• Meet our succesful Angels from Orient Thai

  Click on an image to read their testimonial.
 • เตย/Toey
  รัชภร เผ่าหฤหรรษ์เตย/Toey
 • บอล/Ball
  จิรายุพร พิมเกบอล/Ball
 • อ้อ/Oor
  วัชรี บัวหอมอ้อ/Oor
 • เกด/Kate
  ณิชมน จันทร์วิทยานุชิตเกด/Kate
 • แอน/Ann
  ศศิพัชร รุ่งจรัสแอน/Ann
 • กระแต
  อภิชญา สุทธิพงศ์เกียรติ์กระแต
 • อันอัน/Un-Un
  กีรตยา เจียมกุลเดชอันอัน/Un-Un
 • เดียร์/Dear
  นภัสกร ภาณุสุวรรณเดียร์/Dear
 • เฟิร์น/Fearn
  เจนจิรา เพชรด่านเหนือเฟิร์น/Fearn
 • แอม/Amm
  ปราณิสา ธนภัทรกิจแอม/Amm
 • เมนี่/Meiny
  ภิญญาพัชญ์ อัครบดีชยานันท์เมนี่/Meiny
 • ฟิวส์/Fil
  ฐิติกร พรพจน์รัตนะกุลฟิวส์/Fil
 • น้ำหวาน/ Namwan
  น้ำหวาน ธรรมวันน้ำหวาน/ Namwan
 • ออยล์/Oil
  จิตติ์สุภัค วารีรัตนโรจน์ออยล์/Oil
 • ตั๊ก/Tak
  วริษา ศูนยะคณิตตั๊ก/Tak
 • ซาย/Sine
  ชนินาถ ก้อนแก้วซาย/Sine
 • ลีน่า/Leena
  สโรชา สุกกาทองลีน่า/Leena
 • พลอย/Ploy
  ไพลิน สถิตบุญวิวัฒน์พลอย/Ploy
 • สายไหม/Saimai
  ปราณสุรีย์ สุขุมสายไหม/Saimai
 • แบ๋ม/Bam
  สุตาภัทร ณ ระนองแบ๋ม/Bam
 • Nam/น้ำ
  น้ำฝน อานสกุลเจริญNam/น้ำ
 • อิ๊ง/Eng
  ธันย์ชนก บุญรอดอิ๊ง/Eng
 • ไอ/I
  ไอรดา ศรีโสภาไอ/I
 • ปุณ/Phun
  ปุณวิภา เพชรใสปุณ/Phun
 • แอ้ม/Am
  ณัฐวรรณ ลิมพิสุทธิ์แอ้ม/Am
 • เฟียส/Fiat
  จีรวรรณ ตันติชัยนุสรณ์เฟียส/Fiat
 • มะปราง/Maprang
  สุทธิณี แพ่งไพฑูรย์มะปราง/Maprang
 • แจ๊ซ
  โปรดปราน แก้วชะเนตรแจ๊ซ
 • นัท/Nut
  ธณัตตรา สุขุมกาญจนะนัท/Nut
 • แนน/Nan
  นริศรา งามประกอบแนน/Nan
 • หมิง/Ming
  วันวิสาข์ กางรัมย์หมิง/Ming
 • มิ้ว/Milk
  นาวิณี ห้วยหงษ์ทองมิ้ว/Milk
 • ลูกแพร์/Lookpear
  ภาวิดา ฟักเจริญลูกแพร์/Lookpear
 • ทิพย์/Thip
  นัชชลิตา พัสสรทิพย์/Thip
 • โอ๊ต/Oat
  อาภัสร สุดแพงโอ๊ต/Oat
 • จิ๊บ/Jib
  สุชาดา จูเง็กจิ๊บ/Jib
 • โบ/Boe
  จุฑารัตน์ หล่อศรีธนชัยโบ/Boe
 • นัท/Nut
  ฐิติณัฐ ลือนันทพงศ์นัท/Nut
