Congratulations Party

heartPerfect Angels

 • Kao-Oat / ข้าวโอ๊ต
 • นัน/Nun
 • นอร์ธ/North
 • Praew/แพรว
 • Pookie/ปุ๊กกี้
 • เดียร์/Dear
 • Congratulations!!! 2 Brand New Thai VietJet Air Angel And Steward June 2019

  น้องปิ๊ก, น้องอาร์


 • Congratulations!!! Brand New Nok Air Angel May 2019

  น้องแพร


 • Congratulations!!! 63 Brand New Gulf Air Angels May 2019

  น้องพลอย, น้องขวัญ, น้องบิวตี้, น้องวิ, น้องเดียร์, น้องเนย, น้องณินา, น้องกวาง, น้องพิมพ์, น้องอุ้ม, น้องน้ำมนต์, น้องลูกปลา, น้องอิ๊งค์, น้องปอนด์, น้องโย, น้องใบเฟิร์น, น้องเอส, น้องเอิง, น้องบุ๊ค, น้องหยก, น้องเหมย, น้องวิว, น้องเอ๋, น้องเบลล์, น้องซิม, น้องมาร์เซ้ย, น้องนัด, น้องมีมี่, น้องแฮม, น้องอุ๋ย, น้องลิสา, น้องน้ำหวาน, น้องเป๊กกี้, น้องมุก, น้องจ๊ะเอ๋, น้องต้นไม้, น้องฝ้าย, น้องมิ้ว, น้องโมโม่, น้องแนตตี้, น้องฟ้า, น้องเตย, น้องอิง, น้องปุ๋ย, น้องซี, น้องมีน, น้องเอิน, น้องเม, น้องดีม, น้องแอตต้า, น้องแจน, น้องเตย, น้องลูกตาล, น้องหญิง, น้องนาเดีย, น้องแพร, น้องเตย, น้องปลาย, น้องมะตูม, น้องแจสมีน, น้องกิฟท์, น้องแป๋ม, น้องฝน


 • Congratulations!!! 7 Brand New Thai Smile Angels May 2019

  น้องพลอย, น้องแพร, น้องทิพย์, น้องแอตต้า, น้องอาย, น้องนุ้ย, น้องปรอย


 • Congratulations!!! 2 Brand New Thai Vietjet Air Angels May 2019

  น้องปลาย, น้องอายศรี


 • Congratulations!!! 4 Brand New Bamboo Airways Angel And Steward May 2019

  น้องคม น้องน้ำตาล น้องลูกตาล น้องอาย


 • Congratulations!!! Brand New Etihad Airways Angels Mar'19

  น้องเมย์


 • Congratulation!!! Brand New Vietjet Air Angel March 2019 (Hanoi Event)

  น้องโบว์


 • Congratulations!!! 2 Brand New Nok Scoot Angels March 2019

  น้องนิคกี้, น้องปุ๊กกี้


 • Congratulations!!! 4 Qatar Airways Mar'19 ( 1 Malaysia Event + 3 Krabi Event)

  น้องโอปอ, น้องเกด, น้องแพรว, น้องไอ


 • Congratulations!!! 4 Brand New Angel - Thai Smile February 2019

  น้องพลอย, น้องปลาย, น้องนัช, น้องแบม


 • Congratulations!!! 14 Brand New Angels And Steward - Thai Air Asia X February 2019

  น้องเอรีย์, น้องซุง ,น้องซินดี้, น้องเฟิร์น, น้องป๊อป, น้องแบม, น้องฟ้า, น้องมิ้นต์, น้องโน๊ตตี้, น้องสิ, น้องภูริ, น้องโต้ง, น้องมอส, น้องป๊อป


 • Congratulations!!! 3 Brand New Angels - Vietjet Air (Hanoi Event & Ho Chi Minh Event)

  น้องเมย์ น้องทิพย์ น้องแทนใจ


 • Congratulations!!! 4 Brand New Angel - Thai Vietjet February 2019

  น้องฝัน, น้องปูเป้, น้องมิ้นท์, น้องส้ม


 • Congratulations!!! 2 Brand New Jetstar Airways Angels And Steward January 2019

  น้องแจง, น้องบอส


 • Congratulations!!! 9 Brand New Singapore Airlines Angels January 2019

  น้องนิด, น้องแตงไทย, น้องจอย, น้องจอย, น้องขวัญ, น้องมาย, น้องม่อน, น้องณัฐ, น้องเอมี่นัท


 • Congratulations!!! 5 Brand New Thai Air Asia X Angels And Stewards December 2018

  น้องคิว, น้องคลาส, น้องฟองโฟม, น้องแนท, น้องฝ้าย


 • Congratulations!!! 3 Brand New Royal Jordanain Angels December 2018

  น้องนุ้ยหนุ่ย, น้องบาร์จ, น้องวิว


 • Congratulations!!! 3 Brand New Thai Smile Angels November 2018

  น้องออม, น้องไอซ์, น้องมายด์


 • Congratulations!!! 6 Brand New Asiana Airlines Angels November 2018

  น้องนิคแนค, น้องอิน, น้องออย, น้องแจม, น้องบุ๋มบิ๋ม, น้องเอย


 • Wow Wow Wow !!! 5 Brand New Angels And Steward - Maldivian Airlines September 2018

  น้องปุย, น้องไนซ์, น้องจีน, น้องเต๊นท์, น้องนิว


 • Congratulations!!! 5 Brand New Thai Air Asia Angels September 2018

  น้องปอย, น้องขวัญ, น้องจีน, น้องชมพู่, น้องฟักแฟง


 • Congratulations!!! 1 Brand New Angel - Thai Air Asia X September 2018

  น้องชมพู่


 • CONGRATULATIONS!!! 10 BRAND NEW ANGEL - KOREAN AIR SEPTEMBER 2018

  น้องนาเดีย, น้องเกรช, น้องเลย์, น้องมายด์, น้องป่าน, น้องฟ้า, น้องป่าน, น้องฟ้าใส, น้องน้ำส้ม, น้องเมย์


 • Wow Wow Wow !!! 1+12 Brand New Angels - Hainan Airlines 2018

  น้องแน๊ตตี้, น้องพราว, น้องแพร, น้องนีน, น้องกุ๊กไก่, น้องดรีม, น้องทราย, น้องออยมิ้นต์, น้องทราย, น้องวิว, น้องพลอย, น้องจูน, น้องหมิว


 • Bravo!!!! 3 Brand New Thai Smile Angels August 2018

  น้องนัท, น้องออม, น้องแบม


 • Congratulations!!! 2 Brand New Angel - Thai Vietjet August 2018

  น้องแบม, น้องปอย


 • CONGRATULATIONS!!! 1 BRAND NEW ANGEL - JET STAR AUGUST 2018

  น้องน้ำ


 • CONGRATULATIONS!!! 1 BRAND NEW STEWARD - EMIRATES AIRWAYS AUGUST 2018

  น้องแฟร์


 • Congratulations!!! 4(3 Event BKK+1 Event CGK) Brand New Angels - Qatar Airways July 2018

  น้องเมเปิ้ล, น้องเบลล์, น้องฝ้าย, น้องขวัญ(อินโดนีเซีย)


 • Congratulations!!! 2 Brand New Angels - Japan Airline July 2018

  น้องหยง, น้องน้ำค้าง


 • Congratulations!!! 2 Brand New Angels - Singapore Airlines July 2018

  น้องหมิว,น้องหลิง


 • Congratulations!!! 9(6+3) Brand New Angels - Thai Air Asia X (May&July 2018)

  น้องอั้ม, น้องพัตตี้, น้องดี้, น้องมิ้งค์,น้องทราย,น้องอาปิง,น้องตั๊ก,น้องเลย์, น้องฝ้าย


 • Congratulations!!! 8 Brand New Angels And Steward - Thai Vietjet May 2018

  น้องนาเดีย, น้องเจ, น้องแอม, น้องหมิงหมิง, น้องลูกแก้ว, น้องมาย, น้องกร, น้องเดียร์


 • Congratulations!!! 3 Brand New Angels - Oman Air May 2018

  น้องใหม่, น้องโบว์บิ้ว, น้องตุ๊กติ๊ก


 • Wow Wow Wow !!! 4 Brand New Angels - Nok Scoot May 2018

  น้องม่อน, น้องเอม, น้องแคนดี้, น้องเอมมี่


 • Bravo!!!! 3 Brand New Thai Smile Angels April 2018

  น้องลูกตาล, น้องเดียร์, น้องแพง


 • Congratulations!!! 2 Brand New Qatar Airways Angel - April 2018

  น้องตะวัน, น้องฝ้าย


 • Brilliant!!! Brand New Angel Silk Air March 2018

  น้องบวบ


 • Wonderfuls !!! Brand New Angel Air Asia Berhad March 2018

  น้องแพรว


 • Brilliant!!! 2 Brand New Qatar Airways Angels - March 2018 (Krabi)

  น้องลูกไม้, น้องหงส์


 • Wow Wow Wow !!! 5 Brand New Angels - Thai Smile March 2018

  น้องจุ๊บแจง, น้องพราว, น้องส้ม, น้องเกด, น้องแอ้ม


 • Yeahhh!!! 6 Brand New Angels - Asia Atlantic Airline March 2018

  น้องมะปราง, น้องจูน, น้องแพรว, น้องหนูแดง, น้องชาติ, น้องปุณ


 • Bravo!!!! 3 Brand New Wataniya Airways Angels March 2018

  น้องกาน, น้องเบลล่า, น้องสา


 • Wow Wow Wow !!! 2 Brand New Angels - Nok Scoot February 2018

  น้องน้ำ, น้องเมย์


 • Congratulations!!! 24 Brand New Angels And Stewards - Thai Lion Air February 2018

  น้องบอส, น้องแมม, น้องแอล, น้องมอส, น้องอ๊อฟ, น้องติ๊ก, น้องมายด์, น้องบิว, น้องเจท ,น้องจือ, น้องต๊อก, น้องภู, น้องหมิว, น้องมาย, น้องโบโบ้, น้องส้ม, น้องนกยูง, น้องปุ้น, น้องปอนด์, น้องเอ๊ะ, น้องเฟิร์น, น้องริว, น้องโช, น้องอาร์ต


 • Congratulations!!! 2 Brand New Angels - Nok Air February 2018

  น้องมาย, น้องแพง


 • Congratulations!!! 17 Brand New Angels And Stewards - flydubai February 2018

  น้องแป้ง, น้องกอเฟิร์น, น้องชมพู่, น้องตุ๋ง, น้องแตงโม, น้องใบพัด, น้องมุก, น้องเอ, น้องแอม, น้องทีเจ, น้องพีท, น้องแพรว, น้องมิกกี้, น้องเมย์, น้องแชมป์, น้องซูกัส, น้องอุ๊บอิ๊บ


 • Congratulations!!! 23 Brand New Angels And Stewrads - Thai Lion Air January 2018

  น้องไอซ์, น้องเพชร, น้องปูเป้, น้องต้น, น้องมะแฟง, น้องอาร์ม, น้องเอมี่, น้องไปป์, น้องไอติม, น้องปลาทูน่า, น้องฟ้า, น้องเบนซ์, น้องทราย, น้องเอฟ, น้องปอ, น้องตอง, น้องแอ้, น้องเมย์, น้องปอนด์, น้องตาล, น้องปุ๋ม, น้องบอส, น้องปุ๋มปิ๋ม


 • Congratulations!!! 3 Brand New Angels - Qatar Airways January 2018

  น้องปุยเมฆ, น้องจ๋า, น้องภัทร


 • Congratulations!!! Brand New Angels - Thai Vietjet January 2018

  น้องเดียร์


 • Wow Wow Wow !!! 10 Brand New Angels - Nok Scoot January 2018

  น้องจูน, น้องแก้ม, น้องใหม่, น้องลูกตาล, น้องฝน, น้องจูน, น้องโบนัส, น้องแพม, น้องแก้ม, น้องขวัญ


 • Bravo!!!! 2 Brand New Thai Smile Angels December 2017

  น้องโอ, น้องแพร


 • Congratulations!!! 3 (Dec) + 10 (Dec) + 10 (Nov) Brand New Thai Lion Air Angels December 2017

  น้องแยม, น้องแหม่ม, น้องเฟิร์น, น้องตูน, น้องเกรซ, น้องบี, น้องเอิน, น้องอาย, น้องแอน, น้องจา , น้องแนน, น้องบีบี, น้องจอย, น้องแอน, น้องเก่ง, น้องปอย, น้องลูกเกด, น้องแป้งร่ำ, น้องป่าน, น้องเนม, น้องเฟิร์น, น้องเดียร์, น้องน้ำเพชร


 • Wonderfuls !!! 3 Brand New Angels And Steward Thai Platinum International Airlines December 2017

  น้องเอส, น้องเพชร, น้องใบแก้ว


 • Congratulations!!! Updated 10 (Dec) + 10 (Nov) Brand New Angels Thai Lion Air December 2017

  น้องตูน, น้องเกรซ, น้องบี, น้องเอิน, น้องอาย, น้องแอน, น้องจา , น้องแนน, น้องบีบี, น้องจอย, น้องแอน, น้องเก่ง, น้องปอย, น้องลูกเกด, น้องแป้งร่ำ, น้องป่าน, น้องเนม, น้องเฟิร์น, น้องเดียร์, น้องน้ำเพชร


 • Brilliant!!! Brand New Nok Air Angel - November 2017

  น้องบรู๊คก้า


 • Yeahhh!!! Brand New Angel - Qatar Airways November 2017

  น้องปุ๊ง


 • Wow Wow Wow !!! 10 Brand New Angels - Thai Lion Air November 2017

  น้องแอน, น้องเก่ง, น้องปอย, น้องลูกเกด, น้องแป้งร่ำ, น้องป่าน, น้องเนม, น้องเฟิร์น, น้องเดียร์, น้องน้ำเพชร


 • Bravo!!!! Brand New Angel Japan Airline November 2017

  น้องฝน


 • Congratulation!!! Brand New Angel Jet Star November 2017

  น้องแพม


 • Yeahhh!!! 4 Brand New Angels Asiana Airlines October 2017

  น้องปีใหม่, น้องลูกตาล, น้องนก, น้องกาญจน์


 • Wonderful !!! 3 Brand New Angels Qatar Airways October 2017

  น้องขวัญ, น้องเฟิร์น, น้องแน็ท


 • Brilliant!!! 2 Brand New ANA Airways Angel And Steward - October 2017

  น้องแพร, น้องแชมป์


 • Congratulations!!! 9 Brand New Angels And Stewards Newgen Airways October 2017

  น้องกิ๊ฟ, น้องแบม, น้องแก้ม, น้องปูเป้, น้องซีซี, น้องเกตุ, น้องปุ๊ง, น้องเต, น้องเจษ


 • Wow Wow Wow !!! 2 Brand New Angels - Nok Scoot October 2017

  น้องกล้วย, น้องทริม


 • Bravo!!!! 15 Brand New Angels Thai Air Asia September 2017

  น้องเส้นหมี่, น้องกาญจน์, น้องวีน่า, น้องเฟียต, น้องแนน, น้องอาย, น้องอ๋อ, น้องการบ้าน, น้องฟอง, น้องทิว, น้องมิ้นท์, น้องเบน, น้องปอ, น้องแซนด์, น้องบี


