• Meet our succesful Angels from Jet Star

  Click on an image to read their testimonial.
 • บอส
  บอส
 • แจง
  ณัฐจิรา แสงทองแจง
 • Pam/แพม
  พีรญา บุญศิริเศรษฐPam/แพม
 • ปลื้ม/Pluem
  ศิริภัทรา ฤทธิพิณปลื้ม/Pluem
 • มิว/Mew
  สราวุธ สุเบญจามิว/Mew
 • แฮม/Ham
  อัฑฒ์ หาธะนีแฮม/Ham
 • นุ๊ค / Nuke
  สรารัตน์ มารังกูรนุ๊ค / Nuke
 • ตูน/Toon
  ปุณพจน์ ภิเศกตูน/Toon
 • วี/Wee
  ทองทวี สำราญวงส์สกุลวี/Wee
 • แป้ง/Pang
  ขจีวรรณ หาสินแป้ง/Pang
 • อ็อฟ/Aof
  กมลพัทธ์ สุทธิโกเศศอ็อฟ/Aof
 • ที/Te
  สุธีร์ สัณห์สุภัคที/Te
 • พีท/Pete
  ภูดิศ ศิระวนาดรพีท/Pete
 • มิว/Mew
  ชิรวุฒิ พิกุลทองมิว/Mew
 • พลอย/Ploy
  นันท์นภัส สมโรจน์รัตน์พลอย/Ploy
 • นาว/Now
  รัชช์ สุวรรณนิตย์นาว/Now
 • อามีน/Armin
  อภิชาติ วันเต๊ะอามีน/Armin
 • อาร์ต/Art
  พีรศุภส์ ชุช่วยอาร์ต/Art
 • คะแนน/Khanan
  กัญจน์ณัฏฐ์ ปัญญากุลวัฒน์คะแนน/Khanan
 • เค้ก/Cake
  กรทิพย์ ลิ้มสุขประเสริฐเค้ก/Cake
 • ต้า/Tar
  คมสัน ขันตยานุวงศ์ต้า/Tar
 • บี/Bee
  สุจรรยา จินะธรรมบี/Bee
 • หมิว/Miw
  ภักติมา ช่างบรรจงหมิว/Miw
 • ฝ้าย/Fai
  ระวีวรรณ ชุมพลวงศ์ฝ้าย/Fai
 • มายด์/Mind
  มโนชา สุทธิชัยพิชาติมายด์/Mind
 • ออม/Aom
  วิริยา ศนีบุตรออม/Aom
 • ฝ้าย/Fhay
  ปิยรัตน์ เชาวน์ประยูรฝ้าย/Fhay
 • กิ๊ก/Gigk
  อริศรา แซ่ลิ้มกิ๊ก/Gigk
 • แป้ง/Pang
  ขจีวรรณ หาสินแป้ง/Pang
 • แพท/Pat
  พัชญ์สิตา โกสินอัครนันท์แพท/Pat
 • เค้ก/Cake
  ณัฐพงษ์ ขันติวรพงษ์กุลเค้ก/Cake
 • ป๋อมแป๋ม/Pompam
  อนงค์นาถ มีสุขเสมอป๋อมแป๋ม/Pompam
 • ตูน / Toon
  ธพัศ แสงนุภาตูน / Toon
 • เดือน/Duen
  ปานทิพย์ บุญสินสุขเดือน/Duen
 • อั้น/Aun
  คุณัชญ์ เกียรพิมลอั้น/Aun
 • ส้ม / Som
  ณัฐริชา จันทรารามส้ม / Som
 • กระรอก / Karok
  กฤตนัย แม้นศรีกระรอก / Karok
 • มีน / Mean
  สุพรรษา ทะจายมีน / Mean
 • แมน/Man
  โกวิท เจริยพานิชแมน/Man
 • ดา/Da
  สุชาดา อัศวะอำนวยดา/Da
 • นิค/Nick
  อนุกูล มิตรวงศ์นิค/Nick
 • ทราย/Sine
  นัฐธิกานต์ พงศ์ชูทราย/Sine
 • ปุยฝ้าย/ Puifai
  บุษกร ขุมทรัพย์ปุยฝ้าย/ Puifai
 • Fai/ฝ้าย
  ปภาท์ ธีรารยวัตรFai/ฝ้าย
 • บอม/Bom
  ชัยวัฒน์ คำมาบอม/Bom
 • Ping/ปิ๊ง