 • แมน/Man
  ปริญญา พรมมาแมน/Man
 • เตอร์/Ter
  ชนินทร์ ช่วยพินิจเตอร์/Ter
 • ออย/Oil
  รัชยา ประชุมโชติออย/Oil
 • มิ้งค์/Mink
  เหมือนฝัน เพียรบางยางมิ้งค์/Mink
 • ปูเป้/Pupae
  ธฤตรดา บุญจันทร์ปูเป้/Pupae
 • บูม/Boom
  บุรินทร์ สายเชื้อบูม/Boom
 • แพร/Prae
  ศศิกานต์ แสงสุขใสแพร/Prae
 • อ้น/Aon
  ธีรยุทธ อยู่นันต์อ้น/Aon
 • บุ้ง/Bung
  ชลิดา ศิระเศวตกุลบุ้ง/Bung
 • สุ/Su
  สุดาพร เล้าสมบรูณ์สุ/Su
 • ตุ้ยนุ้ย/Tuinui
  สุภาพร ผาติวิสันติ์ตุ้ยนุ้ย/Tuinui
 • ป้อ/Por
  ธันยพร เสรีสันติวงศ์ป้อ/Por
 • อาร์ต/Art
  ณัฐกรณ์ กิตติอนันตกุลอาร์ต/Art
 • จ๋า/Ja
  ณัฐรุจา วิศวานันท์จ๋า/Ja
 • แพรว/Praew
  จารุกร ฉายาพัฒน์แพรว/Praew
 • กันย์/Gun
  พรธวัล เดชาประพันธุ์กันย์/Gun
 • บี/Bee
  ภัทรสิริ คำขาวบี/Bee
 • ปุ๊ก/Pook
  ยุพเรศ ลอยไสวปุ๊ก/Pook
 • กิ๊บ/Gib
  พิชญา ดำเกิงขจรวงศ์กิ๊บ/Gib
 • ธนู/Thanu
  สิรภพ ศรีกสิกรณ์ธนู/Thanu
 • เกตุ/Kate
  เกตุดาว ราชรักษ์เกตุ/Kate
 • แอม/Am
  สุฑารัตน์ ฉิมดิษฐแอม/Am
 • ดรีม/Dream
  กัญจนพร ไชยมงคลดรีม/Dream
 • น้ำผึ้ง/Nampueng
  ณัฐปภัสร์ มีสกุลทิพยานนท์น้ำผึ้ง/Nampueng
 • ภัค/Pak
  ภัคพิชญ์ชาภา สวัสดิ์มงคลกุภัค/Pak
 • หนูนุ่ม/Noo-Noom
  ทิพวรรณ สิทธิหนูนุ่ม/Noo-Noom
 • เจม/Gem
  พิรยาปรัชญ์ รัตนประสิทธิ์เจม/Gem
 • จุ๊บแจง/Joobjang
  พีรดา อารัมภสุขจุ๊บแจง/Joobjang
 • เบสท์/Best
  สิทธิพงษ์ อิ่มเสถียรเบสท์/Best
 • ขวัญ/Kwan
  ขวัญวนา เขมวิรัตน์ขวัญ/Kwan
 • ฟิลด์/Field
  ธัญพิชญ์ สุทธิฟิลด์/Field
 • สไปร์/Sprite
  ธนบดี อิ่มทรัพย์สไปร์/Sprite
 • ดา/Da
  ภิญญาพัชร อุดขาวดา/Da
 • ไผ่/Pai
  ระวีนันท์ ยังรอตไผ่/Pai
 • ปุณ/Poon
  ปุณณภา โก๋ทองปุณ/Poon
 • ปอ/Por
  วารณี ทรงสถาพรปอ/Por
 • กิ๊ฟ/Gift
  พรชีวินทร์ ฐิติกุลวาณิชกิ๊ฟ/Gift
 • แมน/Man
  โกวิท เจริญพานิชแมน/Man
 • เพียว/Pure
  อภิรัฐ เสถียรมงคลเพียว/Pure
 • แซนด์/Zand
  รัชกรานต์ พินทองแซนด์/Zand