 • Congratulations!!! 8 Brand New Angels Japan Airline September 2017

  น้องจ๊ะเอ๋, น้องแอม, น้องเอพริล, น้องฟองโฟม, น้องนิว, น้องก้ามปู, น้องเหม่เม้, น้องเชอร์รี่


 • Wow Wow Wow !!! 6 Brand New Angels - Maldivian Airline September 2017

  น้องฟักแฟง, น้องนิว, น้องเมย์, น้องเหม่เม้, น้องแอน, น้องฮัน


 • Brilliant!!! 6 Brand New Thai Smile Angels - September 2017

  น้องปู, น้องน้ำ, น้องต๊อก, น้องอ๋อ, น้องเอพริล, น้องเฟรม


 • Congratulations!!! 5 Brand New Angels Qatar Airways August 2017

  น้องจาย, น้องไข่มุก, น้องเมย์, น้องภัค, น้องปรัชญ์


 • Wonderful !!! 8 Brand New Angels And Steward - Bangkok Airways August 2017

  น้องบอส, น้องขวัญ, น้องไวท์, น้องปราง, น้องข้าวปุ้น, น้องแพรว, น้องเตย, น้องปูเป้


 • Congratulations!!! 19 Brand New Angels Thai Airways August 2017

  น้องแพรว, น้องขวัญ, น้องฟ้า, น้องดุ๊ก, น้องใหม่, น้องฟ้า, น้องปิย่า, น้องเปรียว, น้องเขม, น้องปุยนุ่น, น้องกัสจัง, น้องซาร่า, น้องตั๋ง, น้องปาย, น้องรุ้ง, น้องปอนด์, น้องแพร, น้องจีจี้, น้องแคท


 • Yeahhh!!! 4 Brand New Angels - Singapore Airlines July 2017

  น้องพลอย, น้องนีน, น้องแนน, น้องมิ้นท์


 • Bravo!!!! 4 Brand New Angels And Steward Air China July 2017

  น้องมิ้นท์, น้องน็อท, น้องจูน, น้องแอน


 • Congratulations!!! 4 Brand New Angels Nok Scoot July 2017

  น้องขนุน, น้องกุ๊กกิ๊ก, น้องแพน, น้องแนน


 • Congratulations!!! 4 Brand New Angels and Stewards - Jet Star July 2017

  น้องนุ๊ค, น้องแฮม, น้องปลื้่ม, น้องมิว


 • Brilliant!!! 4 Brand New Bangkok Airways Angels & Steward - June 2017

  น้องนูนู่, น้องจูน, น้องโบโบ้, น้องไบรท์


 • Wow Wow Wow !!! 13 Brand New Angels - Qatar Airways June 2017

  น้องเก๋, น้องเกรพ, น้องดิว, น้องเจนนิเฟอร์, น้องแทต, น้องแต๊งค์, น้องฟองโฟม, น้องซาร่า, น้องปาย, น้องโบว์, น้องกี้, น้องเอิร์ธ, น้องฮาน่า


 • Bravo!!!! 15 Brand New Angels EVA Air June 2017

  น้องอิ๋น, น้องเหมเม้, น้องบีบี, น้องปีใหม่, น้องรุ้ง, น้องมิกกี้, น้องพัตตี้, น้องน้ำ, น้องกวาง, น้องไข่ตุ๋น, น้องเตย, น้องลูกหยี, น้องปุ่น, น้องวิว, น้องปู


 • Congratulations!!! 3 Brand New Angels Thai Lion Air June 2017

  น้องสอง, น้องตันหยง, น้องแพร


 • Yeahhh!!! 2 Brand New Angels - Thai Viet Jet Air June 2017

  น้องพิมพ์, น้องทราย


 • Congratulations!!! 13 Brand New Angels Thai Smile June 2017

  น้องมะเหมี่ยว, น้องเท็น, น้องจีน, น้องแอนเดรีย, น้องฟ้าใส, น้องแอล, น้องไข่มุก, น้องเหนือ, น้องยิ้มแย้ม, น้องฟ้าใส, น้องแพร, น้องเกรพ, น้องพิมพ์


 • Congratulations!!! 4 Brand New Angels & Stewards Asia Atlantic Airlines May 2017

  น้องปอนด์, น้องอาร์ม, น้องใบเฟิร์น, น้องแพรว


 • Bravo!!!! 11(BKK) +1 (HKT) +1(CNX) Brand New Angels - Qatar Airways April 2017

  น้องพลอย, น้องเอิร์ท, น้องหนูเล็ก, น้องเกรซ, น้องฝ้าย, น้องพิมพ์, น้องแป้ง, น้องนุ๊ก, น้องกวาง, น้องพัด, น้องตาล, น้องสุ ,น้องโบนัส


 • Brilliant!!! 4 Brand New Thai Smile Angels - March 2017

  น้องอั้ม, น้องจ๊ะ, น้องภา, น้องแจม


 • Yeahhh!!! 5 Brand New Angels - New Gen March 2017

  น้องโย, น้องใหม่, น้องชาม, น้องเมย์, น้องปุ้มปุ้ย


 • Congratulations!!! 6 Brand New Angels - Nok Air March 2017

  น้องอั้ม, น้องขวัญ, น้องพลอย, น้องเตย, น้องเฟรนด์, น้องเนอส


 • Yeahhh!!! 3 Brand New Angels and Steward - Thai Air Asia March 2017

  น้องฟอง, น้องบอย, น้องทราย


 • Wow Wow Wow !!! 11 Brand New Angels - Qatar Airways March 2017

  น้องเบส, น้องเหมียว, น้องเมย์, น้องแคทตี้, น้องทราย, น้องเบส, น้องกวาง, น้องนัทตี้, น้องกล้วย, น้องอีฟ, น้องส้ม


 • Congratulations!!! 2 Brand New Stewards Jetstar Airways March 2017

  น้องตูน, น้องวี


 • Brilliant!!! Brand New Singapore Airlines Angel - February 2017

  น้องปุ๊


 • Congratulations!!! 24 Brand New Angels Kuwait Airways February 2017

  น้องคริส, น้องเหมียว, น้องอั้ม, น้องโบว์, น้องอีฟ, น้องจูน, น้องออม, น้องบี, น้องมีมี่, น้องแจม, น้องเปิ้น, น้องเบลล์, น้องน้ำฝน, น้องน้ำ, น้องเชอร์รี่, น้องมิว, น้องไลล่า, น้องเพลง, น้องฝน, น้องพิณ, น้องอุซะ, น้องเม, น้องภัค, น้องภัก


 • Bravo!!!! 6 Brand New Angels & Steward - Japan Airlines February 2017

  น้องนุ่ยหนุ่ย, น้องส้ม, น้องต้น, น้องปุ๊, น้องอิ๋ม, น้องจี้มุก


 • Congratulations!!! 7 (5+2) Brand New Angels - Nok Air January 2017

  น้องแนน, น้องน้ำ, น้องพลอย, น้องวีน่า, น้องมะปราง, น้องเอิร์ธ, น้องหมวยเล็ก


 • Congratulations!!!3 Brand New Angels - Thai Smile January 2017

  น้องอัส, น้องฟ้า, น้องตวง


 • Wow Wow Wow !!! 7 Brand New Angels And Stewards - Thai Viet Jet Air January 2017

  น้องปิ๊ก, น้องแบงค์, น้องชัญญ่า, น้องตุ๊กติ๊ก, น้องนีน, น้องมี่, น้องตอริค


 • Congratulations!!! 52+3 Brand New Angels And Steward - Thai Airways (Batch1+2)

  น้องม็อกเกอร์, น้องเฟิร์น, น้องพีพี,น้องกระแต, น้องกล้า, น้องกาย, น้องกิม, น้องไข่มุก, น้องเคน, น้องจอม, น้องจูเนียร์, น้องเจ, น้องเจน, น้องเจม, น้องแจ็ค, น้องโจ้, น้องซินดี้, น้องไซ, น้องดา, น้องต้อ, น้องตุ๊กตา, น้องตูน, น้องนัชชี่, น้องน้ำฝน, น้องนิว, น้องบิว, น้องบิวตี้, น้องบี, น้องบีน, น้องเบลล์, น้องโบว์, น้องโบว์, น้องปริ้น, น้องป๋อมแป๋ม, น้องเพชร, น้องฟอง, น้องฟ่อน, น้องฟ้า, น้องเฟิร์น, น้องภัทร, น้องมิ้นต์, น้องมินนี่, น้องมิว, น้องเม, น้องเมนี่, น้องเมย์, น้องวิน, น้องหนู, น้องหยง, น้องหยี, น้องอั๋น, น้องอัยย์, น้องอาม, น้องอีฟ, น้องไอซ์


 • Brilliant!!! 22+5 Brand New Kuwait Airways Angels (Batch 1+2)

  น้องตู๋, น้องถั่ว, น้องแทมมี่, น้องแนน, น้องหยุมหยิม, น้องเนท, น้องกุ๊กไก่, น้องหมุย, น้องตั้งใจ, น้องลูกน้ำ, น้องซื่อซื่อ, น้องชูก้่า, น้องปุ่น, น้องแพรว, น้องนุช, น้องอาย, น้องฉัตร, น้องน้ำหวาน, น้องฝ้าย, น้องนุ่น, น้องตาล, น้องกระต่าย, น้องกล้วย, น้องอีฟ, น้องเจลลี่, น้องแพรว,น้องพีช


 • Bravo!!!! 10 Brand New Angels - Thai Smile December 2016

  น้องแพรว, น้องพรีม, น้องเบล, น้องพลอย, น้องกุ๊ก,น้องเซฟ, น้องมายด์, น้องหยก, น้องนุช, น้องยะหยา


 • Congratulation!!! 1 Norwegian airline Angel - December 2016

  น้องมะเหมี่ยว


 • Yeahhh!!! 11 Brand New Angels - Qatar Airways December 2016

  น้องปุ้ยฝ้าย, น้องลูกน้ำ, น้องแพรว, น้องเก่ง, น้องแอร์, น้องแมมมอส, น้องฝ้าย, น้องแนน, น้องเอิร์ธ, น้องไอริน, น้องอูน


 • Wonderful !!! 16 Brand New Angels - China Airlines October 2016

  น้องทิพย์, น้องจูน, น้องต้นนุ่น, น้องเดีย, น้องเพื่อน, น้องทอย, น้องพลอย, น้องไอ, น้องโบว์, น้องแตงกวา, น้องโมบาย, น้องหยก, น้องเมษ์, น้องทราย, น้องซีวิว, น้องบอส


 • Bravo!!!! 5 Brand New Angels - Thai Lion Air November 2016

  น้องจูเนียร์, น้องปลา, น้องแม็ก, น้องบูล, น้องเมษ์


 • Congratulations!!! 1 Emirates Angel - November 2016

  น้องพิณ


 • Congratulations!!! 9 + 4 Brand New Angels and Stewards - Jet Asia October 2016

  น้องชมพู่, น้องอามีน, น้องโมบาย, น้องเบลล์, น้องปุย, น้องเคร, น้องบูล, น้องเนท, น้องนารถ, น้องจ๊ะ, น้องแบงค์, น้องเบล, น้องแตงกวา


 • Congratulations!!! 1 Brand New Angel - Qatar Airways October 2016

  น้องอาร์


 • Wonderful !!! 2 Brand New Angels - Thai Smile October 2016

  น้องเฟิร์น, น้องอาย


 • Wow Wow Wow !!! 52 Brand New Angels - Thai Airways September 2016

  น้องกระแต, น้องกล้า, น้องกาย, น้องกิม, น้องไข่มุก, น้องเคน, น้องจอม, น้องจูเนียร์, น้องเจ, น้องเจน, น้องเจม, น้องแจ็ค, น้องโจ้, น้องซินดี้, น้องไซ, น้องดา, น้องต้อ, น้องตุ๊กตา, น้องตูน, น้องนัชชี่, น้องน้ำฝน, น้องนิว, น้องบิว, น้องบิวตี้, น้องบี, น้องบีน, น้องเบลล์, น้องโบว์, น้องโบว์, น้องปริ้น, น้องป๋อมแป๋ม, น้องเพชร, น้องฟอง, น้องฟ่อน, น้องฟ้า, น้องเฟิร์น, น้องภัทร, น้องมิ้นต์, น้องมินนี่, น้องมิว, น้องเม, น้องเมนี่, น้องเมย์, น้องวิน, น้องหนู, น้องหยง, น้องหยี, น้องอั๋น, น้องอัยย์, น้องอาม, น้องอีฟ, น้องไอซ์


 • Bravo!!!! 6 Brand New Angels - Thai Lion Air Septemmer 2016

  น้องต่าย, น้องปวีณ, น้องนิด, น้องตั้ม, น้องออฟ, น้องอุ๋ย


 • Brilliant!!! 15 Brand New Qatar Airways Angels - September 2016 (10 Bangkok + 5 Phuket)

  น้องฝ้าย, น้องปุ้ย, น้องจิน, น้องตรา, น้องเบส, น้องพิณ, น้องพีช, น้องน้ำฝน, น้องพลอยแพรว, น้องปอ, น้องน้ำตาล, น้องเอ้, น้องตูน, น้องแจน, น้องปอย


 • Wow Wow Wow !!! 4 Brand New Angels - Thai Smile September 2016 (Air Purser)

  น้องใหม่, น้องลูกน้ำ, น้องเน็ต, น้องดาว


 • Wonderful !!! 7 Brand New Angels - Thai Lion Air September 2016

  น้องฟิล์ม, น้องหนิง, น้องใหม่, น้องตู๋หลู, น้องหนู ,น้องปูม ,น้องเอ้


 • Congratulations!!! 8 Brand New Angels - Emirates Septemmer 2016

  น้องขวัญ, น้องปังปอนด์, น้องใบเตย, น้องหยก, น้องฝ้าย, น้องแต้ว, น้องจิ๋ว, น้องเอ๋ย


 • Congratulations!!! 3 Qatar Airways Angels - August 2016

  น้องวิวจัง, น้องแพร, น้องอุ๋ย


 • Yeahhh!!! 2 Brand New Angels - New Gen August 2016

  น้องนุ้ยหนุ่ย, น้องไนซ์


 • Congratulations!!! 7 Brand New Angels and stewards - Thai Viet Jet August 2016

  น้องดรีม, น้องหมิว, น้องมายด์, น้องหมวยเล็ก, น้องแบงค์, น้องโจ, น้องภู


 • Wonderful !!! 3 Brand New Angels - Nok Scoot August 2016

  น้องแมงปอ, น้องหนู, น้องเปรียว


 • Bravo!!!! 4 Brand New Angels - Thai Smile July 2016

  น้องหมวยเล็ก, น้องพลอย, น้องมิ้นท์, น้องเบญ


 • Wow Wow Wow !!! 9 Brand New Angels and Stewards - Thai Air Asia July 2016

  น้องจิ๊ป, น้องแจ๊ค, น้องฝน, น้องเปรม, น้องนุ่น, น้องเฟริ์น, น้องโบ, น้องกวาง ,น้องโอ้


 • Yeahhh!!! Brand New Angel - R Airlines July 2016

  น้องฝน


 • Congratulations!!! Updated 8 Brand New Angels - Thai Lion Air July 2016

  น้องเอ๋ย, น้องปู, น้องสุ, น้องเบีย, น้องบี, น้องแจ๊ซ, น้องดรีม ,น้องสไปรท์


 • Congratulations!!! 2 Qatar Airways Angels - July 2016 (Jakarta Walk in)