  ฌานิสา โชคคณาพิทักษ์Ping/ปิ๊ง
 • กัส/Gust
  คุณัช โล้กูลประกิจกัส/Gust
 • เตยหอม/Toeyhom
  ภัครดา ศรีพงษ์พันธุ์กุลเตยหอม/Toeyhom
 • ชาติ / Chart
  ศุภชาติ บริบูรณ์พันธ์ชาติ / Chart
 • พิว / Pew
  กวิน มั่นคงพิว / Pew
 • อู๋ / Ooddy
  ธนิก กรเกียรติกุลอู๋ / Ooddy
 • ลูกน้ำ/Looknam
  พิชชา พิพัฒนกุลชัยลูกน้ำ/Looknam
 • โอ๊ต/Oat
  ศรปภพ ศรีสนองโอ๊ต/Oat
 • เอ๋ย/Eui
  วราพรรณ นาวารักษ์เอ๋ย/Eui
 • ท็อป/Top
  อัครพล มุ่งสมัครท็อป/Top
 • มด/Mod
  โสภิณา โพธ์วรรณมด/Mod
 • ฟ้าใส/Fasai
  พิมพ์ดาว บุญยผลานันท์ฟ้าใส/Fasai
 • สแน็กซ์/Snack
  ธนนท์ คงสมพงษ์สแน็กซ์/Snack
 • ปั๊ม/Pump
  ณัฐพล พรหมทองปั๊ม/Pump
 • ซิ้ง/Zink
  อาณัติ ศักดารณรงค์ซิ้ง/Zink
 • เพิรธิ์/Perth
  พิสธรรม ลาภสัมปันน์เพิรธิ์/Perth
 • Aey/เอ๋
  สุทธกานต์ ทองศรีAey/เอ๋
 • Nut/ นัท
  รัตนบัลลังก์ กาบบัวNut/ นัท
 • Ploy/พลอย
  ณุวภา ค้าเจริญPloy/พลอย
 • Aoi/อ้อย
  ฐาปนิตา ศิริเอี่ยมแสงAoi/อ้อย
 • บูม/Boom
  บุรินทร์ สายเชื้อบูม/Boom
 • ต๊อป/Top
  สิทธรัตน์ ตั้งวิศิษฎ์กุลต๊อป/Top
 • เบนซ์/Benz
  กิตติพงษ์ บุญถนอมเบนซ์/Benz
 • กิ๊ฟ/Gift
  ตรีอุไร สุขเสน่ห์กิ๊ฟ/Gift
 • เบนซ์/Benz
  Natnaree Boonumchooเบนซ์/Benz
 • สน/Son
  วิรุฬห์ โชติอภิสิทธิ์กุลสน/Son
 • พัด/Patt
  ธัญญภัสร์ ทิพยเมธาพันธ์พัด/Patt
 • อั้ม/Aum
  ธนากร หาญชัยอั้ม/Aum
 • Max/แม็ก
  ธัณชณท ชิ้วนฤภัยMax/แม็ก
 • ตั้ม/Tham
  ธีรพงศ์ จันทวีตั้ม/Tham
 • นุ้ย/Nui
  จุฑาพัชร สัตยวงศ์ทิพย์นุ้ย/Nui
 • นิกส์/Nick
  พิสินี วงศ์อริยจิตนิกส์/Nick
 • กุ๋ยกุ๋ย/KuiKui
  สุทธิลักษณ์ อาจทนองกุ๋ยกุ๋ย/KuiKui
 • ปราง/Prang
  สรัลพร จันทร์หอมปราง/Prang
 • เซ้นต์/Saint
  อิทธิพัฒน์ ยวงอักษรเซ้นต์/Saint
 • แนต/Nat
  สิทธิพันธ์ จันทร์สว่างแนต/Nat
 • บิ๊ก/Big
  ปุณยตว์ จิวริยเวชช์บิ๊ก/Big
 • เคที่/Katie
  ณิชาภา บุญญสุขานนท์เคที่/Katie
 • Blooh/บลูห์
  พชระ การสมพจน์Blooh/บลูห์
 • Tak/ตั๊ก
  กฤติยา อินตะนัยTak/ตั๊ก
 • อุ้ย/Auii
  นิติพนธ์ ศิริพรอมาตย์อุ้ย/Auii
 • นิกส์/Nics
  วรเทพ วิจินธนสารนิกส์/Nics
 • First/เฟิร์ส
  มุตตา กล้าหาญFirst/เฟิร์ส
 • Phai/ไผ่
  อังศุวรรณ บรรจุสุวรรณ Phai/ไผ่
 • tarn/ตาล