 • จุ๊บแจง/Jubjang
  สุลักขณา เทียนน้อยจุ๊บแจง/Jubjang
 • ปัน/Pun
  กรศิวัฑฒ์ ศิริฐานนท์ปัน/Pun
 • อาร์ม/Arm
  ภานุพงศ์ โชติสสกุลอาร์ม/Arm
 • เบสท์/Best
  ณภัทร ลาภเหลือเบสท์/Best
 • ฮ็อก/Hawk
  ตฤณ สุปรีดานุวัฒน์ฮ็อก/Hawk
 • Kwang/กวาง
  ดาราวรรณ ถนัดหนังสือKwang/กวาง
 • พลอย/Ploy
  โสพิชา รักษอมรทรัพย์พลอย/Ploy
 • ณัฐ/Natt
  ณัฐฑยา สวาทสุตณัฐ/Natt
 • แพร/Pare
  ฐิติกาญจน์ ชัยเจริญกิตติแพร/Pare
 • เกด/Kade
  กลแก้ว พุทธเจริญทองเกด/Kade
 • แพร/Prae
  จริยา เผ่าพันธุ์แพร/Prae
 • ชิงชิง/Ching-Ching
  ฐิตาภา แซ่หลี่ชิงชิง/Ching-Ching
 • นุ่น/Noon
  ณัฐณิชา รังสิพราหมณกุลนุ่น/Noon
 • เก๋/Kae
  ดวงพร ธัญญพิทักษ์เก๋/Kae
 • ส้ม/Som
  รตา พรรักษาดีส้ม/Som
 • หวาน/Whan
  ชฎาพร เปลี่ยนขำหวาน/Whan
 • ฝน/Fon
  ปุณิกา จรรยาสันทัดฝน/Fon
 • ฝน/Fon
  นนท์ชนก ปิยะธรรมดาราฝน/Fon
 • เฟิร์น/Fern
  สาธิตา หฤทัยพันธน์เฟิร์น/Fern
 • ว่าน/Van
  ว่านแพร ทิพย์มณีว่าน/Van
 • เขม/Khem
  เขมินท์ อินทรีย์เขม/Khem
 • บี/Bee
  รมัณญา จิรักษาบี/Bee
 • บุ๊ค/Book
  เอกวิทย์ อิธพงษ์อาภรณ์บุ๊ค/Book
 • ซัง/Sung
  ณัฐริน แสนทวีมณีรัตน์ซัง/Sung
 • มดจิ๋ว/Modjew
  ปวีณา โพธิ์ปานพันธ์มดจิ๋ว/Modjew
 • มิว/Mew
  ศศิกานต์ ฐิติชยานันท์มิว/Mew
 • ใหม่/Mai
  ดิษยา มุ่งมิตรใหม่/Mai
 • แนท/Nat
  สุทธานัติ์ ไทยานันท์แนท/Nat
 • ใบตอง/Baitong
  ธันวาพร วัชราศรม ใบตอง/Baitong
 • นุ๊ก/Nook
  ณิชชาภัทร แสงวงศ์นุ๊ก/Nook
 • ดาด้า/Dada
  อันดา เรืองสุขอุดม ดาด้า/Dada
 • ยุ้ย/Yui
 • วิว/View
  ทิวาภรณ์ บุญยิ่งยงค์วิว/View
 • Yui/ยุ้ย
  เกศิณีย์ แก้วบุตรYui/ยุ้ย
 • เดิน/Dern
  ณัฐภูมิ ทิพย์ดำรงค์เดิน/Dern
 • บี/Bee
  นวรัตน์ ลีลาฤทธิ์บี/Bee
 • อีฟ/Eve
  อลิสา คล้ายแก้วอีฟ/Eve
 • Praew/แพรว
  จริยาภรณ์ ดุริยรัฐการPraew/แพรว
 • เบญ/Ben
  นันท์นภัส อัศวพิทยานนท์เบญ/Ben
 • เอิร์น/Earn
  ปิยมาส ศิริบรรณพิทักษ์เอิร์น/Earn
