• Meet our succesful Angels from Nok Air

  Click on an image to read their testimonial.
 • แพร
  แพร
 • Pang/แพง
  พลอยวนัส วิจิตรวาณิชPang/แพง
 • มาย/Mine
  เกศรา พิมใจใสมาย/Mine
 • บรู๊คก้า/Brookka
  กมลศิริ ทองสุขบรู๊คก้า/Brookka
 • เนอส/Nurse
  มัลลิกา ฉายแก้วเนอส/Nurse
 • ขวัญ 
  ธริศรา วิริยฐากรขวัญ 
 • อั้ม/Aum
  ธนาภา วงศ์วิเศษอั้ม/Aum
 • เฟรนด์/Friend
  กฤศริล ตัญศิริเฟรนด์/Friend
 • เตย/Toey
  รัชภร เผ่าหฤหรรษ์เตย/Toey
 • พลอย
  ธีรารัตน์ บรรเลงศิลป์พลอย
 • เอิร์ธ
  กมลจรัส กองรักษเวชเอิร์ธ
 • หมวยเล็ก/Muaylek
  ดลพร แทนบุญไพรัชหมวยเล็ก/Muaylek
 • แนน/Nan
  ชนนี เส็งสมวงศ์แนน/Nan
 • วีน่า/Wina
  ปวีณา จิรดิลกพรวีน่า/Wina
 • น้ำ/Nam
  เสาวพร วิทยะถาวรน้ำ/Nam
 • พลอย/Ploy
  จิราภรณ์ สุวรรณชัยพลอย/Ploy
 • มะปราง
  มาริสา รื่นกลิ่นมะปราง
 • นิว/Neil
  ณัฐลดา สุนทรธรรมรัตนิว/Neil
 • มะปราง/Maprang
  อาภานันท์ จันทราพานิชกุลมะปราง/Maprang
 • ตาล/Tarn
  อทิตา ชิตอรุณตาล/Tarn
 • อุ๋ย/Aui
  ศุภาพิชญ์ ศิริขันธ์อุ๋ย/Aui
 • มิ้ม/Mim
  ธัญญ์นรี โกสินณัฐกิตติ์มิ้ม/Mim
 • เมษ์/Mae
  วิจิตรา เสถียรบารมีเมษ์/Mae
 • เฌอ/Cher
  พิตรพิชชา ภักดีเฌอ/Cher
 • กอกิ่ง/Gorging
  จีราวรรณ เดชอุปกอกิ่ง/Gorging
 • แคร์รี่/Carie
  ศุภาลัย จันทรสาขาแคร์รี่/Carie
 • จุ๊/Ju
  อุมารักษ์ นาคศิริจุ๊/Ju
 • อ้อม / Aom
  วิภาดา คุ้มรักษาอ้อม / Aom
 • พลอย/Ploy
  กนกวรรณ ตรีมงคลโชคพลอย/Ploy
 • แพม/Pam
  หทัยชนก สุขบัติแพม/Pam
 • เฟิร์น / Fern
  ธนาภรณ์ ขาวคำเฟิร์น / Fern
 • เมย์/May
  ศศิประภา จุฑามาตย์เมย์/May
 • เฟิน/Fern
  มานิตา บรรเจิดไพบูลย์เฟิน/Fern
 • ชิลด์ท็อกซ์/shieldtox
  สแกวรรณ หุ่นแก้วชิลด์ท็อกซ์/shieldtox
 • อุ้ม/Aum
  สุกัญญา อเนกสุขอุ้ม/Aum
 • Gift/กิ๊ฟ
  ณิชากมล เหมือนแท้Gift/กิ๊ฟ
 • ดรีม/Dream
  ศุภรัตน์ บัวปลั่งดรีม/Dream
 • ผึ้ง/Pueng
  พนิตนาฏ ศิริวุฒิพันธุ์ผึ้ง/Pueng
 • จ๊อบ / Job
  พลอยชมพู จิรังการณ์จ๊อบ / Job
 • อ่องอ๋า/Aong-Ar
  ธนันณัฎฐ์ วงศ์ทวีภูมิอ่องอ๋า/Aong-Ar
 • ดาวนี่/Daowny
  ณัฐชยา นาคหาญดาวนี่/Daowny
