• Meet our succesful Angels from Asiana airlines

  Click on an image to read their testimonial.
 • Aoey/เอย
  ภาวินี วงศ์เพียรAoey/เอย
 • Bumbim/ บุ๋มบิ๋ม
  โชติกา ด้วงวิเศษBumbim/ บุ๋มบิ๋ม
 • Jam/แจม
  สโรชา สุนทรกุล ณ ชลบุรีJam/แจม
 • ออยล์/Oil
  วัลภา ปะจันทะศรีออยล์/Oil
 • In/อิน
  สุภมิตต์ จักรวาลมณฑลIn/อิน
 • นิคแนค/Nicknack
  ขนิษฐพธู ศรีตะลานิคแนค/Nicknack
 • ดรีม/Dream
  ธัญรดา อ้นอินดรีม/Dream
 • กาญจน์/Garn
  รังสิต เนาวกุลกาญจน์/Garn
 • ใหม่/Mai
  ริกุล โกศลวุฒิกุลใหม่/Mai
 • นก/Nok
  กนกวรรณ ชีวเมธาสิทธิ์นก/Nok
 • ลูกตาล/Looktan
  เก็จแก้ว สิทธิกรกาณ์ลูกตาล/Looktan
 • แน็ต/Natt
  พัชรินทร์ มิตรเชื้อชาติแน็ต/Natt
 • นัท/Nut
  มาศวรรณ สัมปชีญญานนท์นัท/Nut
 • บุษ/Bood
  บุษมาส มณีน้อยบุษ/Bood
 • ฮานา/Hana
  หัทยา อุนจะนำฮานา/Hana
 • มุก/Mook
  ชัชชญา จิรธรรมาโชติมุก/Mook
 • ฟิล์ม/Film
  รัดรตี ศิริวินิจฟิล์ม/Film
 • อิ๊ง/Eng
  ธันย์ชนก บุญรอดอิ๊ง/Eng
 • ติ๊บ/Tib
  สุธาสินี บำเพ็ญธรรมติ๊บ/Tib
 • ฟอง/Fong
  ธัญ อนัญชนินทร์ฟอง/Fong
 • ปุณ/Punn
  ปุณยนุช นิ่มพิจารณ์ปุณ/Punn
 • แคท/Kat
  รังสิยา เจียรมณีพินิจแคท/Kat
 • บุ้ง/Bung
  ชลิดา ศิระเศวตกุลบุ้ง/Bung
 • มะปราง/Maprang
  กฤษณา กะภูทินมะปราง/Maprang
 • ไวท์/White
  ธัญรัตน์ ถาวรวัชรกุลไวท์/White
 • น้ำหวาน/Namwhann
  สุภัทรา มิกานนท์น้ำหวาน/Namwhann
 • แนน/Nan
  อรวรตา ตันสุหัชแนน/Nan
 • จิ๊บ/Jib
  สุธินี สุรพงษ์รักเจริญจิ๊บ/Jib
 • มิ้งค์/Mink
  เหมือนฝัน เพียรบางยางมิ้งค์/Mink
 • โบว์/Bow
  ชุตินัน หลายปัญญาโบว์/Bow
 • อุ๊งอิ๊งค์/Aungink
  ณัฏฐพัชร์ สืบพงศ์เภาอุ๊งอิ๊งค์/Aungink
 • Por/ปอ
  นวพร ปัญญารักษ์Por/ปอ
 • Chompoo/ชมพู่
  ศรัณยา ถนอมทองChompoo/ชมพู่
 • หมิว/Mew
  นฤชล ชัยจงเจริญหมิว/Mew
 • Som-o/ส้มโอ
  ชมพูนุท คงโท Som-o/ส้มโอ
 • Ooh/โอ๋
  พิกุล กวีเกียรติอนันต์Ooh/โอ๋
 • Fai/ฝ้าย
  ขวัญตา มหขจิตนนท์Fai/ฝ้าย
 • Bow/โบว์
  ชนันท์กานต์ บุญยศสวัสดิ์Bow/โบว์
 • ฝ้าย/Fai
  ชนิดา วรภัทรศิลาวงษ์ฝ้าย/Fai
 • Puppap/ปุ๊บปั๊บ
  เกษกัญญา ทองดี Puppap/ปุ๊บปั๊บ
 • กอล์ฟ
  นภาพรรณ เผ่าภูธรกอล์ฟ
 • แอน/Ann
  อภิญญา อัศวยิ่งเจริญแอน/Ann
 • ตูน/Toon
  พรนัชชา ตันอารียตูน/Toon
 • เมย์/May
  อภิรดี ปุงคานนทเมย์/May
 • พิม/Pim
  พิมชนก สุขะกุลพิม/Pim
 • แตงโม/Tangmo
  สุวนิตย์ รุ่งสุวรรณแตงโม/Tangmo
 • ปอ/Por
  บุณฑริกา เจริญพงศ์ปอ/Por
 • แพร/ Pair
  กรกมล จุปะมะตังแพร/ Pair
 • Mai/ใหม่
  ไพรินทร์ รอดคล้ายMai/ใหม่
 • จอย/Joy
  นิสาชล ฉายาทับจอย/Joy
 • เตย/Toey
  กรวิกา มุทิกากรเตย/Toey
 • ปลา/Pla
  จิราภรณ์ หงษ์ทองนพคุณปลา/Pla
 • จูน/June
  พรสินี ศรีผ่องใสจูน/June
 • Pahn/ป่าน
  ชนัจจา จงเจริญPahn/ป่าน
 • Pudd/พัฒน์
  พรพัฒน์ วิริยานนท์Pudd/พัฒน์
 • Ik/อิค
  นพเก้า วงค์ธวัชIk/อิค
 • Nok/นก
  วิภาณี วงศ์เจริญทอง Nok/นก
 • EVE/อีฟ
