลบุ๊ค/Book
 • ยอด/Yod
  จักษพล หิโตปกรณ์ยอด/Yod
 • อุ๊งอิ๊งค์/Aungink
  ณัฏฐพัชร์ สืบพงศ์เภาอุ๊งอิ๊งค์/Aungink
 • แอ๊ม/Amp
  ภัทรพงศ์ สายตระกูลแอ๊ม/Amp
 • Pun/ปุญ
  ปุญญิศา เลาวนาบริบูรณ์Pun/ปุญ
 • แพร์/Pear
  รติกิตต์ อิทธิชัยกุลแพร์/Pear
 • Eve/อีฟ
  สิริทิพย์ สิงหการ Eve/อีฟ
 • ยิม/Gym
  ชัชญานันท์ จี้สอนยิม/Gym
 • ฟ้า/Fah
  ดุลยา พิณเมืองงามฟ้า/Fah
 • Nan/แนน
  ณัฐนันท์ ขำบุญเกิด Nan/แนน
 • Fai/ฝ้าย
  วรรณลดา ออมสินนพกุลFai/ฝ้าย
 • Yai/ใหญ่
  มณฑรียา ศรีภูธรYai/ใหญ่
 • Eve/อีฟ
  วรรวิศา ทองกรEve/อีฟ
 • Pla/ปลา
  เบญจวรรณ ลีลาสุขสันต์Pla/ปลา
 • ปิ๋ม/Pim
  หทัยภัทร์ รัตนะวิศปิ๋ม/Pim
 • Biw/บิว
  วชิรพร อิฏฐะพงศ์Biw/บิว
 • Boon/บุ๋น
  นิติพร วงษ์เนียม Boon/บุ๋น
 • Pla/ปลา
  เขมกร จันทราทิพย์Pla/ปลา
 • โบว์/Bow
  ชุตินัน หลายปัญญาโบว์/Bow
 • Nam/น้ำ
  นิชนันท์ ศรีสุวรรณNam/น้ำ
 • pang/แป้ง
  ปวิณดา พลแสนpang/แป้ง
 • Ice/ไอซ์
  ไอลดา บุญวัฒนาIce/ไอซ์
 • Joopjang/จุ๊บแจง
  อัศณีย์ กิมศุก Joopjang/จุ๊บแจง
 • Pla/ลูกปลา
  นันทิวา สันทศนะสุวรรณPla/ลูกปลา
 • Bo/โบว์
  เพชรรัตน์ ประเสริฐวรกุล Bo/โบว์
 • Pace/เพส
  พรรพงษ์ พรรณรังษีPace/เพส
 • Ping/ปิง
  วิรทัต ศรีสมบัติPing/ปิง
 • Ploy/พลอย
  อรศิริ ศิริถาวรPloy/พลอย
 • Gift/กิฟ
  เมทินี ตัณฑัยย์Gift/กิฟ
 • Tor/ต่อ
  จิระวัฒน์ ทองหุ่นTor/ต่อ
 • Jurn/เจิน
  ถนัดถ้อย หวังวรวิทย์Jurn/เจิน
 • Ike/ไอค์
  ณัฐดนัย ยศไกรIke/ไอค์
 • Ahe/เอ๋
  สุวิชญา บัวทอง Ahe/เอ๋
 • Noey/เนย
  รัญชยา เวชนุเคราะห์ Noey/เนย
 • Gring / กริ่ง
  สุธิดา กุลมาโนชวงศ์ Gring / กริ่ง
 • Aom/ออม
  พจพร ทองเหลาAom/ออม
 • Golf/กอล์ฟ
  ดนุวัส พิงพิทยากุล Golf/กอล์ฟ
 • Kikki/กิ๊กกี้
  ธัญญลักษณ์ ลบแย้มKikki/กิ๊กกี้
 • Tan/ตาล
  ลภาภัทร ใยบัวเทศTan/ตาล
 • Boyo/โบโย่
  ปัญญณัท พุทธวรรณBoyo/โบโย่
 • Fang/ฟาง
  ญาฏา หิรัญวิโรจน์ Fang/ฟาง
 • Patty/แพตตี้
  กรกานต์ เลาวพงศ์Patty/แพตตี้
 • Van/แหวน
  ดวงทิพย์ เทพสุทVan/แหวน
 • Nin/นิน
  นิชชา ปีติพัฒนพันธ์Nin/นิน
 • Natty/แนตตี้
  อนัญญา ม่วงสุนทรNatty/แนตตี้
 • Meaw/เมี๊ยว
  ภิญญภา แสงภู่Meaw/เมี๊ยว
 • Kade/เกด
  ศิริเกศ โตนดตงKade/เกด
 • Tang/แตง
  ณัฐภัสสร บำรุงTang/แตง
 • Gift/กิฟท์
  กุลพร เจริญสุข Gift/กิฟท์
 • Tammy/แตมมี่
  พัฐณญาณ์ สุทธิอรรถศิลป์Tammy/แตมมี่
 • Nat/แนท
  ปัญชนิกานต์ ปิณฑะแพทย์Nat/แนท
 • Mint/มิ้นท์
  ดวงฤทัย ดำรงจักษ์ Mint/มิ้นท์
 • Gig/กิ๊ก
  ณิชชารีย์ วรรณรัตน์ศิริ Gig/กิ๊ก
 • Mac/แมค
  ศรัณยู เลิศนุวัฒน์Mac/แมค
 • Mimi/มีมี่
  จิรารัตน์ พินิตภูวดลMimi/มีมี่
 • Aom/ออม
  ธนพร เหล่าสารคามAom/ออม
 • Kaew/แก้ว