 • Kob/กบ
  กฤษณา ธนูมาศKob/กบ
 • อุ๋ม/Aumm
  หทัยทิพย์ ศิริบัณฑิตย์อุ๋ม/Aumm
 • จาจา/Jaaja
  จารุมาศ โชว์ตระกูลจาจา/Jaaja
 • ฝ้าย/Fai
  ดลยา พรหมเทพฝ้าย/Fai
 • เบลล์/Bell
  วราภรณ์ คงผึ้งเบลล์/Bell
 • หนุน/Noon
  มัลลิกา แสงรัตนเดชหนุน/Noon
 • เนย์/Nay
  พิชาภัค สุขสมกิจเนย์/Nay
 • หมิว/Milk
  ชฏาพร เชื้อปัญญาวิทย์หมิว/Milk
 • จี๊ด/Jeed
  สุเบญญา สุภธีระจี๊ด/Jeed
 • น้ำฟ้า/Numfah
  เมทิกา ศุจิกาศุภสินน้ำฟ้า/Numfah
 • หมูเล็ก/Moolek
  ปรางทิพย์ วัชรขจรหมูเล็ก/Moolek
 • Pae/เป้
  ณัฐกานต์ หาคำPae/เป้
 • มิ้นท์/Mint
  กิตติพร จันทร์เพ็ญมิ้นท์/Mint
 • Bow/โบว์
  ศุลิษา เหมศาสตร์Bow/โบว์
 • แนน/Nan
  มาศสุภา สุภาวงศ์แนน/Nan
 • เพิร์ล/Pearl
  ฉัตรลัดดา วิริยะภาพเพิร์ล/Pearl
 • ฟิน/Fin
  ฉัตรนิธิ รุ่งเรืองฟิน/Fin
 • แป้ง/Pang
  ลักษมณ พันธุ์ชนะวาณิชแป้ง/Pang
 • เตย/Toey
  เพ็ญภัสสร ภูธรณ์เตย/Toey
 • ลูกหยี/Loogyee
  ธัญชนก ไตรพรวรกิจลูกหยี/Loogyee
 • ปอย/Poy
  ธนวรรณ รุ่งแสงปอย/Poy
 • เอรีส/Aries
  ปณิสากร อุดมกิจมงคลเอรีส/Aries
 • Gal/เกล
  ฟ้าใส ซอประเสริฐGal/เกล
 • อีฟ/Eve
  ณัฐยา สอนแตงอีฟ/Eve
 • แป้ง/Pang
  พรวิชา ตติยนันทกุลแป้ง/Pang
 • โนเน/Nonae
  สรารัตน์ นภาภาคย์โนเน/Nonae
 • มิ้งค์/Mink
  นภาพร ประสงค์สุขมิ้งค์/Mink
 • นัท/Nut
  ณัฐกานต์ พันธ์ทวีสุขเจริญนัท/Nut
 • แจน/Jan
  แจน คำศรีสุขแจน/Jan
 • นุ่น/Nune
  ปัฐจพร มีศีลนุ่น/Nune
 • หนูนา/Nuna
  ลักษณา ม่วงสกุลหนูนา/Nuna
 • น้ำทิพย์/Namthip
  พลอยพรรณ บุญประเสริฐวัฒนาน้ำทิพย์/Namthip
 • ฮิลล์/Hill
  ณิรัชฌา ตันติวรสกุลเวชฮิลล์/Hill
 • ปุ๋ย/Pui
  อาภัสรา สกุลอึ้งภากรณ์ปุ๋ย/Pui
 • พลอย/Ploy
  อาทิมา ฐานานุวัฒน์พลอย/Ploy
 • New/นิว
  สาริศา เทียนทองNew/นิว
 • สุ/Su
  สุวิญญา วนินทราดุลย์สุ/Su
 • Aom/ออม
  นภาภัทร เชียววานิชAom/ออม
 • พัด/Pad
  ภัทรภร ทรงวรภัทร์พัด/Pad
 • หมิว/Miw
  ชนัดดา ธนศรีวัฒนาหมิว/Miw
 • Poupae/ปูเป้
  กีรติ อยู่ประสิทธิ์Poupae/ปูเป้
 • บิว/Bew
  ภัทธิรา หมื่นเตียงบิว/Bew
 • Benz/เบนซ์
  กมลชนก จารุวัฒนานนท์Benz/เบนซ์
 • เตย/Toeii