 • ใหม่/Mai
  รัชนก อินทยะใหม่/Mai
 • น้ำผึ้ง/Numphueng
  สุนิชา สิงห์ไชยน้ำผึ้ง/Numphueng
 • ปิ้ง/Ping
  สุขุมาภรณ์ ฟองสมุทรรัตน์ปิ้ง/Ping
 • Art/อาร์ต
  รติมา บุญสร้างArt/อาร์ต
 • ปิ๋ม/Pim
  หทัยภัทร์ รัตนะวิศปิ๋ม/Pim
 • น้ำหวาน/Waan
  ปุญยกร ดาราสุริยะน้ำหวาน/Waan
 • Kam/แก้ม
  วราภรณ์ บุญเรืองขาวKam/แก้ม
 • บีบี/BB
  ขัตติยา ประสิทธิ์สุวรรณบีบี/BB
 • ท๊อป/Top
  วีรวัฒน์ สิทธิพาชัยกุลท๊อป/Top
 • มิ้นท์/Mint
  นัฐชนา ใช้กิจจามิ้นท์/Mint
 • เฟิร์น/Fern
  นริศรา ไตรอุโภคเฟิร์น/Fern
 • แฟ้ม/Fam
  ธนดิฐ สีหามาตย์แฟ้ม/Fam
 • เบนซ์/Benz
  นภัทร อริยรัชโตภาสเบนซ์/Benz
 • ดาว/Daw
  กรรณิการ์ ชูตระกูลดาว/Daw
 • Yum yum/ยำยำ
  ณีระย้า รัตนศาสตร์ชาญYum yum/ยำยำ
 • น้ำหนึ่ง/Namnueng
  ปัทมาภรณ์ ธรรมสถิตย์พรน้ำหนึ่ง/Namnueng
 • Goft/กอล์ฟ
  ชยพร เดชาประพันธ์Goft/กอล์ฟ
 • แฟง/Fang
  ชาฎา พรประสิทธิ์แฟง/Fang
 • ฝน/Fon
  วิภวานี จรัสวิโรจน์ฝน/Fon
 • โปร/Pro
  วรกันต์ บานเย็นโปร/Pro
 • บิ๊ก/Big
  วีรวัฒน์ สิริโชคไพศาลสุขบิ๊ก/Big
 • Dacky/แด็กกี้
  กฤติน ไชยเสนีย์Dacky/แด็กกี้
 • Tom/ต้อม
  เถลิงศก อันลิ้มภัณฑ์Tom/ต้อม
 • Kwang/กวาง
  กิติวดี เพ็ชรดีKwang/กวาง
 • Pum/ปุ๋ม
  จีรนันท์ จิตรีสารPum/ปุ๋ม
 • Tae/เต้
  ศรุต โคตะสินธ์Tae/เต้
 • Nut/นัท
  ณัฐวุฒิ ชวินกุลNut/นัท
 • Nampeung/น้ำผึ้ง
  สาวิตรี บัวชูNampeung/น้ำผึ้ง
 • Poupea/ปูเป้
  ภัทรวดี สันต์สวัสดิ์Poupea/ปูเป้
 • First/เฟิร์ส
  มุตตา กล้าหาญFirst/เฟิร์ส
 • Yui/ยุ้ย
  เกศิณีย์ แก้วบุตรYui/ยุ้ย
 • Tanya/ธัญญ่า
  ธัญรัตน์ วรรณการTanya/ธัญญ่า
 • Pun/ปุญ
  ปุญญิศา เลาวนาบริบูรณ์Pun/ปุญ
 • Bank/แบ้งค์
  ธีรยุทธ วรเวชวิศาลBank/แบ้งค์
 • Tan/ตาล
  ลฎาภา สายศิลปีTan/ตาล
 • Yo/โย
  ศิริรัตน์ หรือสมบูรณ์Yo/โย
 • Ball/บอล
  นลณภัทร์ นิตย์มณีBall/บอล
 • Fon/ฝน
  เพ็ญจิตร สหัสสคุณากรFon/ฝน
 • Title/ไตเติ้ล
  ธิติ สุวรรณผ่องใสTitle/ไตเติ้ล