  ณัฐภรณ์ นิลพงษ์EVE/อีฟ
 • Gamboom/แก้มบุ๋ม
  รัชนีกร สิทธิการิยะGamboom/แก้มบุ๋ม
 • Hunnie/ ฮัน
  จันทร์จิรา อติโภคัย Hunnie/ ฮัน
 • Sa/สา
  อริสา โซ๊ะประสิทธิ์ Sa/สา
 • Ploy/พลอย
  ธันยกานต์ บุญช่วยPloy/พลอย
 • Joum/จุ๋ม
  จุฑามาศ ทับเจริญJoum/จุ๋ม
 • May/เมย์
  เมธ์วดี วัฒนกุลMay/เมย์
 • Fai/ฝ้าย
  ณัฐพร พุ่มเกตุ Fai/ฝ้าย
 • Poon/ปูน
  สมสุดา พิชิตการค้าPoon/ปูน
 • Eve/อีฟ
  สิริทิพย์ สิงหการ Eve/อีฟ
 • โยโย่/Yoyo
  อนัญชนา ลิมป์ฑรรมเลิศโยโย่/Yoyo
 • ดิว/Dew
  นพวรรณ ถาวรประวัติดิว/Dew
 • Ying/หญิง
  ช่อฟ้า สร้างสุขYing/หญิง
 • KENG / เก่ง
  อาภาวี ล้ำเลิศสุข KENG / เก่ง
 • Pim/พิมพ์
  พิมพ์ชนก มาลัยรัตน์Pim/พิมพ์
 • Saimai/สายไหม
  สายไหม ทองบุญยังSaimai/สายไหม
 • Pla/ลูกปลา
  นันทิวา สันทศนะสุวรรณPla/ลูกปลา
 • Patty/แพตตี้
  พิชญาภา สมสุขPatty/แพตตี้
 • Metta/ตา
  เมตตา สมตระกูลMetta/ตา
 • Nuch/นุช
  ฉัฐมานุช เทียมหงษ์Nuch/นุช
 • Ice/ไอซ์
  ไอลดา บุญวัฒนาIce/ไอซ์
 • Ammy/แอมมี่
  พนอนิจ บุญช่วยAmmy/แอมมี่
 • Nan/แนน
  เพ็ญศิริ เพ็ญสุวรรณNan/แนน
 • Poy/ปอย
  ปอยทิพย์ แสนอินทร์Poy/ปอย
 • Pui/ปุ้ย
  กมลวรรณ วงศ์วัฒนาวรกุลPui/ปุ้ย
 • Milk/มิลค์
  กิตติกานต์ พันธเศรษฐ์Milk/มิลค์
 • Seal/ซีล
  เอมอัชนา ปิยะสกุลแก้Seal/ซีล
 • จ๋า/Ja
  วราภา เอารัตน์จ๋า/Ja
 • Mimi/มีมี่
  จิรารัตน์ พินิตภูวดลMimi/มีมี่
Click on an Airline below
and meet our succesful Angels
 • Angels/Airlines
505
QATAR
89
Emirates
296
OMAN
68
Kuwait Airways
12
ETIHAD
203
Thai Airways
243
Thai Smile
162
Bangkok Airways
183
Nok Air
53
Nok Scoot
118
สายการบิน 5 ดาว
104
Jet Star
170
Thai air asia
75
Air Asia X
36
Air Asia Berhad
57
Korean air
86
Asiana airlines
115
Eva
19
Cathay Pacific
153
Japan Airlines
11
All Nippon Airways
29
China Airlines
211
Thai Lion Air
60
Thai Vietjet
16
VietJet Air
287
Orient Thai
28
Siam Air
29
Asia Atlantic Airlines
32
Asian Air
82
Jet Asia
72
City Airways
37
PC Air
28
Flydubai
2
Flynas
36
Royal Jordanian
68
Gulf Air
74
New Gen
28
Royal Brunei
10
Air Arabia
19
Bahrain Air
7
Wataniya
14
Silk Air
7
Kenya Airways
22
Norwegian
22
Maldivian
17
Air Atlanta
8
MEGA Maldives
4
Kingfisher
4
Strategic airline
53
Phuket
4
Happy Air
1
Viva
27
Crystal
1
Siam Land Flying
9
MEGATHAI
7
AVA Airlines
17
Asia Majestic
2
Egypt Air
18
Kan Air
34
Singhara Airlines
7
NakornChaingMai
9
Infinity Asia Airlines
8
Sunny Airways
5
Chaba Air
5
Thai tour
13
Thai Regional Airlines
14
Nine Star Airways
162
King Sky Diamond
10
R Airlines
3
Jet A
10
nok mini
45
Business Air
3
Swiss Air
20
Spring Airlines
1
United Airlines
1
Private Jet true
5
Air China
3
Thai Platinum International Airlines
13
Hainan Airlines
1
Wizz Air
4
Bamboo Airways