  ธัญธร วิไลสาระนันท์เตย/Toeii
 • ชมพู่/Chompoo
  สุชีรา ธำรงธัญวงศ์ชมพู่/Chompoo
 • แอน/Ann
  ฆรวัณณ์ ทวีพัฒนะพงษ์แอน/Ann
 • แพรว/Praew
  ภาวิดา ต่อบุญสิทธิกรแพรว/Praew
 • บัว/Bua
  คมคาย คงสว่างบัว/Bua
 • เอมี่/Amy
  ปภาสิรี บุญอดุลยรัตน์เอมี่/Amy
 • เปีย/Peer
  ศรัญญา ไวประเสริฐวงศ์เปีย/Peer
 • แพรว/Praew
  เบญจพร พันนุรัตน์แพรว/Praew
 • Prang/ปราง
  ประไพศรี ทองศักดิ์Prang/ปราง
 • แบ๊ว/Baew
  จิราวรรณ ติณสุวรรณแบ๊ว/Baew
 • อาย/Eye
  ชญานิศ กรจิระจินดาอาย/Eye
 • เบฟ/Babe
  ปริญดา สังขโอภาสเบฟ/Babe
 • หวาน/Whan
  รัชชประภา ศรีสว่างหวาน/Whan
 • แพร/Prae
  อิษยา สุวรรณเวชทิพย์แพร/Prae
 • ดาว/Daw
  กรรณิการ์ ชูตระกูลดาว/Daw
 • ฝ้าย/Faii
  วริศรา รัตนะฝ้าย/Faii
 • กะตูน/Cartoon
  รัศรินทร์ ภัทรพงศ์พัชร์กะตูน/Cartoon
 • Cha/ชา
  ณัชชา ศรีประยูรCha/ชา
 • เคที่/Katie
  ณิชาภา บุญญสุขานนท์เคที่/Katie
 • หยก/Yok
  พรพรรณ สุทธิพงศ์เกียรติ์หยก/Yok
 • ดรีม/Dream
  ประภาพรรณ เชิญกลางดรีม/Dream
 • น้ำ/Nam
  ณัฐธิดา นาคบุตรน้ำ/Nam
 • ฟอง/Fong
  ศรัญญภัสสร์ ฮวงฟอง/Fong
 • แพร์/Pear
  รักษิณา ไตรลีลาลักษณ์แพร์/Pear
 • อั้ม/Aum
  พีชญา สุขวิบูลย์อั้ม/Aum
 • อร/Orn
  ศิริรัตน์ บวรนันทกิจอร/Orn
 • Kwan/ ขวัญ
  ภัทรฤทัย สิทธิดิฐพัฒน์Kwan/ ขวัญ
 • Sine/ทราย
  สาวินี ชาญชนะโยธินSine/ทราย
 • Golf/กอล์ฟ
  นิทัศน์ชา จุฑาภิรักษ์Golf/กอล์ฟ
 • แนน/Nan
  กฤตยา จตุจินดาแนน/Nan
 • เปิ้ล/Ple
  ภัทรวดี หล่อนวกิจเจริญเปิ้ล/Ple
 • Eung/เอื้อง
  พุทธธิดา ทองคู่Eung/เอื้อง
 • หมิว/Mew
  ฐาปนี กัลยาหมิว/Mew
 • ยุ้ย/Yui
  อัจนา ชัยภักดียุ้ย/Yui
 • จูนนี่/Junie
  มฤทธิดา พูลสวัสดิ์จูนนี่/Junie
 • มิ้นท์/Mint
  จุฑามาศ สายแก้วมิ้นท์/Mint
 • Bueng/เบื้อง
  กชพร วงศ์คีรีพิบูลย์Bueng/เบื้อง
 • ฝ้าย/Fai
  วณิชยา เอมเกษมฝ้าย/Fai
 • กุ้ง/Kung
  สุภาพร รุ่งโรจน์กุ้ง/Kung
 • นิว/New
  สุรีย์พร อุตมานิว/New
 • นุ้ย/Nui
  เมธาวี สีวังลาศนุ้ย/Nui
 • แป้ง/Pang
  ธัญญ์พิชชา ภาณุวัชระเศรษฐีแป้ง/Pang
 • Air/แอ้
  ณิปัทม์ วันคนองกิจAir/แอ้
 • แนน/Nan