 • Name/เนม
  สิทธิกร จันทร์แฉล้มName/เนม
 • Rung/รุ้ง
  สุกัญญา นิลทะราชRung/รุ้ง
 • Ratar/ระต้าร์
  วชิระ เย็นกายRatar/ระต้าร์
 • Tom/ต้อม
  กฤตธน วงศ์สุฤทธิ์Tom/ต้อม
 • Noon/นุ่น
  วีรยา มหาตมะชัยNoon/นุ่น
 • Milk/ มิลค์
  สุภาวรรณ วัฒนธรรมMilk/ มิลค์
 • Jai/จาย
  ธนัชภรณ์ สถาปนกุลJai/จาย
 • Champ/แชมป์
  เขตรัฐ บุญญวงศ์Champ/แชมป์
 • Poom/ปุ๋ม
  กัญญานิษฐ์ อภิโชติจินดานนท์Poom/ปุ๋ม
 • Pang/แป้ง
  ดาริกา ภัทรไชยาคุปต์ Pang/แป้ง
 • Peaw/เปี๊ยว
  จุฑารัตน์ วาณิชวัฒนเดชาPeaw/เปี๊ยว
 • Toy/ทอย
  ณปกรณ์ อรรคโชติToy/ทอย
 • Off/ออฟ
  ดนุกิจ นิมิตรรุ่งทวีOff/ออฟ
 • Poo/ปู
  เบญจวรรณ จันทรวงษ์Poo/ปู
 • Gaan/กัน
  กฤษฎา ประชานุชิตGaan/กัน
 • off / อ๊อฟ
  กิติยาภรณ์ ตันเจริญoff / อ๊อฟ
 • Kua/เกื้อ
  กฤดิ สถิรวงศ์วรรณKua/เกื้อ
 • Pui/ปุ๋ย
  จุฑาธิป นานาสมบัติPui/ปุ๋ย
 • Noonar/นู๋นา
  ชนานันท์ หุลานนท์Noonar/นู๋นา
 • Jule/จูล
  ศุภสุตา สุรัฐติกุลJule/จูล
 • Kamm/แก้ม
  พิมพ์ธีน์ตา นิบุญนีระนาKamm/แก้ม
 • Sofia/โซเฟีย
  สุชาดา หมุดทองSofia/โซเฟีย
 • Gift/กิ๊ฟท์
  ชนิภรณ์ บรรจงจิตรGift/กิ๊ฟท์
 • Cherry/เชอร์รี่
  อิสริยาภรณ์ น้ำใจตรงCherry/เชอร์รี่
 • Ya/ยะ
  ดรัณ เขียวพันธ์Ya/ยะ
 • Ann/แอน
  สาวิตรี แก้วทวีAnn/แอน
 • Mai/ใหม่
  รุ่งรัตน์ เฟื่องขจรMai/ใหม่
 • Pace/เพส
  พรรพงษ์ พรรณรังษีPace/เพส
 • Ake / เอก
  กันตพงศ์ กิตติวรรณางกูรAke / เอก
 • Aoo/อู๋
  ปัณณวิชญ์ เรืองเมธาณัฐกุลAoo/อู๋
 • Fai/ฝ้าย
  ขวัญตา มหขจิตนนท์Fai/ฝ้าย
 • Eve/อีฟ
  วรรวิศา ทองกรEve/อีฟ
 • Arm/อาม
  ธีทัต บูรณพงษ์Arm/อาม
 • Toey/เตย
  นันท์นภัส ใบละม้ายToey/เตย
 • Guay/ก๋วย
  ศรัณย์ จันทร์ฉิมGuay/ก๋วย
 • Cake/เค้ก
  วริศรา แตงเขียวCake/เค้ก
 • Nam/น้ำ
  นิชนันท์ ศรีสุวรรณNam/น้ำ
 • Jan/แจน
  อวภาส์ ชาญนิรุตติJan/แจน
 • นิ้ง/Ning
  โสภณา พรไพฑูรย์สกุลนิ้ง/Ning
 • May/เมย์
  มินทร์ตรา ทะมาดี May/เมย์