  ณัฐชยา ฟูตระกูลKaew/แก้ว
 • Tangmo/แตงโม
  อลิซาเบธ พอนเตอร์ Tangmo/แตงโม
 • Elle/แอ๊ว
  เสาวลักษณ์ พุ่มเอี่ยม Elle/แอ๊ว
 • Kaew/แก้ว
  ศศิมา ชิตเกษรพงศ์Kaew/แก้ว
 • Pat/แพท
  เพียงพิมพ์ สิงหเนตรPat/แพท
 • Ging/กิ่ง
  ชนนี ถาวรGing/กิ่ง
 • Cheng/เช็ง
  นราศักดิ์ ศิริกาญจนวงศ์Cheng/เช็ง
 • Sai/ทราย
  ศรุดา สุดประเสริฐSai/ทราย
 • Winnie/วินนี่
  วศินี วศิตานนท์Winnie/วินนี่
 • Deaw/เดียว
  วิรวงศ์ มหินทรเทพDeaw/เดียว
 • Fang/ฟาง
  ปิยะดา ยืนนานFang/ฟาง
 • Parn/ป่าน
  พรินทร์พิชา คณาพันธ์Parn/ป่าน
 • Nadia/นาเดีย
  รัศนาวดี ตันจงศิริกุลNadia/นาเดีย
 • Mink/มิ้งค์
  พิชญา เสมาชัยMink/มิ้งค์
 • Wan/ว่าน
  มานิตา โอฬารรัตน์Wan/ว่าน
 • Gift/กิฟท์
  สาวิตรี รุ่งสิริวิทูร Gift/กิฟท์
 • Mai/ใหม่
  วราภรณ์ ปัญญาจนะ Mai/ใหม่
 • Tum/ตุ๋ม
  เพ็ญพร พิชญพฤติTum/ตุ๋ม
 • จ๋า/Ja
  วราภา เอารัตน์จ๋า/Ja
 • หนึ่ง
  บริญญา ธนาพานิชย์หนึ่ง
 • Am/แอม
  อวิกา ธีระภัทรานันท์Am/แอม
 • Namphung/น้ำผึ้ง
  ทัชชภร ไพรสัณฑ์Namphung/น้ำผึ้ง
 • Aom/ออม
  สุปราณี เดชพลมาตย์Aom/ออม
 • Pare/แพร
  ธัญญา ธรรมภิรักษ์Pare/แพร
Click on an Airline below
and meet our succesful Angels
 • Angels/Airlines
505
QATAR
89
Emirates
296
OMAN
68
Kuwait Airways
12
ETIHAD
203
Thai Airways
243
Thai Smile
162
Bangkok Airways
183
Nok Air
53
Nok Scoot
118
สายการบิน 5 ดาว
104
Jet Star
170
Thai air asia
75
Air Asia X
36
Air Asia Berhad
57
Korean air
86
Asiana airlines
115
Eva
19
Cathay Pacific
153
Japan Airlines
11
All Nippon Airways
29
China Airlines
211
Thai Lion Air
60
Thai Vietjet
16
VietJet Air
287
Orient Thai
28
Siam Air
29
Asia Atlantic Airlines
32
Asian Air
82
Jet Asia
72
City Airways
37
PC Air
28
Flydubai
2
Flynas
36
Royal Jordanian
68
Gulf Air
74
New Gen
28
Royal Brunei
10
Air Arabia
19
Bahrain Air
7
Wataniya
14
Silk Air
7
Kenya Airways
22
Norwegian
22
Maldivian
17
Air Atlanta
8
MEGA Maldives
4
Kingfisher
4
Strategic airline
53
Phuket
4
Happy Air
1
Viva
27
Crystal
1
Siam Land Flying
9
MEGATHAI
7
AVA Airlines
17
Asia Majestic
2
Egypt Air
18
Kan Air
34
Singhara Airlines
7
NakornChaingMai
9
Infinity Asia Airlines
8
Sunny Airways
5
Chaba Air
5
Thai tour
13
Thai Regional Airlines
14
Nine Star Airways
162
King Sky Diamond
10
R Airlines
3
Jet A
10
nok mini
45
Business Air
3
Swiss Air
20
Spring Airlines
1
United Airlines
1
Private Jet true
5
Air China
3
Thai Platinum International Airlines
13
Hainan Airlines
1
Wizz Air
4
Bamboo Airways