  จริยาฐ์ อนันอริยย์แนน/Nan
 • Pla/ปลา
  เขมกร จันทราทิพย์Pla/ปลา
 • off / อ๊อฟ
  กิติยาภรณ์ ตันเจริญoff / อ๊อฟ
 • เบน/Ben
  พิมปวีณ์ คูรัตน์ชัชวาลเบน/Ben
 • ลูกหว้า/Luk-Hwa
  จุฑาภรณ์ เวณุภูติลูกหว้า/Luk-Hwa
 • ส้ม/Som
  จุฑารัตน์ เหลืองสมใจส้ม/Som
 • ทราย/Sai
  พิรชา ทรัพย์ประสมทราย/Sai
 • Cartoon/การ์ตูน
  ธัญญชล ระดมกิจCartoon/การ์ตูน
 • ฝ้าย/Fai
  วราภรณ์ พุ่มพวงฝ้าย/Fai
 • Jha/จ๋า
  เกวลิน คำจริงJha/จ๋า
 • Wine/ไวน์
  ชมพูพรรณ เอกจันทร์Wine/ไวน์
 • ปีใหม่/Peemai
  ภัทรภรณ์ พัวพงษ์ไพโรจน์ปีใหม่/Peemai
 • ฝน/Fon
  วรางคณา อุทยางกูรฝน/Fon
 • ดรีม/Dream
  ปฐวี สายทองสุขดรีม/Dream
 • Ice/ไอซ์
  พรรษชล สัจจะเวทย์ Ice/ไอซ์
 • Gip/กิ๊ป
  กุลนิดา ชัยพิพัฒน์Gip/กิ๊ป
 • Gao/ก้าว
  ญาณิศา สุนทรพรรคGao/ก้าว
 • Nan/แนน
  นิลุบล สำลีNan/แนน
 • Proud/พราว
  ณัฐชา อิทธิอมรกุลชัยProud/พราว
 • Prang/ปราง
  ประไพศรี ทองศักดิ์Prang/ปราง
 • Mint/มิ้นท์
  วรัชยา สุชสมัยMint/มิ้นท์
 • Jaew/แจ้ว
  รัชชาภรณ์ วงศ์บัณฑิตJaew/แจ้ว
 • Peuan/เพื่อน
  คุณาภรณ์ ฤทธิชาติPeuan/เพื่อน
 • Som/ส้ม
  ชัชชญา เลาหสุรโยธิน Som/ส้ม
 • Seagame/ซีเกม
  ศศิวิมล บุญยืนSeagame/ซีเกม
 • Un/อัญ
  อัญชนา กาญจนพันธุ์Un/อัญ
 • Jan/แจน
  อวภาส์ ชาญนิรุตติJan/แจน
 • Meen/มีน
  ธนัชพร โกมลวรรธนะMeen/มีน
 • เป๊กกี้/Pecky
  สิรวดี ภควลีธรเป๊กกี้/Pecky
 • Cake/เค้ก
  วริศรา แตงเขียวCake/เค้ก
 • Lhin/หลิน
  ทิฆัมพร เหล่าการกิจกุลLhin/หลิน
 • Sai/ทราย
  รินทราย มณีสารSai/ทราย
 • Kam/แก้ม
  วราภรณ์ บุญเรืองขาวKam/แก้ม
 • Gift/กิฟท์
  ภิญญารัตน์ ธนะเพิ่มพูลGift/กิฟท์
 • Nung/ หนึ่ง
  รุ่งนภา มูลภักดีNung/ หนึ่ง
 • Tee/ตี
  ฮายาตี เครือวัลย์Tee/ตี
 • Boong/บุ้ง
  วริษฐา ปินธงBoong/บุ้ง
 • Pla/ปลา
  ณัฐกานต์ ศรีธรรมมาPla/ปลา
 • Nam/น้ำ
  วณิชชา โทนธนูNam/น้ำ
 • Bell/เบล
  พิชชาทร รัตนบัณฑิตสกุลBell/เบล
 • lookmhu/ลูกหมู
  พีริยา จุลประวัติlookmhu/ลูกหมู
 • Eve/อีฟ
  สิริทิพย์ สิงหการ Eve/อีฟ
 • Boom/บูม
  ศุภลักษณ์ กลิ่นสุคนธ์ Boom/บูม
 • Nok/นก
  วิภาณี วงศ์เจริญทอง Nok/นก