 • Boeing/โบอิ้ง
  ธมลวรรณ แสนอาจBoeing/โบอิ้ง
 • Jah/จ๋า
  อาทิตา ยอดบริบูรณ์Jah/จ๋า
 • Ben/เบญ
  เบญจรัตน์ ขจรไชยกูลBen/เบญ
 • Share/แชร์
  รวิภา ปรารภกุลShare/แชร์
 • Nin/หนิน
  กันติญา วุฒิเลิศเดชาNin/หนิน
 • Whan/แหวน
  จิตตมาทร สว่างวงศ์Whan/แหวน
 • Title/ไตเติ้ล
  ธนาวรรณ สีมากุลTitle/ไตเติ้ล
 • เติ้ง/Tehng
  นวัช บูณะโอสถเติ้ง/Tehng
 • Kook/กุ๊ก
  บุศรา โกกนุทาภรณ์Kook/กุ๊ก
 • Gift/กิฟ
  เมทินี ตัณฑัยย์Gift/กิฟ
 • บุ๊ค
  อภิญญา อิสสระเสรีบุ๊ค
 • ตุ๊ย
  ณัฏฐกานต์ ปุยอ๊อตตุ๊ย
 • Ploy/พลอย
  อรศิริ ศิริถาวรPloy/พลอย
 • พิงค์/Pink
  ปิณิดา ศิริโอภาสกุลพิงค์/Pink
 • Bunggy/บุ้งกี๋
  ศมวฤณ วิชิตกุล Bunggy/บุ้งกี๋
 • Bow/โบว์
  ชยสรวง เงาสุวรรณกิจBow/โบว์
 • Sai/ทราย
  ธนธนิก บุญมีSai/ทราย
 • safe / เซฟ
  ฝนทิพย์ วินิจสิทธิ์ safe / เซฟ
 • Mint/มิ้น
  อัญชลิกา อุดมศรีสุขMint/มิ้น
 • Think/ติ๊ง
  สุพร โกศลศิริสุขกุลThink/ติ๊ง
 • Pim/พิม
  พิมพ์ชนก มาลัยรัตน์Pim/พิม
 • Tar/ต้า
  ธงชัยพัฒน์ สุเมธีวรคุณTar/ต้า
 • Dah/ด๋า
  ชลิตา ตันติวัฒนาไพบูลย์Dah/ด๋า
 • Off/อ๊อฟ
  กฤติยาณี บัวพงษ์Off/อ๊อฟ
 • Jan/แจน
  มนสิชา บุรณศิลปินJan/แจน
 • chertam/เชอร์แตม
  กฤตตฤณ หาญพันธ์พงษ์chertam/เชอร์แตม
 • Paai/ป้าย
  ปฐมเทศน์ สุทธารมย์Paai/ป้าย
 • Mook/มุก
  มนัญญา ปวโรดมMook/มุก
 • เจน
  เจนจิรา ปิยภานีกุลเจน
 • Bell/เบล
  พิชชาทร รัตนบัณฑิตสกุลBell/เบล
 • อ้ายชิง
  ณัฐณิชาธ์ รัตนสินทวีกุลอ้ายชิง
 • เป๊กกี้/Pecky
  สิรวดี ภควลีธรเป๊กกี้/Pecky
 • Rose/โรส
  ชนิดา ผ่องใสRose/โรส
 • Ping/ปิง
  วิรทัต ศรีสมบัติPing/ปิง
 • Pud/ภัส
  รินทร์ลภัส ดิษย์วรารักษ์Pud/ภัส
 • Nung/หนุง
  ชนิศา คงไทยเสรีกุลNung/หนุง
 • Nam/น้ำ
  ภารดี ตั้งสีฟ้าNam/น้ำ
 • Prai/ปลาย
  สุกฤตา ละใบสมัดPrai/ปลาย
 • Sunaan/ซู่หนาน
  ศิริพร สุดสายSunaan/ซู่หนาน
 • Pan/แพน
  พรรณี สร้อยธนศิริกุลPan/แพน
 • Ging/กิ่ง
