• Meet our succesful Angels from King Sky Diamond

  Click on an image to read their testimonial.
 • มด/Mod
  สุมาตรา ทองไถ่ผามด/Mod
 • กวาง/Kwang
  ธนัญธร เรืองศรีกวาง/Kwang
 • Tangmo/แตงโม
  สมรชม ฉวีวรรณTangmo/แตงโม
 • เจลล์/Jell
  มณภัทสรณ์ นันต๊ะภาพเจลล์/Jell
 • วี/Wee
  เรืองสิริ ดีพร้อมวี/Wee
 • ลีน่า/Leena
  สโรชา สุกกาทองลีน่า/Leena
 • เมย์/May
  อาภรณ์ บุณยะยุตกูลเมย์/May
 • Goi/ก้อย
  วรัณยาศิริ ยี่สิบแสนGoi/ก้อย
 • กานต์/Karn
  ชนากานต์ แสนวงศ์วันกานต์/Karn
 • ชมพู่/Chompoo
  ศิริรัตน์ สุขบำรุงชมพู่/Chompoo
 • เมจิ/Meji
  จิรภิญญา นรเศรษฐกุลเมจิ/Meji
 • ดรีม/Dream
  หทัยธร สินสุวรรณดรีม/Dream
 • ลูกน้ำ/Luknam
  จรัสรัตน์ จรัสรัศม์ลูกน้ำ/Luknam
 • หนึ่ง/Nueng
  กัลยกร ตั้งมั่นเจริญสุขหนึ่ง/Nueng
 • ก้อย/Koii
  ปาริฉัตร ปลีกล่ำก้อย/Koii
 • จ๊อยซ์/Joyce
  สุขธิดา เจริญสุขจ๊อยซ์/Joyce
 • มิ้นท์/Mint
  ณัฐภัทรา ทองไข่มุกด์มิ้นท์/Mint
 • แอม/Am
  สุฑารัตน์ ฉิมดิษฐแอม/Am
 • จูน/June
  ภัทรสุดา ประดิษฐอาชีพจูน/June
 • จิ๊ก/Jick
  รุจิรา กฤษฎาภิวัฒน์จิ๊ก/Jick
 • หนูนุ่ม/Noo-Noom
  ทิพวรรณ สิทธิหนูนุ่ม/Noo-Noom
 • อ่องอ๋า/Aong-Ar
  ธนันณัฎฐ์ วงศ์ทวีภูมิอ่องอ๋า/Aong-Ar
 • เยลลี่/Yelly
  ริสา ตรีวีรานุวัฒน์เยลลี่/Yelly
 • ฝน/Fon
  ณัฐธิดา พลศักดิ์ฝน/Fon
 • แตน/Tan
  จตุพร ธารดำรงค์แตน/Tan
 • ปลา/Pla
  สุลักษมี สมิตเกษตรรินปลา/Pla
 • พัด/Pad
  ภัทรภร ทรงวรภัทร์พัด/Pad
 • อิ๋ว/Aew
  อโนทัย นาคฉายอิ๋ว/Aew
 • เพื่อน/Phuen
  ชุติมา ดีสุดจิตเพื่อน/Phuen
 • ใกล้/Klai
  พรรณาวดี ชาติทองใกล้/Klai
 • มีน/Mean
  ศรีสินธุ์ สาคร มีน/Mean
 • วิว/View
  นิศาชล ผ่องอักษรภักดีวิว/View
 • Pum/ปุ๋ม
  จีรนันท์ จิตรีสารPum/ปุ๋ม
 • แอม/Am
  จารุวรรณ เวชมะโนแอม/Am
 • ป่าน/Parn
  ฌัลลิกา สว่างอารมณ์ป่าน/Parn
 • บิว/Biw
  บุศรินทร์ ไกวัลกุลบิว/Biw
 • เอ/A
  อรวิภา วันทาเอ/A
 • มา/Ma
  กรองกนก พุ่มเพ็ชร์มา/Ma
 • ฟรี/Free
  จันทิมา ภายหลังฟรี/Free
 • สิ/Si
  สุธาสินี ทองผาสุกสิ/Si
 • บิว/Biew
  บุศวลี ประทานทรัพย์บิว/Biew
 • ส้ม/Som
  ณัฐชยา พุ่มวิวัฒนศิริกุลส้ม/Som
 • เค้ก/Cake
  กรทิพย์ ลิ้มสุขประเสริฐเค้ก/Cake
 • ปลา/Pla
  ศกัญญา นาสวัสดิ์ปลา/Pla
 • เมย์/May
  จีรนันท์ จำนงเพียรเมย์/May
 • อ้อม/Aom
  เยาวลักษณ์ เชือสีหะรณชัยอ้อม/Aom
 • กิ๊ฟ/Gift
  กีรติกาญจน์ ถิรสุนทรไพลิน กิ๊ฟ/Gift