 • Aom/ออม
  กัญญรัตน์ กระจ่างเดือน Aom/ออม
 • Best/เบส
  กุลนันทน์ เหล่าสมาธิกุล Best/เบส
 • Kat/แคท
  แคทรีน ศรีคำKat/แคท
 • Vern/เหวิน
  พีรดา กาญจน์วีระพลVern/เหวิน
 • Som/ส้ม
  สิรินยา ฤกษ์อรุณรัชต์ Som/ส้ม
 • Mint/มินท์
  มินท์มันตา วรรณไชยชูวงษ์ Mint/มินท์
 • Jean / จีน
  อรุณสวัสดิ์ โลหะมงคล Jean / จีน
 • Bui/บุ๋ย
  ตวงภัค แจ่มถินBui/บุ๋ย
 • Ying/หญิง
  ช่อฟ้า สร้างสุขYing/หญิง
 • Pim/พิมพ์
  พิมพ์ชนก มาลัยรัตน์Pim/พิมพ์
 • Toey/เตย
  ศิริภัค คณิตวิทยานนท์Toey/เตย
 • Bow/โบ
  ศุลิษา เหมศาสตร์Bow/โบ
Click on an Airline below
and meet our succesful Angels
 • Angels/Airlines
505
QATAR
89
Emirates
296
OMAN
68
Kuwait Airways
12
ETIHAD
203
Thai Airways
243
Thai Smile
162
Bangkok Airways
183
Nok Air
53
Nok Scoot
118
สายการบิน 5 ดาว
104
Jet Star
170
Thai air asia
75
Air Asia X
36
Air Asia Berhad
57
Korean air
86
Asiana airlines
115
Eva
19
Cathay Pacific
153
Japan Airlines
11
All Nippon Airways
29
China Airlines
211
Thai Lion Air
60
Thai Vietjet
16
VietJet Air
287
Orient Thai
28
Siam Air
29
Asia Atlantic Airlines
32
Asian Air
82
Jet Asia
72
City Airways
37
PC Air
28
Flydubai
2
Flynas
36
Royal Jordanian
68
Gulf Air
74
New Gen
28
Royal Brunei
10
Air Arabia
19
Bahrain Air
7
Wataniya
14
Silk Air
7
Kenya Airways
22
Norwegian
22
Maldivian
17
Air Atlanta
8
MEGA Maldives
4
Kingfisher
4
Strategic airline
53
Phuket
4
Happy Air
1
Viva
27
Crystal
1
Siam Land Flying
9
MEGATHAI
7
AVA Airlines
17
Asia Majestic
2
Egypt Air
18
Kan Air
34
Singhara Airlines
7
NakornChaingMai
9
Infinity Asia Airlines
8
Sunny Airways
5
Chaba Air
5
Thai tour
13
Thai Regional Airlines
14
Nine Star Airways
162
King Sky Diamond
10
R Airlines
3
Jet A
10
nok mini
45
Business Air
3
Swiss Air
20
Spring Airlines
1
United Airlines
1
Private Jet true
5
Air China
3
Thai Platinum International Airlines
13
Hainan Airlines
1
Wizz Air
4
Bamboo Airways