  น้องเกรซ, น้องแพ็ท


 • Congratulations!!! Updated 7 Brand New Angels and Stewards - Thai Lion Air July 2016

  น้องเอ็ม, น้องเล้ง, น้องแชมป์, น้องปุณ, น้องจั่กจั่น, น้องธัน ,น้องแก้ว


 • Wow Wow Wow !!! Updated 6 Brand New Angels and Steward - Thai Lion Air July 2016

  น้องก้อย, น้องปู, น้องมิ้ว, น้องมัส, น้องฝ้าย, น้องใหม่


 • Wonderful !!! 3 Brand New Angels and Steward - New Gen Airways July 2016

  น้องเอก, น้องจั๊ม, น้องแบงค์


 • Congratulations!!!!!! 4 New Angel & Stewards -Asia Atlantic Airlines July 2016

  น้องเทนนี่, น้องกิม, น้องก้อง, น้องมิ้นท์


 • Bravo!!!! 5 Brand New Angels - Nok Scoot June 2016

  น้องปอนด์, น้องหมิว, น้องกี้, น้องโบ, น้องมิ้นท์


 • Bravo!!!! 15 Brand New Angels and Stewards - Thai Lion Air June 2016

  น้องแม็ค, น้องเฟียส, น้องธัญญ่า, น้องหมิง, น้องเตย, น้องแพรว, น้องอาร์ต, น้องแพร, น้องโบ, น้องพีช, น้องจ๋า, น้องก้อง ,น้องวุฒ, น้องอ๋อง, น้องดรีม


 • Wonderful !!! 3 Brand New Angels - Thai Smile Airways June 2016

  น้องบิวตี้, น้องแพร, น้องเตย


 • Congratulations!!! Brand New Angel - Emirates June 2016

  น้องซี


 • Congratulations!!! 4 Brand New Angels - Bangkok Airways June 2016

  น้องเอิง, น้องออย, น้องอ้อ, น้องไนซ์


 • Wow Wow Wow !!! 8 Brand New Angels - 5 Star June 2016

  น้องจุ๊บแจง, น้องติ๊งค์, น้องบิวตี้, น้องนีนี่, น้องกรีน, น้องบลู, น้องฟิล์ม, น้องจิ๋ว


 • Congratulations!!! 8 Brand New Angels & Steward - Thai Lion Air May 2016

  น้องโจ้, น้องหยิน, น้องแพร, น้องจาว, น้องออมมี่, น้องไอซ์, น้องซัน, น้องเดิน


 • Wonderful !!! 11 Brand New Angels & Stewards - Jet Star May 2016

  น้องเค้ก, น้องอาร์ต, น้องอามีน, น้องนาว, น้องพลอย, น้องคะแนน, น้องมิว, น้องพีท, น้องที, น้องอ็อฟ, น้องแป้ง


 • Brilliant!!! 4 Brand New Angels - Maldivian May 2016

  น้องพัก, น้องเกตุ, น้องเดียร์, น้องแฮม


 • Bravo!!!! 3 Brand New Angels - Emirates May 2016

  น้องมุก, น้องแพร, น้องกิ่ง


 • Congratulations!!! Brand New Steward - SWISS May 2016

  น้องเบนซ์


 • Wow Wow Wow !!! 12 Brand New Angels & Stewards - VietJet Air April 2016

  น้องมะเหมี่ยว, น้องอิ๋ว, น้องดรีม, น้องแพร, น้องคลาส, น้องมาย, น้องพลอย, น้องหวาน, น้องอุษา, น้องแชมป์, น้องปุ๋มปิ๋ม, น้องปอ


 • Wonderful !!! 5 Brand New Angels & Steward - Jet Asia April 2016

  น้องมัส, น้องแพตตี้, น้องฝน, น้องบอส, น้องเยลลี่


 • Brilliant!!! 5 Brand New Emirates Angels - April 2016

  น้องปราง(BKK), น้องปอ(Kuching-Walk in), น้องกิ๊ป(Kuching-Walk in), น้องนิดหน่อย(Miami-Walk in), น้องทราย( KUCHING - WALK IN )


 • Bravo!!!! 13 Brand New Angels & Stewards - NewGen Airways April 2016

  น้องแก้ว, น้องต้นกล้า, น้องคิว, น้องนัท, น้องปวีณ, น้องผึ้ง, น้องส้ม, น้องกิ๊ฟท์, น้องเจน, น้องน้ำหวาน, น้องกิ๊ฟ, น้องลูกปลา, น้องลูกปู


 • Wow Wow Wow !!! 20 Brand New Angels & Stewards - Spring Airlines April 2016

  น้องปราง, น้องนุช, น้องเล็ก, น้องบลู, น้องแพร, น้องนัน, น้องอ๊อฟ, น้องเฟียต, น้องเป้, น้องกิ๊ก, น้องแพตตี้, น้องแมนนี่, น้องส้ม, น้องนิ้ง, น้องหญิง, น้องผึ้ง, น้องฟรอยด์, น้องเดิน, น้องบอน, น้องบุ๊ค


 • Wonderful !!! 10 Brand New Angels & Stewards - Bangkok Airways March 2016

  น้องแพร, น้องจู, น้องปูน, น้องเตยหอม, น้องอาร์ต, น้องแป้ง, น้องกอม, น้องเพิรธิ์, น้องปลา, น้องโอ


 • Congratulations!!! 3 Brand New Angels - Nok Air March 2016

  น้องตาล, น้องมะปราง, น้องนิว


 • Brilliant!!! 47 Brand New Angels - Thai Smile Airways 2016

  น้องเมย์, น้องนิ้ง, น้องปราง, น้องนัท, น้องเจน, น้องอีฟ, น้องเอ๋ย, น้องนิ้ง, น้องน้ำฝน, น้องหยง, น้องขวัญ, น้องปุยนุ่น, น้องเกรซ, น้องมิ้น, น้องแยม, น้องพัด, น้องนัชชี่, น้องแพง, น้องบิวตี้, น้องมิ้น, น้องลูกตาล, น้องฝ้าย, น้องเบลล่า, น้องบี, น้องมินนี่, น้องพาย, น้องเมย์, น้องตุ๊กติีก, น้องป่าน, น้องไนซ์, น้องกิ๊ฟ, น้องฝ้าย, น้องฟ้า, น้องหลิว, น้องปุ้น, น้องจูน, น้องมิ้นท์, น้องยะหยา, น้องบีม, น้องน้ำหวาน, น้องมิ้นต์, น้องเมย์, น้องกวาง, น้องอาย, น้องนัท, น้องฝน, น้องเจน


 • Bravo!!!! 9 Brand New Angels & Stewards - Orient Thai March 2016

  น้องเฟิร์น, น้องเดียร์, น้องอัน, น้องกระแต, น้องแอน, น้องเกด, น้องอ้อ, น้องบอล, น้องเตย


 • Wow Wow Wow !!! Brand New Angel - Siam Air March 2016

  น้องตาล


 • Brilliant!!! 3 Brand New Angels & Stewards- Asian Air March 2016

  น้องฝน, น้องอามีน, น้องบีม


 • Bravo!!!! 9 Brand New Angels - Thai Air Asia February 2016

  น้องบอล, น้องตาล, น้องฟิล์ม, น้องมิ้นท์, น้องนิ้ง น้องแชมป์, น้องกลอม, น้องอาร์ม, น้องแน็ต


 • Wonderful !!! 64 Brand New Angels - Oman Air (Batch 1+2+3)

  น้องเพชร, น้องจุ๊บ, น้องโย, น้องไก่, น้องเปรี้ยว, น้องฝน, น้องหนุน, น้องทราย, น้องนุ่น, น้องอ้อย, น้องยู้, น้องตั๊ก, น้องมายด์, น้องนัชชา, น้องฟิล์ม, น้องแก้ม, น้องอิ๋ว, น้องเวิล์ด, น้องแต้ว, น้องปุ๊ก, น้องมะเหมี่ยว, น้องไหม, น้องนิ้ง, น้องกิ๊ฟ, น้องปอย,น้องมีน, น้องชมพู, น้องทอฝัน, น้องเป๊กกี้, น้องกลอย, น้องแนน, น้องมิ้ง, น้องแมลงปอ, น้องชาม, น้องณัฐ, น้องแป้ง, น้องต่าย, น้องต้า, น้องแอ้, น้องปอง, น้องน้ำฝน, น้องชมพู่, น้องอิม, น้องใบเฟิร์น, น้องปุ๋ย, น้องแอ้ม, น้องเพียว, น้องพลอย, น้องมิ้ล, น้องส้มโอ, น้องจิน, น้องจ๋า, น้องแนน, น้องฝัน, น้องอ้อม, น้องออย, น้องนุ่น, น้องเมย์, น้องวิว, น้องนิว, น้องบอส, น้องเจน, น้องเอ้, น้องอุ้ม


 • Brilliant!!! 3 Brand New Angels - Nokscoot February 2016

  น้องเสี่ยวยิง,น้องลูกน้ำ,น้องมุก


 • Wow Wow Wow !!! 10 Brand New Angels & Stewards - Thai Lion Air February 2016

  น้องตุ๊กติ๊ก, น้องติ๊ก, น้องเมย์, น้องปุ๊ก, น้องเอ้, น้องแมน, น้องเจ, น้องแก้ม, น้องใหม่, น้องศักดิ์


 • Wonderful !!! Brand New Angel - New Gen Airways February 2016

  น้องเสี่ยวยิง


 • Congratulations!!! Brand New Angel - Emirates February 2016 (JOHOR MALAYSIA WALK-IN)

  น้องแนน


 • Congratulations!!! 3 Brand New Angels - 5 star Airlines February 2016

  น้องดีดี๊, น้องแฟร์, น้องมิ้ง


 • Congratulations!!! 2 Brand New Angels - Emirates February 2016

  น้องทอฝัน, น้องวิก


 • Congratulations!!! 3 Brand New Angels - Bangkok Airways January 2016

  น้องแนท,น้องแพง,น้องตุ๊ย


 • Congratulations!!! Brand New Angel - Emirates January 2016

  น้องจอย


 • Wow Wow Wow !!! Brand New Angel - Qatar Airways December 2015

  น้องโบว์


 • Bravo!!!! 5 Brand New Angels - Emirates December 2015

  น้องแอน, น้องแอม, น้องต่าย, น้องซูม, น้องมิ้นท์


 • Congratulations! 8 Brand New Angels - Bangkok Airways December 2015

  น้องพิม, น้องนัท, น้องอร, น้องแพรวม, น้องอิม, น้องเปรียว, น้องโนเน, น้องปุย


 • Brilliant!!! 17 Brand New Angels and Stewards - Jet Asia December 2015

  น้องแยม, น้องนิล, น้องหยก, น้องน็อต, น้องต่าย, น้องกิ๊บ, น้องโบ็ท, น้องสเมิร์ฟ, น้องฝน, น้องอาร์ม, น้องเป้, น้องเนส, น้องแฮม, น้องซัน, น้องไปป์, น้องพลอย


 • Wow Wow Wow !!! 4 Brand New Angels & Steward - Thai Air Asia November 2015

  น้องแม็ค, น้องเจนนี่, น้องปิ๊ก, น้องฟา


 • Congratulations!!! 2 Brand New Angels - Emirates November 2015

  น้องนุช, น้องนุ่น


 • Congratulations !! Brand New Steward - Emirates November 2015 (Penang - walk in)

  น้องเบนซ์


 • Wonderful !!! 2 Brand New And Angels - Emirates November 2015(Singapore & Hongkong - walk in)

  น้องพัด (Singapore - walk in), น้องเมย์ (Hongkong - walk in)


 • Wow Wow Wow !!! 7 Brand New Angel & Stewards - Bangkok Airways October 2015

  น้องปูไข่, น้องพิว, น้องเฟรม, น้องเกดคิม, น้องกาย, น้องบอส, น้องฮัท


 • Wow Wow Wow !!! 2 Brand New Angels - Thai Smile November 2015

  น้องหมิว, น้องเมย์


 • Congratulations!! 6 Brand New Angels & Stewards New Gen Airways November 2015

  น้องภู, น้องฟักแฟง, น้องนิว, น้องม็อบแม็บ, น้องตุ้ย, น้องนัท


 • Congratulations!!! 6 Brand New Angels - Orient Thai Airlines October 2015

  น้องตั๊ก, น้องออยล์, น้องน้ำหวาน, น้องฟิวส์, น้องเมนี่, น้องแอม


 • Wonderful !!! 2 Brand New Angels - Royal Jordanian October 2015

  น้องส้ม, น้องพัด


 • Congratulations!!! Brand New Angel - Emirates October 2015 (Kuala Lumpur-Walk in)

  น้องมิ้น


 • Congratulations!!! 5+1 Brand New Stewards & Angels - Asia Atlantic Airlines October 2015 (Updated)

  น้องยู, น้องเบส, น้องอาย, น้องอั๋น, น้องแจน,น้องบอส


 • Bravo!!!! 3 Brand New Steward & Angels - Jet Asia October 2015

  น้องสไต๊, น้องเบญ, น้องบุ๊ค


 • Wonderful !!! Brand New Angel - Qatar Airways October 2015 (Muscat-Walk in)

  น้องพิมพ์


 • Wonderful !!! 4 Brand New Steward & Angels - Thai Lion Air October 2015

  น้องหยู่หยู๋, น้องซี, น้องปุ๋ย, น้องแพรว


 • Congratulations!!! 2 Brand New Angels - Qatar Airways September 2015 (Kuala Lumpur-Walk in)

  น้องจอย, น้องนิดหน่อย


 • Bravo!!!! 5 Brand New Angels - Nok Air(The Angel Season 2) September 2015

  น้องเฌอ, น้องเมษ์, น้องอุ๋ย, น้องมิ้ม, น้องกอกิ่ง


 • Wonderful !!! Brand New Angel - Emirates September 2015 (Singapore-Walk in)

  น้องอาย


 • Congratulations!!! Brand New Angel - Emirates September 2015 (Kuala Lumpur-Walk in)

  น้องนิว


 • Congratulations !!!! Brand New Angel - Qatar Airways August 2015 (Jakarta-Walk in)

  น้องแพรว


 • Wonderful !!! 9 Brand New Angels - Thai Smile August 2015

  น้องเนม, น้องปุ้น, น้องปาล์ม, น้องมิ้ว, น้องนัท, น้องหมิว, น้องชมพู่, น้องพิม, น้องหญิง


 • Bravo!!!! 6 Brand New Angels - Jet Star August 2015

  น้องฝ้าย, น้องบี, น้องฝ้าย, น้องหมิว, น้องมายด์, น้องออม, น้องต้า


 • Congratulations!!! 2 Brand New Angels - Emirates August 2015 (Jakarta-Walk in)

  น้องก้อย, น้องธัญญ่า


 • Brilliant!!! 19 Brand New Angels - Orient Thai Airlines August 2015

  น้องสายไหม, น้องทิพย์, น้องลูกแพร์, น้องมิ้ว, น้องพลอย, น้องซาย, น้องหมิง, น้องแนน, น้องนัท, น้องแจ๊ซ, น้องมะปราง, น้องแบ๋ม, น้องเฟี๊ยส, น้องลีน่า, น้องแอ้ม, น้องปุณ, น้องไอ, น้องน้ำ, น้องอิงค์