 • ดา/Da
  นัฎธนา ชื่นภัคดีดา/Da
 • วาว/Wow
  มรกต แววหงส์วาว/Wow
 • กวาง/Kwang
  ธิดารัตน์ มณีอินทร์กวาง/Kwang
 • อิ๋ว/Eew
  ดวงพร ฮั้วหมั่นกิจอิ๋ว/Eew
 • เจฟ/Jeff
  สิรภัทร์ภากร ธนาพัฒน์ตระกูลเจฟ/Jeff
 • เบลล์/belle
  ชมพูนุช วุฒิพลพัฒน์เบลล์/belle
 • จูน/June
  ณัฐพัทธนันท์ เอกวงศ์จูน/June
 • เบียร์/Bia
  พชรมน พลรัตน์เบียร์/Bia
 • เก้/Gae
  กฤษติยา แย้มวารีเก้/Gae
 • น้ำหวาน/Namwan
  ศิริพร ภิรมย์ดี น้ำหวาน/Namwan
 • มุก/Mook
  วรญา ยุวพลธนากรมุก/Mook
 • จิ๊บ/Jib
  ณัฐกฤตา ไตรโยธีจิ๊บ/Jib
 • ผึ้ง/Pueng
  ทิพวรรณ บุตตะคามผึ้ง/Pueng
 • ดา/Da
  ณปภัช มูฮำหมัดอารีดา/Da
 • อ้อ/Oor
  วัชรี บัวหอมอ้อ/Oor
 • ผักกาด/Pakkard
  ณัฐจรรยา สุขบำรุงศิลป์ผักกาด/Pakkard
 • กวาง/Kwang
  กัญชลิกา วิลัยกวาง/Kwang
 • เจลลี่/Jelly
  สุขุมาล กาบคำเจลลี่/Jelly
 • ไวท์/White
  ธัญรัตน์ ถาวรวัชรกุลไวท์/White
 • กิ๊ก/Gig
  ศศิวิมล ธงชัยกิ๊ก/Gig
 • อิง/Ing
  แสนทิพย์ เวคินวัฒนเศรษฐ์อิง/Ing
 • Tangmo/แตงโม
  ดลนภา นาคพลั้งTangmo/แตงโม
 • ตาล/Tarn
  ชวนพิศ สิงห์โตทองตาล/Tarn
 • แก้ม/Kaem
  อภิชญา ภู่ถาวรแก้ม/Kaem
 • ชมพู/Chompu
  สุธีวัน น้อยพิทักษ์ชมพู/Chompu
 • นัน/Nun
  ศุภานัน คำเพราะนัน/Nun
 • ลิตเติ้ล/Little
  อนุสสรา โสมาบุตรลิตเติ้ล/Little
 • ชมพู่/Chompoo
  วิธุวดี อรรถชัยศิริชมพู่/Chompoo
 • เมย์/May
  ณัฐฎิยา อุษาวัฒนากุล เมย์/May
 • อ้อม/Aom
  วรรณศิริ ภัทรสกลเกียรติอ้อม/Aom
 • เปรี้ยว/Priew
  นิชานันท์ เลิศชัยพิศาลเปรี้ยว/Priew
 • ปราง/Prang
  พรชนก มินศิริปราง/Prang
 • เมจิ/Meji
  กชพร จิตติภัทรชัยเมจิ/Meji
 • การ์ตูน/cartoon
  ศศิธร วิหกรัตน์การ์ตูน/cartoon
 • ปุ๊ก/Pook
  ณัฐรดา บำรุงปุ๊ก/Pook
 • ติ๊บ/Tib
  สุธาสินี บำเพ็ญธรรมติ๊บ/Tib
 • เชอรี่/Cherry
  ณัฎฐา วุฒิเจริญวิทย์เชอรี่/Cherry
 • ฟิลด์/Field
  ธัญพิชญ์ สุทธิฟิลด์/Field
 • Fern/เฟิร์น
  ศศิกานต์ สุภัทรานนท์Fern/เฟิร์น
 • แพรท/Pratt
  ชาลิสา เจนสฤษดางกูรแพรท/Pratt
 • นีม/Neem
  สุกฤตา มะเสริฐนีม/Neem
 • อาย/Eye
  พัทธ์ธีรา โชติช่วงปิยวัชร์อาย/Eye
 • แยม/Yam
  ธนัญญา แสงแก้วแยม/Yam
 • โม/Mo
  เจตนิพิฐ ไอยรานภารักษ์โม/Mo
 • ตั๊ก/Tuck
  พงศ์สุภา บุศยบุตรีตั๊ก/Tuck
 • ฝ้าย/Faii
  ดลยา พรหมเทพฝ้าย/Faii
 • แพรว/Praew
  เมธาวี ยศอินทร์แพรว/Praew
 • นาตาลี/Natalie
  ฉัตรตราภรณ์ วงศ์ขันติกุลนาตาลี/Natalie
 • กิ่ง/Ging