  วัลย์ลิยา วัฒนะบุตรGing/กิ่ง
 • Lifen/ลี่เฟิน
  ณัฐพร แสงน้ำไทยLifen/ลี่เฟิน
 • Pond/ปอนด์
  สุรศักดิ์ โสวัฒนางกูรPond/ปอนด์
 • Aem/เอม
  กิตติพร อันศิริมงคลAem/เอม
 • Bua/บัว
  จุฑาภา วงศ์พันธุ์Bua/บัว
 • Bell/เบล
  อรุณรัตน์ ลิมปวัฒนสุขBell/เบล
 • Mo/โม
  ศิขรินทร์ ตุลยธำรงMo/โม
 • หนึ่ง/Nhung
  วรินทร วัฒนภาพิชิตหนึ่ง/Nhung
 • Foam/ โฟม
  ฐิติพร สิงห์หลอดFoam/ โฟม
 • Bow/โบว์
  อรพรรณ สกุลยืนยงBow/โบว์
 • Ake/เอก
  กันตพัฒน์ บุญอุ่งAke/เอก
 • Pat/ภัทร
  ภัทรพร นารัตฐาPat/ภัทร
 • Bow/โบ
  ศุลิษา เหมศาสตร์Bow/โบ
 • Palm/ปาล์ม
  ปองทิพย์ บุญศรีPalm/ปาล์ม
 • Peuan/เพื่อน
  คุณาภรณ์ ฤทธิชาติPeuan/เพื่อน
 • Boat/โบ๊ต
  อธิรัฐ ภิบาลกุลBoat/โบ๊ต
 • Ryu/ริว
  นฤเบศ สุขตระกูลRyu/ริว
 • Srai/ทราย
  ปวริศา วุฒิSrai/ทราย
 • Bonus/โบนัส
  หทัยธร บุญพรBonus/โบนัส
 • Fon/ฝน
  รัชนีวรรณ ทิพยอดFon/ฝน
 • Ging/กิ่ง
  ชนนี ถาวรGing/กิ่ง
 • Ploy/พลอย
  วิรินทร์ คำเลิศลักษณ์Ploy/พลอย
 • Lingling/หลิงหลิง
  อภิรดี ดาวดึงษ์Lingling/หลิงหลิง
 • Au/อุ
  ศุธิตา อุดมมั่นAu/อุ
 • นู๋พลอย/NuPloy
  พลอยพชร เจริญทรัพย์นู๋พลอย/NuPloy
 • Jang/แจง
  เมลดา วราเมธภักดีJang/แจง
 • Cherry/เชอร์รี่
  ธนวันต์ อัครจิรวัฒน์Cherry/เชอร์รี่
 • Mai/ใหม่
  ลภัสรดา ใสสุกMai/ใหม่
 • Mai/ไหม
  อริสา เลิศกิจชุติมาMai/ไหม
 • Peach/พีช
  พรรษชล อินตราPeach/พีช
 • Up/อัพ
  ธัญวิทย์ ศรีจันทร์Up/อัพ
 • จิ๊ก / Jick
  รุจิรา กฤษฎาภิวัฒน์จิ๊ก / Jick
 • Joy/จอย
  จิตราพร วุฒิวัยJoy/จอย
 • Peach/พีช
  ชินาภา สมบัติเจริญPeach/พีช
 • Ooh/โอ๋
  พิกุล กวีเกียรติอนันต์Ooh/โอ๋
 • Pitch/พิช
  พัทธ์นิธาน ศรีเอี่ยมPitch/พิช
 • I-Tim/ไอติม
  ธีรภัทร สุดสวาสดิ์I-Tim/ไอติม
 • Oam/ออม
  ธนพล ทองระอา Oam/ออม
 • Tan/แตน
  กรรณิกา เกษโกทินTan/แตน
 • Flynn/ฟิล์น
  วิลาสิณี ชูเวทย์Flynn/ฟิล์น
 • Fern/เฟิร์น
  วรุณยุพา ชูเวทย์Fern/เฟิร์น
 • Kratai/กระต่าย