 • Congratulations!!! Brand New Angel Emirates July 2015 (Kuala Lumpur-Walk in)

  น้องขวัญ


 • Wonderful !!! 8 Brand New Angels - Siam Air July 2015

  น้องขมิ้น, น้องใหม่, น้องอิ๊ว, น้องดีดี้, น้องใหม่, บ๋อมแบ๋ม น้องกิ้ม, น้องนิว


 • Congratulations!!! Brand New Angel - Emirates (Singapore-Walk in) July 2015

  น้องอลิซ


 • Wonderful !!! 5 Brand New Stewards & Angels - Jet Asia July 2015

  น้องเจท, น้องนอร์ท, น้องทิม, น้องเบล, น้องจิ๊บ


 • Wow Wow Wow !!! 5 Brand New Angels - Thai Smile July 2015

  น้องพักตร์, น้องจอย, น้องหนุน, น้องอายส์, น้องเฟิร์น


 • Wonderful !!! 2 Brand New Angels - Thai Air Asia July 2015 (Chinese Speaker)

  น้องอุ๊, น้องนุ่น


 • Congratulations!!! 4 Brand new Angels - Air Asia X July 2015

  น้องปุ๋ย, น้องเบียร์, น้องเนม, น้องเอ๊ะ


 • Wonderful ! 12 Brand New Angels and Stewards NewGen Airways June'15

  น้องเอ้, น้องพิว, น้องเอิง, น้องแต้ว, น้องส้ม, น้องหนุน, น้องเดียร์, น้องหมิว, น้องไอ, น้องบอส, น้องกาย, น้องอ้อม


 • Wonderful !! 8+2 Brand New Nok Air Angels June'15

  น้องอุ้ม, น้องอ้อม, น้องจุ๊, น้องชิลด์ท๊อกซ์, น้องเฟริน์, น้องเมย์, น้องแคร์รี่, น้องพลอย, น้องแพม, น้องเฟิน


 • Congratulations!!! 2 Brand New Angels - Siam Air Jun'15

  น้องแพรว, น้องปราง


 • Congratulations !! 10 Brand New 5-Star Airlines Angels Jun'15

  น้องมายด์, น้องลิซ่า, น้องก้อย, น้องแอน, น้องข้าวปุ้น, น้องนุ่น, น้องเจนนี่, น้องเชอร์รี่, น้องกิ๊บ, น้องอีฟ


 • Wow Wow Wow !!! 15+2 Brand New Angels And Stewards - City Airways Jun'15 (Updated)

  น้องตั้งโอ๋, น้องออย, น้องอุ, น้องจาว, น้องจูน, น้องหนิง, น้องหนุน, น้องแป้งโกะ, น้องพิว, น้องพิม, น้องบี, น้องหมิว, น้องเจ, น้องพลอย, น้องปริม, น้องมั้น, น้องกิ๊ฟ


 • Congratulations !! 3 Brand New Emirates Angels Jun'15

  น้องแจน, น้องเจนนี่, น้องเอ


 • Wonderful !!! 13+1 Brand New Stewards & Angel - Asian Air Jun'15 (Updated)

  น้องมายด์, น้องเมย์, น้องเอ้, น้องภู, น้องพิว, น้องบุ๊ค, น้องพักตร์, น้องกล้า, น้องพลอย, น้องอ้อม, น้องเอิง, น้องหนิง, น้องเจ, น้องพีท


 • Wow Wow Wow !!! 6 Brand New Angels - Royal Jordanian May'15

  น้องโม, น้องตาล, น้องโยโย่, น้องแพท, น้องฝ้าย, น้องเอ้


 • Brilliant!!! 12 Brand New Angels And Stewards - Thai Vietjet Air May'15

  น้องลูกพีช, น้องภา, น้องเอี่ยม, น้องเฟรม, น้องยิ้ม, น้องต่าย, น้องโคม,น้องลูกเกด, น้องมายด์,น้องนาน่า, น้องไผ่หลิว, น้องลิซ่า


 • Congratulations!!! 2 Brand New Angels - Maldivian Apr'15

  น้องกิ๊ง, น้องเมย์


 • Wonderful !!! 3+1 Brand New Steward & Angels - New Gen Airways May'15 (Updated)

  น้องฟักแฟง, น้องวี, น้องแม็ค, น้องโอ้


 • Wow Wow Wow !!! 3 Brand New Angels - Thai Air Asia X May 2015

  น้องส้มโอ, น้องกวาง, น้องน้อยหน่า


 • Congratulation!!! 1 Brand New Angel Japan Airlines May'15

  น้องจอย


 • Bravo!!!! 1 Brand New Angel - Nok Air Apr'15 (Cabin Leader)

  น้องกิ๊ฟ


 • Wonderful !!! 1 Brand New Angel - Etihad Apr'15

  น้องจัน


 • Congratulations!!! Brand New Steward - Emirates (Singapore-Walk in)

  น้องแซนด์


 • HooRey !!! 8 Brand New Angels- Kan Air April 2015

  น้องยู, น้องนัท, น้องแม็กกี้, น้องไอติม, น้องเอ้, น้องเกล, น้องธัญญ่า, น้องโมเม


 • Congratulations!!! 3 Brand New Angels - Jetstar Airways April 2015

  น้องแป้ง, น้องแพท, น้องกิ๊ก


 • Congratulations!!! 2 Brand New Angels - Emirates Mar'15

  น้องส้มโอ, น้องแอร์


 • Brilliant!!! 2 Brand New Angels - All Nippon Airways March 2015

  น้องป๋อมแป๋ม, น้องปุณ


 • Wow Wow Wow !!! 12 Brand New Angels - Korean Air March 2015

  น้องนุ่น, น้องเมนี่, น้องยุ้ย, น้องไวท์, น้องแนน, น้องมุก, น้องผักกาด, น้องเลดี้มายด์, น้องแอน, น้องพรีม, น้องแนน, น้องแนน


 • AN YONG HA SE YO !!! 17 Brand New Angels Asiana Airlines March 2015

  น้องจิ๊บ, น้องบุ้ง, น้องมิ้ง, น้องติ๊บ, น้องฟิล์ม, น้องแคท, น้องอิ๊งค์, น้องแนน, น้องมุก, น้องฮานา, น้องฟอง, น้องปุณ, น้องน้ำหวาน, น้องบุษ, น้องมะปราง, น้องไวท์, น้องแน็ต


 • Congratulations!!! 16 Brand New Stewards & Angels - JetStar March 2015

  น้องเค้ก, น้องป๋อมแป๋ม, น้องเดือน, น้องตูน, น้องมีน, น้องกระรอก, น้องส้ม, น้องอั้น, น้องปุยฝ้าย, น้องปิ๊ง, น้องฝ้าย, น้องแมน, , น้องนุ, น้องดา, น้องบอม, น้องทราย


 • Congratulations!!! 7 Brand New Angels - China Airlines Mar'15

  น้องโบว์, น้องมิ้น, น้องจิ๊บ, น้องเมย์, น้องกวาง, น้องวาว, น้องลูกน้ำ,น้องน้อยหน่า


 • Bravo !!! 3 Brand New Angels - NokScoot Mar'15

  น้องหญิง, น้องตวง, น้องกุ๊ก


 • Yeh yeh yeh!!! 4 Brand New Angels - New Gen Airways Feb'15

  น้องผักกาด, น้องพลอย, น้องอีฟ, น้องหยก


 • Brilliant!!! 4 Brand New Stewards & Angels - Asia Atlantic Airline Feb'15

  น้องปอย, น้องเบน, น้องเนม, น้องทิว


 • Congratulations!!! 2 Brand New Angels - Thai Lion Air Feb'15

  น้องเก่ง, น้องมิลค์กี้


 • Red Hot!!! Hot!!! 22 Brand New Stewards & Angels - Thai Air Asia Jan'15

  น้องอู๋จี๊, น้องไอซ์, น้องเชอร์รี่, น้องแม็กซ์, น้องเบ๊นซ์, น้องโดม, น้องท๊อป, น้องตี้, น้องนุช, น้องปลา, น้องพีช, น้องไดมอนด์, น้องกิ๊บ, น้องแอม, น้องใหม่, น้องกิ๊ฟท์, น้องคุง, น้องสแน็กซ์, น้องน้ำ, น้องแพร, น้องมิ้ม, น้องไอซ์


 • Brilliant!!! 9 Brand New Angels - Kuwait Airways Feb'15

  น้องกล้วยไม้, น้องมิลค์, น้องยุ้ย, น้องใหม่, น้องเอ๋ย, น้องแป้ง, น้องแพร, น้องลูกน้ำ, น้องปุย


 • Yeahhh!!! 11 Brand New Angels - Nok Air Feb'15

  น้องอุ๋ม, น้องดาวน์นี่, น้องอ่องอ๋า, น้องผึ้ง, น้องจ๊อบ, น้องกบ, น้องจาจา,น้องหนุน, น้องเบลล์, น้องฝ้าย, น้องเนย์


 • Congratulations!!! 3 Brand New Angels - Emirates Jan'15

  น้องเอม, น้องกรีน, น้องเฟิร์ส


 • Brilliant!!! 8 Brand New Angels - Qatar Airways January 2015

  น้องมิ้ง, น้องหลิง, น้องกิ๊ฟ, น้องเกด, น้องเบล, น้องบี, น้องใบเตย, น้องเอมี่


 • Congratulations!!! 9 Brand New Angels - City Airways Jan'15

  น้องหมิว, น้องแอม, น้องหมิง, น้องพักตร์, น้องเฟิร์น, น้องอุ๋ย, น้องหมิง, น้องญา, น้องนัท


 • Bravo !!! 1 Brand New Angels - Nok Scoot Jan'14

  น้องเบล


 • Congratulations!!! 7 Brand New Stewards & Angels - Thai Lion Air Jan'15

  น้องแซนด์, น้องจ๋า, น้องเอิง, น้องไอซ์, น้องแพร, น้องวิว, น้องปาหนัน


 • Congratulations!!! 15 Brand New Stewards & Angels - Jet Star January 2015

  น้องเพิร์ธ, น้องซิ้ง, น้องปั๊ม, น้องกัส, น้องสแน็กซ์, น้องฟ้าใส, น้องมด, น้องท๊อป, น้องเอ๋ย, น้องโอ๊ต, น้องลูกน้ำ, น้องพิว, น้องอู๋, น้องชาติ, น้องเตยหอม


 • Brilliant!!! 7 Brand New Angels - Qatar Airways December 2014

  น้องแพต, น้องแนน, น้องซี, น้องนุ๊ค, น้องแพร์, น้องน้ำ, น้องพลอย


 • Yeahhhhhh!!! 2 Brand New Angels - Thai Smile Jan'15 (Purser)

  น้องปราง, น้องนก


 • Brilliant!!! 24 Brand New Angels - EVA Air Dec'14

  น้องสา, น้องก้อย, น้องอ้อ, น้องพรีม, น้องแอน, น้องข้าวปุ้น, น้องพีช, น้องโฟม, น้องหมิว, น้องเบส, น้องกรีน, น้องเอ้, น้องหญิง, น้องส้ม, น้องไนซ์, น้องบัว, น้องอีฟ, น้องเอิน, น้องน้ำ, น้องนิว, น้องจ๊อย, น้องพลอย, น้องฝัน,น้องไอ


 • Congratulations!!! 6 Brand New Stewards & Angels - Thai Lion Air Dec' 14(Updated!)

  น้องอุ๋ม น้องทอย น้องจ๋า น้องอาร์ม น้องปุ๋ย น้องฟลุ๊ค


 • Brilliant!!! 12 Brand New Angels - Japan Airlines Nov'14

  น้องปีย์, น้องกรีน, น้องปูน, น้องเอ้, น้องส้ม, น้องอุ๋ม, น้องใบเฟิร์น, น้องหยู, น้องบี, น้องแอน, น้องลูกพีช, น้องไอ


 • Yeahhhhhh!!! 4 Brand New Angels - Thai Smile Nov'14

  น้องแพร, น้องข้าวปุ้น, น้องเค้ก, น้องอัยย์


 • Yeahhh!!! 4 Brand New Angels - Nok Air Nov'14 (The Angel)

  น้องหมูเล็ก, น้องน้ำฟ้า, น้องจี๊ด, น้องหมิว


 • Brilliant!!! 7 Brand New Angels and Steward - All Nippon Airways October 2014

  น้องเชอร์รี่, น้องเคที่, น้องธนู, น้องกิ๊ฟ, น้องบลู, น้องลูกน้ำ, น้องพิมพ์


 • Bravo !!! 3 Brand New Angels - NokScoot Nov'14

  น้องโบ, น้องแป้ง, น้องก้อ


 • Congratulations!!! Brand New Angels - Emirates Oct'14

  น้องเอม


 • Bravo!!!! 34 Brand New Angels - Singhara Airline Oct'14

  น้องฝ้าย, น้องแพ็ท, น้องวี, น้องนัน, น้องอาย, น้องมายด์, น้องนินิว, น้องฝน, น้องจี๊ด, น้องเบล, น้องฟิลด์, น้องหนึ่ง, น้องอ่องอ๋า,น้องเมษ์, น้องควีน, น้องมุก, น้องมายด์, น้องอี่, น้องบี, น้องเบน, น้องตั๊ก, น้องพลอย, น้องปุย, น้องใหม่, น้องยุ้ย, น้องอุ้ม, น้องลีน่า, น้องมิ้น, น้องแอน, น้องตั๊ก, น้องหมิว, น้องป่าน, น้องผึ้ง, น้องปาย


 • Brilliant!!! 10 Brand New Angels - Qatar Airways October 2014

  น้องหรู, น้องเฟิร์ส, น้องปอนด์, น้องวีซ่า, น้องนุช,น้องกิ๊ฟ, น้องแพรว, น้องตาล, น้องบัว, น้องไผ่


 • Congratulations!!! 2 Brand New Angels - Emirates Sep'14

  น้องเจนนี่, น้องเปิ้ล


 • Yeh yeh yeh!!! 3 Brand New Angels & Steward - Asian Air Sep'14

  น้องต้า, น้องฟ้าใส, น้องแก้ม


 • Congratulations!!! 7 Brand New Angels - สายการบิน 5 ดาว Sep'14

  น้องแพน, น้องจูน, น้องเอิง, น้องออม, น้องลูกแพร, น้องเฟิร์น, น้องอิงค์


 • Red Hot!!! 3 Brand New Angels - Thai Air Asia Sep'14

  น้องแน็ต, น้องอิ้ง, น้องส้ม


 • Wow Wow Wow !!! 5 Brand New Angels - Korean Air Sep'14

  น้องฮิลล์, น้องวรรณ, น้องเอิง, น้องพลอย, น้องแตน


 • Congratulations!!! 6 Brand New Angels - Thai Vietjet Air Sep'14

  น้องไอซ์, น้องเดียร์, น้องปิงปอง, น้องแพร, น้องวีวี่, น้องอิ่ม


 • Wonderful !!! 3 Brand New Angels - Nok Scoot Sep'14

  น้องดั๊ก, น้องอิก, น้องแน๊ต


 • Congratulations!!! 5 A320 Chinese Interpreters - Maldivian Sep'14

  น้องบู, น้องปุ้มปุ้ย, น้องโอปอล์, น้องกรุ๊กกริ๊ก, น้องกุ๊กกิ๊ก


 • Brilliant!!! 7 Brand New & Angels - Qatar Airways Sep'14 @BKK

  น้องเชอร์รี่, น้องเฌอแตม, น้องฟาง, น้องแม็กกี้, น้องนุ่น, น้องเบร, น้องหนูดี


 • Brilliant!!! 2 Brand New Angels - Qatar Airways Sep'14 @Kuala Lumpur

  น้องออม, น้องเฟรม


 • Bravo!!!! 9 Brand New Angels - Siam Air Sep'14

  น้องนิว, น้องเดียร์, น้องไวท์, น้องชมพู่, น้องอาย, น้องอิง อิง, น้องเยลน่า, น้องเมย์, น้องการ์ตูน