  โชตินันท์ พรหมสถิตย์กิ่ง/Ging
 • โบว์/Bow
  สุพัตรา เจษฎาญารเมธาโบว์/Bow
 • หวาน/Waan
  จุติธรณ์ สันทาหวาน/Waan
 • พลอย/Ploy
  นัทรียา สุรัตนกวีกุลพลอย/Ploy
 • อาย/Eye
  กุลธิดา วรรัตน์กุลอาย/Eye
 • แป้ง/Pang
  เบญจพร ย่อมเจริญแป้ง/Pang
 • ปุ้ม/Poom
  ณัฐจรีย์ ปลื้มจิตปุ้ม/Poom
 • เพิร์ล/Pearl
  ฉัตรลัดดา วิริยะภาพเพิร์ล/Pearl
 • ธนู/Thanu
  สิรภพ ศรีกสิกรณ์ธนู/Thanu
 • โม/Mo
  ภวดี บุญญฤทธิ์โม/Mo
 • เปีย/Pier
  ณฐกร ธนาประชุมเปีย/Pier
 • แก้ม/Kam
  กิตติยา พันธุ์ยิ่งยกแก้ม/Kam
 • ใหม่/Mai
  อภิญญา ศรีเมธารักษ์ใหม่/Mai
 • สแน็กซ์/Snack
  ธนนท์ คงสมพงษ์สแน็กซ์/Snack
 • เบลล์/Belle
  ชนิดา บวรสถิตชัยเบลล์/Belle
 • พิม/Pim
  พิมพ์ชนก วงศ์อริยรัฐพิม/Pim
 • เก๋/Kae
  จิตราภรณ์ วอนเผื่อน เก๋/Kae
 • เกตุ/Kate
  เกตุดาว ราชรักษ์เกตุ/Kate
 • ไอซ์/Ice
  ไอรดา เกลียวเงินไอซ์/Ice
 • ฮันนี่/Honey
  หทัยกาญจน์ กาญจนกำธรฮันนี่/Honey
 • ชมพู/Chompoo
  ภัทร์พร วงศ์สุชาตชมพู/Chompoo
 • พลอย/Ploy
  ฐาปนี สุวรรณประทีปพลอย/Ploy
 • ปุ๋ย/Pui
  ณิชชา จินดารัตน์ปุ๋ย/Pui
 • ตาณ/Tarn
  จุฑาทิพ แจ่มสุวรรณตาณ/Tarn
 • ตาล/Tarn
  ชญาณี ภู่เจริญชัยวรรณตาล/Tarn
 • ปอย/Poy
  กษมล อุงจิตต์ตระกูลปอย/Poy
 • ปราง/Prang
  สุปรางอร รติธัญกรกุลปราง/Prang
 • พิชชี่/Pittchy
  พิชมัย ตันตนันตาพิชชี่/Pittchy
 • เต้/Tae
  สุจฐิพงษ์ จันทร์แดงเต้/Tae
 • Lily/ลิลลี่
  ภิญญาดา นันทนาวุฒิLily/ลิลลี่
 • ใหม่/Mai
  นฤมล ชูศรี ใหม่/Mai
 • พิชา/Phicha
  พิชามญชุ์ ชาวเจริญพิชา/Phicha
 • Jha/จ๊ะ
  ประภาพร ตั้งธนะพงศ์Jha/จ๊ะ
 • จ๋า/Jah
  สุรางคณา ชาญนทีกุลจ๋า/Jah
 • หยู่หยู๋/Yhuuyhuu
  จริญญา แซ่ตั้งหยู่หยู๋/Yhuuyhuu
 • เปิ้ล/Ple
  ศิริธิพร อยู่อ่อนเปิ้ล/Ple
 • บี/Bee
  ภัทรสิริ คำขาวบี/Bee
 • เหมียว/Meaw
  ญาณี นาคสกุลเหมียว/Meaw
 • ปอแก้ว/Porkaew
  ณัฐธิดา โคตสาปอแก้ว/Porkaew
 • เอรีส/Aries
  ปณิสากร อุดมกิจมงคลเอรีส/Aries
 • ฟิน/Fin
  ฉัตรนิธิ รุ่งเรืองฟิน/Fin
 • ตุ้ยนุ้ย/Tuinui
  สุภาพร ผาติวิสันติ์ตุ้ยนุ้ย/Tuinui
 • แจ๊คกี้/Jackie
  แจ๊คกี้ ลอว์เลสแจ๊คกี้/Jackie
 • นัท/Nat
  ณัฐศศิ อะราอินัท/Nat
 • ปูเป้/Pupae
  ธฤตรดา บุญจันทร์ปูเป้/Pupae
 • ซัน/Sun
  อัมรินทร์ เทียนศาสตร์ซัน/Sun
 • เบส/Bass
  ภัคภิญญา ประกอบผลเบส/Bass
 • บุ๊ค/Book
  สุทธิดา สุขมงคลบุ๊ค/Book
 • ออม/Aom
  หทัยรัตน์ ปุญญโพธาภิรัตออม/Aom
 • บุ้ง/Bung