  ชญานี ไทยวัฒนาพรtarn/ตาล
 • pang/แป้ง
  อาภาวดี จิตสมใจนึกpang/แป้ง
 • Pae/เป้
  ณัฐกานต์ หาคำPae/เป้
 • Gee/ จี
  ภัทราพร กันศรี Gee/ จี
 • Nut/นัติ
  สฤษฎ์พงศ์ เศวตเศรนี Nut/นัติ
 • June/จูน
  ชนาภา นุชเจริญJune/จูน
 • Cartoon/การ์ตูน
  นุชจิรา เกษมนิรันดร์Cartoon/การ์ตูน
 • Rin/ริน
  ภาสิรินทร์ ฝูงทองเจริญRin/ริน
 • Tung/ตั๋ง
  อดิศร บุญเสริมTung/ตั๋ง
 • Best/เบสท์
  จตุพร วิริยะกุลชัยBest/เบสท์
 • Fang/ฟาง
  ญาฏา หิรัญวิโรจน์ Fang/ฟาง
 • Nop/ณพ
  ณพกันยา แรงเพ็ชร Nop/ณพ
 • Peace/พีซ
  ธนกร แสงส่องสินPeace/พีซ
 • Fang/ฟาง
  ปิยะดา ยืนนานFang/ฟาง
 • น้ำฝน/Namfon
  สุกฤตา กลิ่นศรีสุขน้ำฝน/Namfon
Click on an Airline below
and meet our succesful Angels
 • Angels/Airlines
505
QATAR
89
Emirates
296
OMAN
68
Kuwait Airways
12
ETIHAD
203
Thai Airways
243
Thai Smile
162
Bangkok Airways
183
Nok Air
53
Nok Scoot
118
สายการบิน 5 ดาว
104
Jet Star
170
Thai air asia
75
Air Asia X
36
Air Asia Berhad
57
Korean air
86
Asiana airlines
115
Eva
19
Cathay Pacific
153
Japan Airlines
11
All Nippon Airways
29
China Airlines
211
Thai Lion Air
60
Thai Vietjet
16
VietJet Air
287
Orient Thai
28
Siam Air
29
Asia Atlantic Airlines
32
Asian Air
82
Jet Asia
72
City Airways
37
PC Air
28
Flydubai
2
Flynas
36
Royal Jordanian
68
Gulf Air
74
New Gen
28
Royal Brunei
10
Air Arabia
19
Bahrain Air
7
Wataniya
14
Silk Air
7
Kenya Airways
22
Norwegian
22
Maldivian
17
Air Atlanta
8
MEGA Maldives
4
Kingfisher
4
Strategic airline
53
Phuket
4
Happy Air
1
Viva
27
Crystal
1
Siam Land Flying
9
MEGATHAI
7
AVA Airlines
17
Asia Majestic
2
Egypt Air
18
Kan Air
34
Singhara Airlines
7
NakornChaingMai
9
Infinity Asia Airlines
8
Sunny Airways
5
Chaba Air
5
Thai tour
13
Thai Regional Airlines
14
Nine Star Airways
162
King Sky Diamond
10
R Airlines
3
Jet A
10
nok mini
45
Business Air
3
Swiss Air
20
Spring Airlines
1
United Airlines
1
Private Jet true
5
Air China
3
Thai Platinum International Airlines
13
Hainan Airlines
1
Wizz Air
4
Bamboo Airways