 • Brilliant!!! 13 Brand New Angels - Japan Airlines Sep'14

  น้องปลาย,น้องพลอย,น้องลูกหมี,น้องออม,น้องมด,น้องอ็อง,น้องแพร,น้องเฟิร์น,น้องกิ๊ฟท์คาร์บ้อน,น้องเนิร์ส,น้องส้มโอ,น้องเฌอแตม,น้องแอ้


 • Congratulations !!!! 4 Brand New Angels - Emirates Aug'14

  น้องเชอร์รี่,น้องพลอย,น้องกุ๋ยกุ๋ย,น้องแอม


 • Wonderful !!! 9 Brand New Steward & Angels - Qatar Airways Aug'14

  น้องโป้ย,น้องแยม,น้องนิล,น้องหญิง,น้องตอง,น้องนิ,น้องมิวสิค,น้องยุ้ย,น้องแป้ง


 • Yeh yeh yeh!!! 11 Brand New Stewards & Angels – Jet Star Airways August'14

  น้องเบนซ์(กิตติพงษ์),น้องกิ๊ฟ,น้องต้อบ,น้องอั้ม,น้องบูม,น้องเบนซ์(ณัฐนรี),น้องสน,น้องนัท,น้องพัด,น้องพลอย,น้องเอ๋


 • Wonderful !!! 1 Brand New Angels - Nok Scoot Aug'14

  น้องโส่ย


 • Bravo !!! 7 Brand New Angels - Siam Air Aug'14

  น้องแยม,น้องแก้ม,น้องเอ๊ะ,น้องน้ำหวาน,น้องส้มโอ,น้องจ๋า,น้องเจลลี่


 • Wowww!! 12(6+6) Brand New Stewards & Angels - Jet Asia Aug'14

  น้องเดิน,น้องตูน,น้องเฌอแตม,น้องตุ้ยนุ้ย,น้องโบว์,น้องแอม,น้องบอล,น้องแก้ม,น้องปูไข่,น้องบูม,น้องชมพู่,น้องกล้วย


 • Congratulations !!!! 1 Brand New Angel - Emirates July'14

  น้องโอ๋


 • Wonderful !!! 32 Brand New Angels - Oman Air April'14

  น้องดาด้า,น้องเฟิน (อารตี),น้องส้ม,น้องพลอย,น้องแหม่ม,น้องต๊อก,น้องชมพู่,น้องยุ้ย,น้องปูเป้,น้องเดียร์,น้องพีช,น้องอ้อน,น้องฟ้า,น้องหมูแดง,น้องแนน,น้องติ๋ง,น้องมิ้น(วรรณรดา) ,น้องมิ้น(วันวิสา),น้องจูลลี่,น้องเฟิร์น(พรหมพิไล),น้องแพรวา,น้องแก้ม,น้องมิลค์,น้องโอ๋,น้องทราย,น้องหน่อย,น้องโฟม,น้องติ๊ก,น้องฝ้าย(กุลธิดา),น้องฝ้าย(นิตยา),น้องบวบ,น้องแอ้ปเปิ้ล


 • Yeh yeh yeh!!! 4 Brand New Angels - New Gen Airways July'14

  น้องวิว,น้องเค้ก,น้องกานต์,น้องเฌอแตม


 • Hot!!! 13 Brand New Angels - Air Asia X July 14

  น้องอิง,น้องเบสท์,น้องโอ้เอ้,น้องลูกปลาทอง,น้องอีฟ,น้องปลา,น้องหนูนุ่ม,น้องตอง,น้องโบ(ศุลิษา),น้องปูเป้,น้องนุช,น้องโบ(จุฑารัตน์),น้องไลซ่า


 • Congratulations!!! 1 Brand New Angel - Jet A July'14

  น้องหมูเล็ก


 • Congratulations!!! 10(8+2) Brand new Steward & Angels - Nine Star Airways July'14

  น้องเบล,น้องชมพู่,น้องแพรว,น้องมิกซ์,น้องบัว,น้องตุ๊กตา,น้องจิ๊ก,น้องใกล้,น้องนอร์ธ,น้องศักดิ์


 • Brilliant!!! 3 Brand New Stewards & Angel - Qatar Airways July'14 @Kuala Lumpur

  น้องแนน,น้องแด๊กกี้,น้องไอซ์


 • Bravo!!! 4 Brand New Angels & Steward - Bangkok Airways July'14

  น้องนุก, น้อนนีน, น้องเป้, น้องเอ


 • Updated!! 12 Brand New Stewards & Angels - Qatar Airways (รอบ 27June'14) @Bangkok

  น้องแพ็ค, น้องฟอง, น้องกิ๊ก, น้องบิ๊ก, น้องป่าน, น้องจ๋า, น้องเพลง, น้องแก้ม, น้องเยีย, น้องเอมี่, น้องเพชร,น้องปุณ


 • Brilliant!!! 12 Brand New Stewards & Angels - Qatar Airways 20 June'14 @Bangkok

  น้องอาริ, น้องหนึ่ง, น้องกฤษ, น้องหวาน, น้องเกียร์, น้องโอ๊ด, น้องจัน, น้องแนน, น้องชมพู่, น้องกิ๊ฟ, น้องแพรวา, น้องทราย


 • Wowwwww !!!! 101 Brand New Angels - King Sky Diamond June'14

  น้องปุ๋ม, น้องนีม, น้องวาว, น้องพัด, น้องเฟิร์น, น้องแอม, น้องเยลลี่, น้องฟิลด์, น้องแตงโม (สมรชม), น้องกิ่ง, น้องเจลล์, น้องเบลล์, น้องน้ำหวาน, น้องอิ๋ว (อโนทัย), น้องอ้อม (เยาวลักษณ์), น้องลูกน้ำ, น้องปลา (สุลักษมี), น้องก้อย (วรัณยาศิริ), น้องเมย์ (ณัฐฎิยา), น้องแตน, น้องส้ม, น้องเมจิ (กชพร), น้องนาตาลี, น้องจิ๊ก, น้องมด, น้องอ๋องอ๋า, น้องตั๊ก, น้องกิ๊ฟ, น้องก้อย (ปาริฉัตร), น้องวิว, น้องชมพู่ (วิธุวดี), น้องดา (นัฎธนา), น้องเมย์ (อาภรณ์), น้องลีน่า, น้องปุ๊ก, น้องกวาง (กัญชลิกา), น้องฝน, น้องสิ, น้องมุก, น้องมิ้น, น้องจูน (ณัฐพัทธนันท์), น้องโบว์, น้องฟรี, น้องแก้ม, น้องแพรท, น้องจูน (ภัทรสุดา), น้องกานต์, น้องใกล้, น้องอาย (พัทธ์ธีรา), น้องเมย์ (จีรนันท์), น้องจิ๊บ, น้องปุ้ม, น้องหวาน, น้องพลอย, น้องแยม, น้องจ๊อย, น้องโม, น้องเพื่อน, น้องชมพู่ (สุธีวัน), น้องผึ้ง, น้องเค้ก, น้องเมจิ (จิรภิญญา), น้องอิ๋ว (ดวงพร), น้องลิตเติ้ล, น้องแตงโม (ดลนภา), น้องฝ้าย, น้องเก้, น้องเชอร์รี่, น้องเบียร์, น้องแป้ง, น้องแพรว, น้องกวาง (ธนัญธร), น้องชมพู่ (ศิริรัตน์), น้องดา (ณปภัช), น้องเจลลี่, น้องตาล, น้องอิงอิง, น้องปลา (ศกัญญา), น้องมา , น้องติ๊บ, น้องเอ, น้องอ้อม (วรรณศิริ), น้องสายป่าน, น้องการ์ตูน, น้องอาย (กุลธิดา), น้องวี, น้องบิว (บุศรินทร์), น้องกวาง (ธิดารัตน์), น้องเปรี้ยว, น้องไวท์, น้องเจฟ, น้องอ้อ, น้องปราง, น้องนัน, น้องหนึ่ง, น้องผักกาด, น้องบิว (บุศวลี), น้องมีน, น้องหนูนุ่ม, น้องกิ๊ก, น้องดรีม


 • Brilliant!!! 10 Brand New Stewards & Angels - Qatar Airways June'14 @Kuala Lumpur

  น้องอัส, น้องลูกแพร์, น้องผึ้ง, น้องนีน, น้องกี๋, น้องทราย, น้องเก๋, น้องพลอย, น้องต้อม, น้องปู


 • Congratulations !!!! 13 Brand New Steward & Angels - Thai Lion Air June'14

  น้องเซิน, น้องทราย, น้องมด, น้องโอ, น้องปู, น้องโบ, น้องส้ม, น้องเบลล์, น้องปุ๋ย, น้องเหมียว, น้องวีวี่, น้องญิง-ญิง, น้องหลิน


 • Bravo!!! 3 Brand New Angels - Bangkok Airways June'14

  น้องแก้ว, น้องแป้ง, น้องนก


 • Yeahhhh !!! 3 Brand New Angels - Nok Scoot June'14

  น้องออย, น้องเบญ, น้องทราย


 • Congratulations !!!! 12 Brand New Angels - Japan Airlines June'14

  น้องแน้ต, น้องปู, น้องกิ๊ฟท์, น้องเอิง, น้องเค้ก, น้องจันทร์, น้องเบลล์, น้องนะโม, น้องชมพู่, น้องฟ้า, น้องพิชา, น้องปุณ


 • Wow Wow Wow !!! 1 Brand New Angel - Mega Maldives May'14

  น้องนิว


 • 2 Brand New Angels - Etihad Airways May'14

  น้องชมพุ, น้องปาเจ


 • Red Hot!!! 8 Brand New Stewards & Angels - Thai Air Asia May'14 (รอบ Chinese Speaker)

  น้องทอมมี่, น้องภัทร, น้องนีน, น้องวูดดี้, น้องดา, น้องแอ๊ปเปิ้ล,น้องมุก,น้องบุ๊ค


 • Yeahhhhhh!!! 6 Brand New Angels - Thai Smile May'14

  น้องมีน, น้องบี, น้องบุ้ง, น้องออม, น้องหญิง, น้องนุ่น


 • Brilliant!!! 14 Brand New Steward & Angels - Qatar Airways May'14

  น้องญิ๋ง, น้องอ้อม, น้องแซน, น้องปูเป้, น้องรช, น้องหวาย, น้องอ้อย, น้องบวบ, น้องเบนจี้, น้องปุ๊ก, น้องแพง, น้องริน, น้องมายด์, น้องหลิน


 • Wowwww!!! 3 Brand New Angels - Kenya Airways May'14

  น้องอุ้ม, น้องใหม่, น้องกราฟ


 • Congratulations!!! 2 Brand New Angels - Flynas April'14 (รอบ Kuala Lumpur)

  น้องแจ๊คกี้, น้องทันญ่า


 • Yeahhhhh!!! 25 Brand New Angels EVA Air - May'14

  น้องยุ้ย, น้องใหม่, น้องวรรณ, น้องปุ้ย, น้องโอ๊ต, น้องฮันนี่,น้องหน่อย, น้องบีม,น้องกันย์ ,น้องทิพย์,น้องแนน ,น้องมุก ,น้องนุช ,น้องหญิง,น้องโฟม , น้องเจนนี่ ,น้องมิ้นท์, น้องฝ้าย ,น้องหยู ,น้องอาย ,น้องมิลค์ ,น้องลูกตาล ,น้องมิ้น ,น้องลูกหยี ,น้องส้ม


 • Congratulations!!! 3 Brand New Angels - Asian Air April'14

  น้องจอย, น้องนะโม, น้องทราย


 • Brilliant!!! 4 Brand New Angels - Qatar Airways April'14 (BKK)

  น้องหมูแดง, น้องจา, น้องใหม่, น้องอาย


 • Amazing!!! 37 Brand New Stewards & Angels - Orient Thai April' 14

  น้องตุ้ยนุ้ย, น้องแพรว, น้องธนู, น้องโบ, น้องภัค, น้องปูเป้, น้องแมน, น้องกิ๊บ, น้องแพร, น้องฟิลด์, น้องจ๋า, น้องป้อ, น้องสไปร์, น้องจุ๊บแจง, น้องน้ำผึ้ง, น้องโอ๊ต, น้องจิ๊บ, น้องอาร์ต, น้องสุ, น้องกันย์, น้องเตอร์, น้องมิ้งค์, น้องบูม, น้องบี, น้องดา, น้องขวัญ, น้องหนูนุ่ม, น้องเจม, น้องบุ้ง, น้องออย, น้องเกตุ, น้องนัท, น้องอ้น, น้องปุ๊ก ,น้องแอม, น้องดรีม, น้องเบสท์


 • Updated!!! 2 Brand New Angels - Swiss Air Jan'14 (ติดปีกเพิ่ม 1 คน)

  น้องหนูนา, น้องปราง(Updated)


 • Congratulations!!! 9 Brand New Stewards & Angels - Bangkok Airways April'14

  น้องนุ๊ก, น้องเต้, น้องหนู, น้องฮอลล์, น้องฝ้าย, น้องหยก, น้องแปม, น้องการ์ตูน, น้องแลนด์


 • Yeahhh!!! 10 Brand New Angels - Nok Air Mar'14

  น้องเตย, น้องเพิร์ล, น้องแนน, น้องฟิน, น้องเกล, น้องแป้ง, น้องเอรีส, น้องลูกหยี, น้องอีฟ, น้องปอย


 • Wowwww!!! 4 Brand New Angels - Qatar Airways Mar'14 (BKK)

  น้องติว, น้องน้ำหวาน, น้องครีม, น้องส้มโอ


 • Updated!!! 15 Brand New Angels - City Airways Mar' 14

  น้องปาหนัน, น้องปอแก้ว, น้องบุ๊ค, น้องนิ้ง, น้องมายเดียร์, น้องซาย, น้องเจม, น้องตุ๊กติ๊ก, น้องบอล, น้องวรรณ(Updated), น้องปุณ(Updated), น้องส้มโอ(Updated), น้องน้ำหวาน(Updated), น้องตาณ(Updated), น้องติ๊ก(Updated)


 • Updated!!! 3 Brand New Angels - Qatar Airways รอบ Ex-Crew Mar'14 (Doha)

  น้องโบลิ่ง, น้องปาเจ, น้องเมย์(Updated)