  ชลิดา ศิระเศวตกุลบุ้ง/Bung
 • กล้วย/Gualy
  กรเกียรติ บุญโพธิ์ชากล้วย/Gualy
 • Poom/ปุ๋ม
  กัญญานิษฐ์ อภิโชติจินดานนท์Poom/ปุ๋ม
 • Tuetor/ ติวเตอร์
  ปณิชา เจติยานุวัตรTuetor/ ติวเตอร์
 • เค้ก/Cake
  ชุติกา ณรงค์ศักดิ์สุขุมเค้ก/Cake
 • อิ๋ง /Ink
  มนัสวี ธรรมกฤษดาอิ๋ง /Ink
 • โยโย่/Yoyo
  อนัญชนา ลิมป์ฑรรมเลิศโยโย่/Yoyo
 • น้ำฟ้า/Numfah
  เมทิกา ศุจิกาศุภสินน้ำฟ้า/Numfah
 • Ply/ปลาย
  ปลายมาศ จันทร์จำเริญPly/ปลาย
 • โอ/Ao
  ณัฐชานันท์ โสภากรโอ/Ao
 • เอ๋/Aeh
  ศรินทร พงศ์แพรวพรรณเอ๋/Aeh
 • Aey/เอ๋
  สุทธกานต์ ทองศรีAey/เอ๋
 • มิกซ์/Mix
  นภัคชอรณ์ ธนากุลมิกซ์/Mix
 • สด/Sod
  สรยุทธ อุตรานคเรศสด/Sod
 • แอ๊ปเปิ้ล/Apple
  อรพรรณ บางประภากรแอ๊ปเปิ้ล/Apple
 • จิ๊บ/Jib
  สุชาดา จูเง็กจิ๊บ/Jib
 • Rose/โรส
  ชนิดา ผ่องใสRose/โรส
 • จันทร์/Jun
  จันทร์จรี นับทองจันทร์/Jun
Click on an Airline below
and meet our succesful Angels
 • Angels/Airlines
505
QATAR
89
Emirates
296
OMAN
68
Kuwait Airways
12
ETIHAD
203
Thai Airways
243
Thai Smile
162
Bangkok Airways
183
Nok Air
53
Nok Scoot
118
สายการบิน 5 ดาว
104
Jet Star
170
Thai air asia
75
Air Asia X
36
Air Asia Berhad
57
Korean air
86
Asiana airlines
115
Eva
19
Cathay Pacific
153
Japan Airlines
11
All Nippon Airways
29
China Airlines
211
Thai Lion Air
60
Thai Vietjet
16
VietJet Air
287
Orient Thai
28
Siam Air
29
Asia Atlantic Airlines
32
Asian Air
82
Jet Asia
72
City Airways
37
PC Air
28
Flydubai
2
Flynas
36
Royal Jordanian
68
Gulf Air
74
New Gen
28
Royal Brunei
10
Air Arabia
19
Bahrain Air
7
Wataniya
14
Silk Air
7
Kenya Airways
22
Norwegian
22
Maldivian
17
Air Atlanta
8
MEGA Maldives
4
Kingfisher
4
Strategic airline
53
Phuket
4
Happy Air
1
Viva
27
Crystal
1
Siam Land Flying
9
MEGATHAI
7
AVA Airlines
17
Asia Majestic
2
Egypt Air
18
Kan Air
34
Singhara Airlines
7
NakornChaingMai
9
Infinity Asia Airlines
8
Sunny Airways
5
Chaba Air
5
Thai tour
13
Thai Regional Airlines
14
Nine Star Airways
162
King Sky Diamond
10
R Airlines
3
Jet A
10
nok mini
45
Business Air
3
Swiss Air
20
Spring Airlines
1
United Airlines
1
Private Jet true
5
Air China
3
Thai Platinum International Airlines
13
Hainan Airlines
1
Wizz Air
4
Bamboo Airways