  พิมพ์พิชชา โพธิ์แมนกุลKratai/กระต่าย
 • Pae/เป้
  ณัฐกานต์ หาคำPae/เป้
 • Oil/ออย
  สุวิมล ศุภกิจวัฒนาOil/ออย
 • Ice/ไอซ์
  ไอลดา บุญวัฒนาIce/ไอซ์
 • Tuktaa/ตุ๊กตา
  มัญชลี พรหมมินทร์Tuktaa/ตุ๊กตา
 • Bee/บี
  ฐิติพร พงษ์วิชัยเจริญBee/บี
 • Ple/เปิ้ล
  สรณ์กนก ภูรชตากรPle/เปิ้ล
 • Ant/แอ๊นท์
  นันทรียา ลีสุธรรมกุลAnt/แอ๊นท์
 • Prae/แพร
  เหมือนแพร ฟูเกียรติสุทธิ์Prae/แพร
Click on an Airline below
and meet our succesful Angels
 • Angels/Airlines
505
QATAR
89
Emirates
296
OMAN
68
Kuwait Airways
12
ETIHAD
203
Thai Airways
243
Thai Smile
162
Bangkok Airways
183
Nok Air
53
Nok Scoot
118
สายการบิน 5 ดาว
104
Jet Star
170
Thai air asia
75
Air Asia X
36
Air Asia Berhad
57
Korean air
86
Asiana airlines
115
Eva
19
Cathay Pacific
153
Japan Airlines
11
All Nippon Airways
29
China Airlines
211
Thai Lion Air
60
Thai Vietjet
16
VietJet Air
287
Orient Thai
28
Siam Air
29
Asia Atlantic Airlines
32
Asian Air
82
Jet Asia
72
City Airways
37
PC Air
28
Flydubai
2
Flynas
36
Royal Jordanian
68
Gulf Air
74
New Gen
28
Royal Brunei
10
Air Arabia
19
Bahrain Air
7
Wataniya
14
Silk Air
7
Kenya Airways
22
Norwegian
22
Maldivian
17
Air Atlanta
8
MEGA Maldives
4
Kingfisher
4
Strategic airline
53
Phuket
4
Happy Air
1
Viva
27
Crystal
1
Siam Land Flying
9
MEGATHAI
7
AVA Airlines
17
Asia Majestic
2
Egypt Air
18
Kan Air
34
Singhara Airlines
7
NakornChaingMai
9
Infinity Asia Airlines
8
Sunny Airways
5
Chaba Air
5
Thai tour
13
Thai Regional Airlines
14
Nine Star Airways
162
King Sky Diamond
10
R Airlines
3
Jet A
10
nok mini
45
Business Air
3
Swiss Air
20
Spring Airlines
1
United Airlines
1
Private Jet true
5
Air China
3
Thai Platinum International Airlines
13
Hainan Airlines
1
Wizz Air
4
Bamboo Airways