 • Brilliant!!! 3 Brand New Angels - New Gen Airways Mar'14

  น้องเก่ง, น้องแพร, น้องแป้ง


 • Wowwwwww!!! 7 Brand New Angels - R Airlines Mar'14

  น้องมายเดียร์, น้องพิม, น้องแอ๊ปเปิ้ล, น้องเชอร์รี่, น้องแอม, น้องวาว, น้องปอย


 • Congratulations!!! 3 Brand New Stewards & Angel - Bangkok Airways Mar'14

  น้องตั๊ก, น้องเซ้นต์, น้องอ๊อฟ


 • Congratulations!!! 21 Brand New Angels - Oman Air Nov'13 @Chiang Mai

  น้องเอ็มมี่, น้องแอร์, น้องพลอย(Chonnikarn), น้องเค้ก, น้องอ้อม, น้องกริ๊ง, น้องวิว, น้องหยก, น้องเมย์, น้องนาเดียร์, น้องเตย, น้องออย, น้องซัง, น้องแม็กกี้, น้องติ๊บ, น้องเฟิร์น, น้องแป้ง, น้องพิมพ์, น้องบัว, น้องจ๊ะจ๋า, น้องพลอย(Suthamma)


 • Yeahhh!!! 1 Brand New Angel - Nok Air (Special Recruitment) Feb'14

  น้องโรส


 • Wowwwwwww!!!! 61 Brand New Stewards & Angels - King Sky Diamond Feb'14

  น้องซัน, น้องโยโย่, น้องเบลล์, น้องใหม่(อภิญญา), น้องตาล, น้องแจ๊คกี้, น้องจันทร์, น้องปุ๋ม, น้องปอย, น้องเกตุ, น้องแก้ม, น้องอิ๋ง, น้องมิกซ์, น้องใหม่(นฤมล), น้องโอ, น้องนัท, น้องปุ๋ย, น้องเบส, น้องบี, น้องพิชา, น้องพิม, น้องปลาย, น้องจิ๊บ, น้องตุ้ยนุ้ย, น้องแอม, น้องบุ๊ค, น้องพลอย, น้องจ๊ะ, น้องบุ้ง, น้องโรส, น้องเพิร์ล, น้องฟิน, น้องเค้ก, น้องออม, น้องฮันนี่, น้องไอซ์, น้องหยู่หยู๋, น้องเก๋, น้องตาณ, น้องกล้วย, น้องเปีย, น้องปอแก้ว, น้องแอ๊ปเปิ้ล, น้องติวเตอร์, น้องเอรีส, น้องชมพู, น้องโม, น้องลิลลี่, น้องพิชชี่, น้องเอ๋(ศรินทร), น้องธนู, น้องเปิ้ล, น้องสด, น้องปราง, น้องจ๋า, น้องเอ๋(สุทธกานต์), น้องสแนกซ์, น้องปูเป้, น้องน้ำฟ้า, น้องเหมียว, น้องเต้


 • Brilliant!!! 2 Brand New Angels - Qatar Airways รอบ Ex-Crew Feb'14 (Doha)

  น้องจี,น้องควีน


 • Fabulous!!! 1 Brand New Angel - Air Asia X Berhad Jan'14

  น้องหนอยเเน่


 • Woww!!! 10 Brand New Angels - Thai Lion Air Jan'14

  น้องออย, น้องหนูนา, น้องโบโบ้, น้องน้ำฝน, น้องโบว์, น้องมะนาว, น้องซาลาเปา, น้องอ้อม, น้องเเพร, น้องปอ


 • Wowww !!! 5 Brand New Stewards & Angels - Bangkok Airways Jan'14

  น้องดี, น้องไปป์, น้องเบญ, น้องกะตูน, น้องเพลง


 • Congratulations!!! 4 Brand New Angels - Thai Vietjet Air Jan'14

  น้องพลอย, น้องโม, น้องกิ๊บ, น้องอัน


 • Yeahhhh !!! 13 Brand New Angels - Nok Air Dec 13

  น้องนัท, น้องพลอย, น้องหนูนา, น้องมิ้งค์, น้องปุ๋ย, น้องแจน, น้องนุ่น, น้องออม, น้องโนเน, น้องฮิลล์, น้องสุ, น้องนิว, น้องน้ำทิพย์


 • Wow!!! 43 Brand New Stewards & Angels - Thai Airways Dec 13

  น้องออม, น้องบอย, น้องดี, น้องอู๋, น้องไกด์, น้องเติ้ง, น้องพีซ, น้องนิกส์, น้องอุ้ย, น้องพิมม่า, น้องเน, น้องเฟย, น้องน้ำขิง, น้องตา, น้องอิค, น้องแก้ว, น้องใหม่, น้องกิ่ง, น้องเจน, น้องนก, น้องพลอย(โสพิชา), น้องบี, น้องมิ้ม, น้องซี, น้องพลอย(ธฤสรัญ), น้องพัช, น้องไอซ์, น้องส้ม, น้องเเนน, น้องปุ๋ย, น้องพริ้ง, น้องน้ำผึ้ง, น้องบูม, น้องแตงโม, น้องฝ้าย, น้องการ์ตูน, น้องนุ่น, น้องเจนนี่, น้องดรีม, น้องแพรว, น้องฝ้าย(ศศธร), น้องนัท, น้องเก๋


 • Wow!!! 43 Brand New Stewards & Angels - Thai Airways Dec 13

  น้องออม, น้องบอย, น้องดี, น้องอู๋, น้องไกด์, น้องเติ้ง, น้องพีซ, น้องนิกส์, น้องอุ้ย, น้องพิมม่า, น้องเน, น้องเฟย, น้องน้ำขิง, น้องตา, น้องอิค, น้องแก้ว, น้องใหม่, น้องกิ่ง, น้องเจน, น้องนก, น้องพลอย(โสพิชา), น้องบี, น้องมิ้ม, น้องซี, น้องพลอย(ธฤสรัญ), น้องพัช, น้องไอซ์, น้องส้ม, น้องเเนน, น้องปุ๋ย, น้องพริ้ง, น้องน้ำผึ้ง, น้องบูม, น้องแตงโม, น้องฝ้าย, น้องการ์ตูน, น้องนุ่น, น้องเจนนี่, น้องดรีม, น้องแพรว, น้องฝ้าย(ศศธร), น้องนัท, น้องเก๋


 • Wow!!! 43 Brand New Steward & Angels - Thai Airways Dec 13

  น้องออม, น้องบอย, น้องดี, น้องอู๋, น้องไกด์, น้องเติ้ง, น้องพีซ, น้องนิกส์, น้องอุ้ย, น้องพิมม่า, น้องเน, น้องเฟย, น้องน้ำขิง, น้องตา, น้องอิค, น้องแก้ว, น้องใหม่, น้องกิ่ง, น้องเจน, น้องนก, น้องพลอย(โสพิชา), น้องบี, น้องมิ้ม, น้องซี, น้องพลอย(ธฤสรัญ), น้องพัช, น้องไอซ์, น้องส้ม, น้องเเนน, น้องปุ๋ย, น้องพริ้ง, น้องน้ำผึ้ง, น้องบูม, น้องแตงโม, น้องฝ้าย, น้องการ์ตูน, น้องนุ่น, น้องเจนนี่, น้องดรีม, น้องแพรว, น้องฝ้าย(ศศธร), น้องนัท, น้องเก๋


 • Congratulations!!! 5 Brand new Angels&Stewards - Bangkok Airways Dec 13 (Batch 1)

  น้องส้ม, น้องเนย, นองน้ำขิง, น้องนัติ, น้องเอก


 • Yeahhhh !!! 13 Brand New Angels - Nok Air Dec 13

  น้องนัท, น้องพลอย, น้องหนูนา, น้องมิ้งค์, น้องปุ๋ย, น้องแจน, น้องนุ่น, น้องออม, น้องโนเน, น้องฮิลล์, น้องสุ, น้องนิว, น้องน้ำทิพย์


 • Brilliant!!! 2 Brand New Angels - Qatar Airways Nov 13

  น้องเอ๋, น้องป่าน


 • Yeahhhhh!!! 29 Brand New Angels – Japan Airlines Oct 13

  น้องมุ้งมิ้ง, น้องตาล, น้องแต้ว, น้องน้ำหวาน, น้องแพร, น้องมิกกี้, น้องฝน, น้องแน็ต, น้องแนน, น้องแนต, น้องมายด์, น้องเฟิร์น, น้องบิว, น้องเฟิร์น(ณิชนันทน์), น้องนิว, น้องจูน, น้องเบฟ, น้องโม, น้องพลอย, น้องส้ม, น้องแอร์, น้องเพี๊ยซ, น้องเนส, น้องชมพู่, น้องนุ่น, น้องออม, น้องโบว์, น้องมะนาว, น้องส้มโอ


 • Updated!!! 39 Brand New Angels – Oman Air Sep’13 (Batch1+2)

  (Batch 1)น้องก้านพลู, น้องหลิน, น้องเปี๊ยว, น้องบีม, น้องเบน, น้องมาย, น้องกอล์ฟ, น้องป่าน, น้องเนม, น้องแต้ว, น้องออย, น้องแจน, น้องเมย์ (Batch 2)น้องกิ๊ฟ (อัญชลินทร์), น้องอี่, น้องเอื้อย, น้องมิ้นท์, น้องต่าย, น้องไนซ์, น้องแอม, น้องปุ๋ย, น้องเน, น้องปราง, น้องฟอง, น้องมิว, น้องเบลล์, น้องแป๋ม, น้องกิ๊ฟ (สุภัชชา), น้องแป้ง, น้องจินนี่, น้องใบตอง, น้องทราย, น้องเอิง, น้องแนน (ธิดารัตน์) , น้องแนน (ทิพย์อาภา) , น้องตอง, น้องน้ำค้าง, น้องฮุน, น้องพลอย


 • Wowww!!! 28 Brand New Angels (2 New Pursers + 26 New Crew) - Thai Smile Nov 13

  น้องจ๊ะจ๋า, น้องเกด(กลแก้ว),น้องต๊ะ, น้องโบว์, น้องแนน, น้องเกด(เกสราภรณ์), น้องจูน, น้องกระต่าย, น้องปุ๋ย, น้องตาล, น้องรุ่ง, น้องกิ๊บ, น้องแพรว, น้องปาล์ม, น้องเนย, น้องดรีม, น้องเอมี่, น้องโม, น้องมีน, น้องพูน, น้องปลาย, น้องอูม, น้องทับทิม, น้องต้า, น้องอีฟ, น้องวิวจัง, น้องแป้ง(Purser), น้องแยม(Purser)


 • Wowww!!! 28 Brand New Angels (2 New Pursers + 26 New Crew) - Thai Smile Nov 13

  น้องจ๊ะจ๋า, น้องเกด(กลแก้ว),น้องต๊ะ, น้องโบว์, น้องแนน, น้องเกด(เกสราภรณ์), น้องจูน, น้องกระต่าย, น้องปุ๋ย, น้องตาล, น้องรุ่ง, น้องกิ๊บ, น้องแพรว, น้องปาล์ม, น้องเนย, น้องดรีม, น้องเอมี่, น้องโม, น้องมีน, น้องพูน, น้องปลาย, น้องอูม, น้องทับทิม, น้องต้า, น้องอีฟ, น้องวิวจัง, น้องแป้ง(Purser), น้องแยม(Purser)


 • Brilliant!!! 1 Brand New Angel - Qatar Airways Oct' 13

  น้องนอท


 • Updated!!! 39 Brand New Angels – Oman Air Sep’13 (Batch1+2)

  (Batch 1)น้องก้านพลู, น้องหลิน, น้องเปี๊ยว, น้องบีม, น้องเบน, น้องมาย, น้องกอล์ฟ, น้องป่าน, น้องเนม, น้องแต้ว, น้องออย, น้องแจน, น้องเมย์ (Batch 2)น้องกิ๊ฟ (อัญชลินทร์), น้องอี่, น้องเอื้อย, น้องมิ้นท์, น้องต่าย, น้องไนซ์, น้องแอม, น้องปุ๋ย, น้องเน, น้องปราง, น้องฟอง, น้องมิว, น้องเบลล์, น้องแป๋ม, น้องกิ๊ฟ (สุภัชชา), น้องแป้ง, น้องจินนี่, น้องใบตอง, น้องทราย, น้องเอิง, น้องแนน (ธิดารัตน์) , น้องแนน (ทิพย์อาภา) , น้องตอง, น้องน้ำค้าง, น้องฮุน, น้องพลอย


 • Updated!! 4 Brand new Stewards & Angels - Nine Star Airways Oct 13

  น้องไปป์, น้องอาม, น้องลูกตาล, น้องเคท


 • Brilliant!!! 8 Brand New Stewards & Angels - Asian Air Oct 13

  น้องเบลล์, น้องไปป์, น้องโปรด, น้องฟาง, น้องจาจา, น้องอาย, น้องกิ๊กกี๋, น้องฮอลล์


 • Wowww!!! 12 Brand New Stewards & Angels – Jet Star Oct 13

  น้องแนต, น้องบิ๊ก, น้องนิกส์, น้องตั๊ก, น้องแม็ก, น้องเคที่, น้องตั้ม, น้องปราง, น้องเซ้นต์, น้องนุ้ย, น้องบลูห์, น้องกุ่ยกุ๋ย


 • Yeahhhhh!!! 29 Brand New Angels – Japan Airlines Oct 13

  น้องมุ้งมิ้ง, น้องตาล, น้องแต้ว, น้องน้ำหวาน, น้องแพร, น้องมิกกี้, น้องฝน, น้องแน็ต, น้องแนน, น้องแนต, น้องมายด์, น้องเฟิร์น, น้องบิว, น้องเฟิร์น(ณิชนันทน์), น้องนิว, น้องจูน, น้องเบฟ, น้องโม, น้องพลอย, น้องส้ม, น้องแอร์, น้องเพี๊ยซ, น้องเนส, น้องชมพู่, น้องนุ่น, น้องออม, น้องโบว์, น้องมะนาว, น้องส้มโอ


 • Congratulations!!! 5 Brand new Angels - Bangkok Airways Oct 13 (Batch8)

  น้องแหวน, น้องซอฟ, น้องปอ, น้องป่าน, น้องภัค


 • Yeahhhh !!! 19 Brand New Angels - Nok Air Oct 13

  น้องบัว, น้องแอน, น้องหมิว, น้องพัด, น้องเบฟ, น้องเตย, น้องแบ๊ว, น้องหวาน, น้องชมพู่, น้องบิว, น้องแพรว(ภาวิดา), น้องเปีย, น้องเอมี่, น้องแพรว(เบญจพร), น้องเบนซ์, น้องแพร, น้องปราง, น้องปูเป้, น้องอาย


 • Congratulations!!! 9 Brand new Angels - สายการบิน 5 ดาว Sep'13

  น้องนูนู่, น้องติ้น, น้องแพรว, น้องหนิง, น้องนาน่า, น้องแพรวา, น้องอ้อม, น้องต่าย, น้องปราง


 • Updated!!! 34 Brand New Angels – Oman Air Apr’13 (Batch1+2)

  น้องลัก, น้องแพร, น้องมิลค์, น้องเคที่, น้องแนต, น้องเหมย, น้องนุ่น, น้องเยลลี่, น้องโบว์, น้องแพร(พจีรัตน์), น้องส้มโอ, น้องหญิง, น้องจุ๊เอ๋, น้องลูกปลา, น้องนะ, น้องจุ๊บแจง, น้องปุ๊, น้องแอม, น้องแอร์, น้องแอ้ม, น้องจิ๊บ, น้องออย, น้องนุ้ย, น้องแนน, น้องเอม, น้องติน, น้องปอนด์, น้องกล้วย, น้องแป้ง, น้องเยีย, น้องฝน, น้องมณี, น้องนีน่า, น้องหยุมหยิม


 • Oman Air Cabin Crew Recruitment


 • Congratulations!!! 4 Brand new Angels & Steward - Bangkok Airways Aug 13 (Batch7)

  น้องวิน, น้องฝ้าย, น้องเค้ก, น้องส้ม


 • Wowww!!! 7 Brand New Stewards & Angels - Jet Asia Aug 13

  น้องแป้ง, น้องเอก, น้องกล้วยไม้, น้องแพท, น้องกิ๊ฟ, น้องเอื้อย, น้องแมน


 • Congratulations!! 5 Brand New Angels - Thai Tours & Trans Airways Sep'13

  น้องแพรว, น้องเมย์, น้องหยู่หยู๋, น้องปาหนัน, น้องปุ๋ย


 • Congratulations!! 5 Brand New Angels - Thai Tours & Trans Airways Sep'13

  น้องแพรว, น้องเมย์, น้องหยู่หยู๋, น้องปาหนัน, น้องปุ๋ย


 • Yeahhhhh!!! 3 Brand New Angels - Nok mini Aug 13

  น้องวิว, น้องปีใหม่, น้องเจลลี่


 • มีกิจกรรมสนุกๆ มาบอกจ้า

  มีกิจกรรมสนุกๆ มาบอกจ้า "Bangkok Marathon" งานนี้ขอบอกว่า นอกจากจะมีสุขภาพที่ดีเเล้ว น้องๆยังได้ประสบการณ์ดีๆ เเละน่าสนใจไว้ใช้ในการสัมภาษณ์ได้ด้วยจ้า น้องๆที่สนใจติดต่อได้ตาม Email ที่เเจ้งไว้ได้เลยจ้า Join us now!!!!


 • Amazing!!!! 46 Brand New Angels&Stewards - Orient Thai Aug 13

  น้องบี(รมัณญา), น้องใหม่, น้องกิ๊ฟ, น้องปัน, น้องฮ๊อก, น้องเเนท, น้องยุ้ย(เกศิณีย์), น้องเเพร(จริยา), น้องเเมน, น้องเดิน, น้องปอ, น้องเกด, น้องดาด้า, น้องวิว, น้องมิว, น้องบุ๊ค, น้องแพร(ฐิติกาญจน์), น้องบี(นวรัตน์), น้องเก๋, น้องเบญ, น้องอาร์ม, น้องเพียว, น้องจุ๊บแจง, น้องแพรว, น้องกวาง, น้องพลอย, น้องหวาน, น้องปุณ, น้องเขม, น้องอีฟ, น้องใบตอง, น้องฝน(นนท์ชนก), น้องส้ม, น้องซัง, น้องนุ่น, น้องณัฐ, น้องไผ่, น้องมดจิ๋ว, น้องเบสท์, น้องแซนด์, น้องเฟิร์น, น้องนุ๊ก, น้องฝน(ปุณิกา), น้องยุ้ย, น้องชิงชิง


 • มีกิจกรรมสนุกๆ มาบอกจ้า

  งานนี้ขอบอกว่า นอกจากจะมีสุขภาพที่ดีเเล้ว น้องๆยังได้ประสบการณ์ดีๆ เเละน่าสนใจไว้ใช้ในการสัมภาษณ์ได้ด้วยจ้า น้องๆที่สนใจติดต่อได้ที่ runningteam@ajarnaum.com จ้า Join us now!!!!


 • Maldivian : Cabin Crew Recruitment


 • Maldivian : Passenger Service Assistant


 • Congratulations!!! 30 Brand New Stewards & Angels - Thai Airways June 13 (ติดปีกเพิ่ม 1 คนจ้าา)

  น้องอีฟ(สิริทิพย์), น้องลูกปลา, น้องปุญ, น้องปลา(เขมกร), น้องแป้ง, น้องอีฟ(วรรวิศา), น้องน้ำ, น้องปลา(เบญจวรรณ), น้องโบว์(เพชรรัตน์), น้องไอซ์, น้องจุ๊บแจง, น้องใหญ่, น้องปิ๋ม, น้องแนน, น้องอิ๊งค์, น้องบุ๋น, น้องจิมมี่, น้องแอ๊ม, น้องเพส, น้องบิว, น้องโบว์(ชุตินัน), น้องฟ้า, น้องกานต์, น้องฝ้าย, น้องแพร์, น้องบุ๊ค, น้องยอด, น้องยิม, น้องปุยฝ้าย, น้องปลา(จิราภรณ์)


 • Maldivian Cabin Crew Recruitment


 • Wowww!!! 31 Brand new Stewards&Angels - Thai Air Asia July 13 (29 Ex-Crew + 2 New Crew)

  น้องเอ็ม, น้องกุ้ง, น้องข้าวโอ๊ต, น้องเกื้อ, น้องอีฟ, น้องจ๋า, น้องแอร์, น้องตุ้ย, น้องพลอย, น้องพิม, น้องแพม, น้องเติ้ง, น้องเบล, น้องทราย, น้องเเชร์, น้องเเจง, น้องทราย(นวรัตน์), น้องปุ้ย, น้องแอมมี่, น้องจูน, น้องน้ำหนึ่ง, น้องแพร, น้องปุ๋ย, น้องบอล, นองเนม, น้องพีช, น้องไอติม, น้องฝ้าย, น้องนพ, น้องนัท, น้องกัน


 • Fabulous!!! 5 Brand new Stewards & Angels - Bangkok Airways (Batch6) July 13

  น้องเต้ย, น้องแอม, น้องเอ, น้องพีช, น้องป้าย


 • Congratulations!!! 11 Brand New Stewards & Angels - Air Asia Berhad, Malaysia July 13

  น้องไนซ์, น้องเพี๊ยช, น้องแบ๊ว, น้องแซนด์, น้องลูกเต๋า, น้องมายด์, น้องเบ็น, น้องมินนี่, น้องแนต, น้องตาล, น้องพริ้ง


 • กรี๊ดดดดดดดด!!! 23 Brand New Angels (5 New Pursers + 18 New Crew) - Thai Smile June 13

  น้องเตย, น้องวดี, น้องพลอย(มุรธา), น้องแป้ง, น้องอิ๋ง, น้องญา, น้องส้ม, น้องบี, น้องทิพย์, น้องพลอย(ธันยกานต์), น้องทีน่า, น้องซอฟท์, น้องตาล, น้องน้อยหน่า, น้องพีช, น้องเกด, น้องนุ่น, น้องพลอย(อภิชา), น้องยุ(Purser), น้องแอมมี่(Purser), น้องเฟริ์ส(Purser), น้องกิ๊ฟ(Purser), น้องน้ำผึ้ง(Purser)


 • Updated!!! 7 Brand New Angels - City Airways July 13

  น้องอาย, น้องดรีม, น้องปุ๋ย, น้องน้ำทิพย์, น้องแอม, น้องเนย, น้องเอ๊ะ


 • Congratulations!!! 5 Brand New Steward & Angels Business Air June 13

  น้องอาร์ท, น้องเกด, น้องเตย, น้องเบล, น้องจิ๊บ


 • Wow Wow Wow !!! 6 Brand New Angels - Korean Air June 13

  น้องดรีม, น้องมิกซ์กี้, น้องทิพย์, น้องกุ๊กไก่, น้องเกรซ, น้องอิ๋ง


 • Heyyyy!!! 6 Brand New Stewards & Angels - Thai Air Asia (Chinese Speaker) June 13

  น้องเมย์, น้องเง็กหลี, น้องหลิน, น้องเกด, น้องก๋วย, น้องเอก


 • Congratulations!!! 10 Brand new Steward & Angels - Bangkok Airways June 13 (Batch 5)

  น้องแป้ง, น้องยิ้ว, น้องเจี๊ยบ, น้องพรีม, น้องชีส, น้องนัท, น้องกิีก, น้องเเพรว, น้องเลิฟ, น้องแชมป์


 • Wowww!!! 1 Brand new Angel - Siam Land Flying May 13

  น้องจ๋า


 • Wowwwww!!! 30 Brand New Stewards & Angels - Thai Airways June 13

  น้องอีฟ(สิริทิพย์), น้องลูกปลา, น้องปุญ, น้องปลา(เขมกร), น้องแป้ง, น้องอีฟ(วรรวิศา), น้องน้ำ, น้องปลา(เบญจวรรณ), น้องโบว์(เพชรรัตน์), น้องไอซ์, น้องจุ๊บแจง, น้องใหญ่, น้องปิ๋ม, น้องแนน, น้องอิ๊งค์, น้องบุ๋น, น้องจิมมี่, น้องแอ๊ม, น้องเพส, น้องบิว, น้องโบว์(ชุตินัน), น้องฟ้า, น้องกานต์, น้องฝ้าย, น้องแพร์, บ้องบุ๊ค, น้องยอด, น้องยิม, น้องปุยฝ้าย, น้องปลา


 • Congratulations!!! 2 Brand New Angels - Egypt Air June 13

  น้องแบงค์, น้องทราย


 • Yeahhh!!! 4 Brand new Steward & Angels - Jet Asia May 13

  น้องบิวท์, น้องเมย์, น้องติ้น, น้องลูกน้ำ


 • Bravo!!! 9 Brand new Stewards & Angels-Bangkok Airways April 13

  น้องดาว, น้องเอ๋, น้องทราย, น้องบอมบ์, น้องหญิงสิตา, น้องหลิว, น้องอุ, น้องบิว, น้องบัว


 • Yeahhh !!! 16 Brand new Angels Japan Airlines April 13

  น้องกุ่ยกุ๋ย, น้องปุ๊ก, น้องแป้ง, น้องบี, น้องโมบาย, น้องหน่อย, น้องบีม, น้องติ้น, น้องส้ม(จิตรลดา), น้องแน็ต, น้องออย, น้องส้ม(สุดาวรรณ), น้องทีน, น้องนีม, น้องปลาย, น้องฟาง


 • Fabulous!!! 11 Brand new Angels & Steward Flydubai - April 13

  น้องเจน่า, น้องลูกน้ำ, น้องพลอย, น้องโดนัท, น้องนุ้ง, น้องจูล, น้องเมย์, น้องจูน, น้องป๊อง, น้องปลาย, น้องเปิ้ล


 • Updated!! 2 Brand New Angels - Qatar Airways Dec 12 (ติดปีกเพิ่มอีก 1 คนจ้า)

  น้องสอง, น้องธัญญ่า(Updated)


 • Yeahhhh !! 10 Brand New Angels - Nok Air Mar 13

  น้องเคที่, น้องดาว, น้องดรีม. น้องฝ้าย, น้องแพร์, น้องน้ำ, น้องหยก, น้องชา, น้องกะตูน, น้องฟอง


 • Congratulations!!! 1 Brand New Angel - สายการบิน 5 ดาว Dec 12 (Singapore-Walk in)

  น้องจีน


 • Brilliant!!! 8 Brand New Angels - Oman Air Mar 13

  น้องมิกกี้, น้องหมูเล็ก, น้องบิว, น้องนิว, น้องอุ๋ย, น้องมิ้ม, น้องฟาง, น้องส้มโอ


 • ด่วน !!! Flydubai เปิดรับสมัครแบบ OPEN DAY เเล้ว


 • Congratulations!!! 4 Brand new Stewards & Angels Bangkok Airways Feb 13

  น้องจ๋า, น้องต้อง, น้องต้อม, น้องดิว


 • Updated!!! 10 Brand new Angels - Bangkok Airways Jan 13

  น้องวี, น้องแก้ม, น้องน้ำหวาน, น้องหลิน, น้องป้อ, น้องเอื้อย, น้องหยก, น้องเเพรว, น้องนุ่ม, น้องเอิง


 • Updated!!! 10 Brand new Angels - Bangkok Airways Jan 13 (ติดปีกเพิ่มอีก 4 คนเเล้วจ้า)

  น้องวี, น้องแก้ม, น้องน้ำหวาน, น้องหลิน, น้องป้อ, น้องเอื้อย, น้องหยก(Updated), น้องเเพรว(Updated), น้องนุ่ม(Updated), น้องเอิง(Updated)


 • Updated!!! 7 Brand New Angels - Qatar Airways Nov 12

  น้องนีน่า, น้องมีน. น้องโบโบ้, น้องเจน, น้องเมย์,น้องแม็กกี้,น้องปุ้ม (Updated)


 • Brilliant!!! 1 Brand New Angels - Qatar Airways Dec 12

  น้องสอง


 • HooRey !!! 9 Brand New Steward & Angels- Kan Airlines Feb 13

  น้องดิว, น้องทิพย์, น้องเอมี่, น้องมด, น้องเฟิร์ส, น้องกิ๊ฟ, น้องแซนด์, น้องแบ๊ว, น้องแพร


 • Brilliant!!! 2(CNX) + 2(Short-Listed BKK) Brand New Angels - Oman Air Dec 12

  น้องแฟง, น้องน้ำผึ้ง, น้องนุ่น, น้องส้ม


 • Updated!!! 10 Brand new Angels - Bangkok Airways Jan 13 (ติดปีกเพิ่มอีก 4 คนเเล้วจ้า)

  น้องวี, น้องแก้ม, น้องน้ำหวาน, น้องหลิน, น้องป้อ, น้องเอื้อย, น้องหยก(Updated), น้องเเพรว(Updated), น้องนุ่ม(Updated), น้องเอิง(Updated)


 • Updated!! 6 Brand New Angels - Qatar Airways Oct 12 (CNX Walk in) ติดปีกเพิ่มอีก 2 คน แล้วจ้า !!!

  น้องเฟิร์น(ชนิสรา), น้องเฟิร์น(วริษฐา), น้องทราย, น้องปอ, น้องนุช(Updated), น้องหลิง(Updated)


 • Brilliant!!! 3 Brand New Angels - Qatar Airways Nov 12 (Phuket Walk in)

  น้องบี๊ซวด, น้องเอื้อย, น้องหวาน


 • Updated!!! 7 Brand new Steward & Angels - Business Air Jan'13

  น้องตุ้ย, น้องนัท, น้องปุ๋ย, น้องน้ำหนึ่ง, น้องนิว, น้องบี, น้องบิว


 • Updated !!! 12 Brand New Angels - Japan Airlines Jan 13

  น้องเนย์, น้องจั่น, น้องปู, น้องทิพย์, น้องชมพู่, น้องเฟิร์น, น้องแพน, น้องเหมียว, น้องปลา, น้องแพร, น้องพัด, น้องพิมมา


 • Updated!!! 5 Brand New Angels - Thai Air Asia Dec12 (Ex Crew)

  น้องนู๋พลอย, น้องตั๊ก, น้องฝัน, น้องทราย, น้องใหม่


 • Updated!!! 8 Brand New Angels - Qatar Airways Oct 12

  น้องเมย์, น้องแอม, น้องแอร์, น้องเก๋, น้องปอย, น้องเม(อลิษา), น้องออม, น้องกิ๊ฟ


 • Updated!!! 5 Brand New Angels - Qatar Airways Nov 12 ติดปีกเพิ่ม 2 คนเเล้วจ้า !!

  น้องนีน่า, น้องมีน. น้องโบโบ้, น้องเจน(Updated), น้องเมย์(Updated)


 • Yeahhhh !! 2 Brand New Angels - Nok mini Dec 12

  น้องพลอย, น้องแก้ม


 • Brilliant!!! 3 Brand New Angels - Qatar Airways Nov 12

  น้องนีน่า, น้องมีน, น้องโบโบ้


 • Wonderful !!! 7 Brand New Angels - Thai Smile Dec 12

  น้องเน็ต, น้องฝ้าย, น้องแก้ม, น้องกิ๊ฟ, น้องจีน, น้องผักบุ้ง, น้องน้ำหวาน


 • Alpha's Stories ตอน วิธีการดื่มน้ำที่ถูกต้อง


 • Wowww !! 20 Brand new Stewards & Angels - Air Asia Berhad, Malaysia Dec 12

  น้องฝน, น้องท๊อป, น้องอีฟ, น้องไอซ์, น้องโดม, น้องสตางค์, น้องยะ, น้องแป้ง, น้องไนซ์, น้องจีน, น้องเบ๊นซ์, น้องไลซ่า, น้องแก้ม, น้องจ๋า, น้องแพง, น้องต้อม, น้องแด๊กกี้, น้องแอ๊ม, น้องเเนน, น้องกัน


 • Wowww !! 20 Brand new Steward & Angels - Air Asia Berhad, Malaysia Dec 12

  น้องฝน, น้องท๊อป, น้องอีฟ, น้องไอซ์, น้องโดม, น้องสตางค์, น้องยะ, น้องแป้ง, น้องไนซ์, น้องจีน, น้องเบ๊นซ์, น้องไลซ่า, น้องแก้ม, น้องจ๋า, น้องแพง, น้องต้อม, น้องแด๊กกี้, น้องแอ๊ม, น้องเเนน, น้องกัน


 • Brilliant!! 4 Brand New Angels - Qatar Airways Oct 12 (CNX Walk in)

  น้องเฟิร์น(ชนิสรา), น้องเฟิร์น(วริษฐา), น้องทราย, น้องปอ


 • Congratulations!!! 5 Brand new Angels - Oman Air Nov 12

  น้องเอ, น้องเเจน, น้องปอมเป้, น้องเมย์, น้องหญิง


 • Ajarn Aum & N'Alpha @ 2 Dec 2012


 • Congratulations!!! 17 Brand New Stewards & Angels - Norwegian Long Haul AS Nov 12

  น้องเบธ, น้องกิ๊บ, น้องเอก, น้องตุ๊กตา, น้องไผ่, น้องเบนซ์, น้องกิ๊ฟ, น้องโทนี่, น้องณัฏฐ์, น้องโจซี่, น้องฟ้า, น้องเบนนี่, น้องจูน, น้องเบริ์ด, น้องปลา, น้องบัว, น้องริน


 • Congratulations!!! 5 Brand new Stewards & Angels - Jet Asia Nov 12

  น้องตาล. น้องหมิง, น้องจูน, น้องสมาร์ท, น้องอาร์ม


 • Brilliant!!! 5 Brand New Angels - Qatar Airways Oct 12

  น้องเมย์, น้องแอม, น้องแอร์, น้องเก๋, น้องปอย


 • Yeahhhh !! 22 Brand New Angels - Nok Air Nov 12

  น้องจูนนี่, น้องฝ้าย, น้องเบื้อง, น้องเเนน(จริยาฐ์), น้องกุ้ง, น้องเอื้อง, น้องหมิว. น้องแอ้, น้องเปิ้ล, น้องนุ้ย, น้องแป้ง, น้องมิ้นท์, น้องเเนน(กฤตยา), น้องอ๊อฟ, น้องยุ้ย, น้องอั้ม, น้องนิว, น้องกอล์ฟ, น้องทราย, น้องปลา, น้องอร, น้องขวัญ


 • Wowwww !!! 8 Brand New Angels - สายการบิน 5* Nov'12

  น้องแน็ตตี้, น้องแอม, น้องน้ำหวาน, น้องเอิง, น้องฟ้า, น้องบีบี, น้องเเคท, น้องตาล


 • Fabulous!!! 17 Brand New Angels EVA Air - Nov 12

  น้องแน็ต, น้องตุ๊กติ๊ก, น้องซิน, น้องเพชร, น้องปอย, น้องหวาน, น้องตูน, น้องนุ่น, น้องเดียร์, น้องปู, น้องเกด, น้องวาว, น้องปาล์ม, น้องอิ๋ม, น้องปุ๋ย, น้องสมายล์, น้องอุ๋ย


 • Updated!!! 9(BKK) + 6(CNX) Brand New Angels - Qatar Airways Aug 2012

  1.น้องเกด (CNX Walk in) 2.น้องยิม (CNX Walk in) 3.น้องเอลฟ์ (CNX Walk in) 4.น้องติ๊ก (CNX Walk in) 5.น้องเป๊กกี้ (CNX Walk in) 6.น้องมีน (CNX Walk in) 7.น้องต้าย (BKK Walk in) 8.น้องหนึ่ง (BKK Walk in) 9.น้องก้อย (BKK Walk in) 10.น้องนิ (BKK Walk in) 11.น้องโอ (BKK Walk in) 12.น้องเมย์ (BKK Walk in) 13.น้องกิีฟ (BKK Walk in) 14.น้องแคท (BKK Walk in) 15.น้องมินท์ (BKK Walk in)


 • Updated ! ! ! 13(Bkk) + 1(Doha) Brand New Angels - Qatar Airways July 12

  1.น้องกุ้ง 2.น้องกระเเต 3.น้องส้มโอ 4.น้องน้อง(ศิริวรรณ) 5.น้องยู 6.น้องเเนน 7.น้องขนุน 8.น้องโบว์ 9.น้องเเพร 10.น้องน้ำผึ้ง 11.น้องน้อง(ภัทร์ธีมา) 12.น้องปาล์ม 13.น้องกวาง 14.น้องโบโบ้ (Doha walk in)


 • Wonderful !!! 1 Brand new Angels - Qatar Airways July 12 (Doha Walk in)

  1. น้องโบโบ้


 • Fabulous ! ! ! 5 Brand New Angels Kuwait Airways - Oct 12

  1.น้องปิ่น 2.น้องเอิง 3.น้องโรส 4.น้องกิ่ง 5.น้องกระเเต


 • Congratulations!!! 7+1(Columbo Walk in) Brand new Angels - Qatar Airways Sep 12

  1.น้องจ๊ะโอ๋ 2.น้องปิ่น 3.น้องเกด 4.น้องอีฟ 5.น้องลูกเกด 6.น้องลูกตาล 7.น้องปุ้ย(Columbo Walk in) 8.น้องกระต่าย


 • Brilliant!!! 1 Brand New Steward - Jet Asia Oct 12

  1.น้องพัท


 • Updated!!! 5(BKK)+ 6(CNX) Brand New Angels - Qatar Airways Aug 2012

  1.น้องเกด (CNX Walk in) 2.น้องยิม (CNX Walk in) 3.น้องเอลฟ์ (CNX Walk in) 4.น้องติ๊ก (CNX Walk in) 5.น้องเป๊กกี้ (CNX Walk in) 6.น้องมีน (CNX Walk in) 7.น้องต้าย (BKK Walk in) 8.น้องหนึ่ง (BKK Walk in) 9.น้องก้อย (BKK Walk in) 10.น้องนิ (BKK Walk in) 11.น้องโอ (BKK Walk in)


 • Bravo!!! 4 Brand New Angels - Thai Air Asia Oct 12

  1.น้องเเนน 2.น้องเมย์ 3.น้องโคโค่ 4.น้องส้ม


 • N'Alpha


 • Brilliant!!! 2 + 6(CNX Walk in) Brand New Angels - Qatar Airways Aug 2012

  1.น้องเกด (CNX Walk in) 2.น้องยิม (CNX Walk in) 3.น้องเอลฟ์ (CNX Walk in) 4.น้องติ๊ก (CNX Walk in) 5.น้องเป๊กกี้ (CNX Walk in) 6.น้องมีน (CNX Walk in) 7.น้องต้าย (BKK Walk in) 8.น้องหนึ่ง (BKK Walk in)


 • Congratulations!!! 6 Brand New Angels&Steward Bangkok Airways - Sep'12

  1.น้องกุ๊ก 2.น้องบิ๊ก 3.น้องน้ำหวาน 4.น้องยำยำ 5.น้องปอย 6.น้องโฟม


 • Updated !! 5 Brand New Angels - Chaba Air July 2012

  1.น้องปราง(กมลรัตน์) 2.น้องตังค์ 3.น้องปราง(ประไพศรี) 4.น้องอ้อ 5.น้องเกด


 • Congratulations!!! 4 Brand new Stewards & Angels - Jet Star Sep 12

  1.น้องอุ้ย 2.น้องเฟิร์ส 3.น้องนิกส์ 4.น้องตาล


 • Yeh Yeh Yeh !! 12 Brand New Angels - Nok Air Sep 12

  1.น้องจ๋า 2.น้องฝ้าย 3.น้องเบน 4.น้องดรีม 5.น้องส้ม 6.น้องปีใหม่ 7.น้องไวน์ 8.น้องฝน 9.น้องไอซ์ 10.น้องทราย 11.น้องการ์ตูน 12.น้องลูกหว้า


 • Congratulations !!! 15 Brand New Stewards & Angels - Orient Thai Sep12

  1.น้องมินท์ 2.น้องแฟ้ม 3.น้องเบนซ์ 4.น้องเฟิร์น 5.น้องดาว 6.น้องท๊อป 7.น้องแก้ม 8.น้องเอิร์น 9.น้องน้ำหวาน 10.น้องใหม่ 11.น้องน้ำผึ้ง 12.น้องปิ๋ม 13.น้องปิ๊ง 14.น้องบีบี 15.น้องอาร์ต


 • Congratulations!!! 2 Brand new Angels - R Airlines Sep 12

  1.น้องตาล 2.น้องเมย์


 • Yeh Yeh Yeh !! 12 Brand New Angels - Nok Air Sep 12


 • Congratulations!!! 4 Brand new Stewards & Angels - Jet Star Sep 12

  1.น้องอุ้ย 2.น้องเฟิร์ส 3.น้องนิกส์ 4.น้องตาล


 • Wow Wow Wow !!! 5 Brand New Steward&Angels - Orient Thai Sep12

  1.น้องมิ้นท์ 2.น้องแฟ้ม 3.น้องเบนซ์ 4.น้องเฟิร์น 5.น้องดาว


 • Congratulations!!! 1 Brand new Angel - City Airways Sep 12

  1.น้องพลิ้ว


 • Wonderful!!! 1 Brand New Angel - Orient Thai Sep 2012 (Chiang mai walk in)

  1.น้องยำยำ


 • Updated ! ! ! 13 Brand New Angels - Qatar Airways July 12

  1.น้องกุ้ง 2.น้องกระเเต 3.น้องส้มโอ 4.น้องน้อง(ศิริวรรณ) 5.น้องยู 6.น้องเเนน 7.น้องขนุน 8.น้องโบว์ 9.น้องเเพร 10.น้องน้ำผึ้ง 11.น้องน้อง(ภัทร์ธีมา) 12.น้องปาล์ม 13.น้องกวาง


 • Congratulations!!! 1 Brand new Angels - City Airways Sep 12

  1.น้องพลิ้ว


 • Updated !!! 1 Brand New Angel - Orient Thai Sep 2012 (Chiang mai walk in)

  1.น้องยำยำ


 • ห้ามพลาด!! เตรียมพบกับอ.อุ้มได้ใน Voice of the day ทางช่อง Voice TV


 • Congratulations!!! 3 Brand new Steward& Angels - Business Air Aug 12

  1.น้องหนิง 2.น้องบิ๊ก 3.น้องไข่ต้ม


 • Updated !!! 5 Brand New Angels - Japan Airlines May 12(เก็บตก 5 คน Total 41)

  1.น้องฟ้า 2.น้องก้อย 3.น้องพลอย 4.น้องเบญ 5.พู่กัน


 • Wow Wow Wow !!! 6 Brand New Stewards & Angels - Orient Thai Aug 2012

  1.น้องโปร 2.น้องกอล์ฟ 3.น้องเเฟง 4.น้องน้ำหนึ่ง 5.น้องฝน 6.น้องบิ๊ก


 • Updated ! ! ! 13 Brand New Angels - Qatar Airways Aug 12

  1.น้องกุ้ง 2.น้องกระเเต 3.น้องส้มโอ 4.น้องน้อง 5.น้องยู 6.น้องเเนน 7.น้องขนุน 8.น้องโบว์ 9.น้องเเพร 10.น้องน้ำผึ้ง 11.น้องน้อง(ภัทร์ธีมา) 12.น้องปาล์ม 13.น้องกวาง


 • Yeh Yeh Yeh !!! 12 Brand New Stewards&Angels - Thai Regional Airlines Aug 2012

  1.น้องเบนนี่ 2.น้องเอ๊ะ 3.น้องพร 4.น้องกล้วย 5.น้องอิ๋ง 6.น้องปู 7.น้องเพี๊ยซ 8.น้องบิวตี้ 9.น้องสา 10.น้องปราง 11.น้องปาร์ค 12.น้องเเน็ท 13.น้องพีช


 • Updated ! ! ! 7 Brand New Angels - Qatar Airways June 12

  1.น้องโบอิ้ง 2.น้องส้มโอ 3.น้องมุก 4.น้องทราย 5.น้องเฟริ์น 6.น้องลูกปลา 7.น้องนิว


 • Updated !!! 1 Brand New Angels - Qatar Airways July 12 (Bkk Walk in)


 • N'Alpha


 • Fabulous ! ! ! 6 Brand New Angels - Qatar Airways July 12


 • Updated !!! 12 Brand New Stewards & Angels - Orient Thai July 2012


 • Congratulations!!! 25 Brand new Angels - Oman Air July 12


 • Congratulations!!! 15 Brand New Stewards & Angels - Orient Thai June12


 • Wow Wow !!! 6 Brand New Angels & Stewards - Mega Maldives June 12


 • AN YONG HA SE YO !!! 25 Brand New Angels Asiana Airlines June 12


 • Magnificent !!! 36 Brand New Angels - Japan Airline May12


 • N'Alpha - My first trip aborad


 • Wow Wow Wow !!! 23 Brand New Stewards & Angels - Orient Thai May12


 • Fabulous ! ! ! 12 Brand New Angels - Qatar Airways May 12(Bkk Walk in)


 • Oh Wow Wow !! 3 Brand New Angels - สายการบิน 5* May 12 - Walk - in Singapore


 • Bravo !!! 9 Brand New Angels - Air Arabia May 12


 • Yeh yeh !! 13 Brand New Angels - Nok Air May 12


 • Oh Wow !!! 2 Brand New Angels - Nok mini May 12


 • Congratulations!!! 13 Brand New Angels - Nok Air May 12


 • Wonderful !!! 14 Brand New Angels- สายการบิน 5* April 2012


 • Fabulous ! ! ! 6 Brand New Angels - Bangkok Airways April12


 • Magnificent !!! 12 Brand New Steward & Angels Thai Air Asia Apr 2012

  น้องเนย, น้องเฟิร์น, น้องซอฟ, น้องโบว์, น้องเก๋, น้องไตเติ้ล, น้องริว, น้องยุ้ย, น้องน้ำ, น้องลี่เฟิน, น้องแป้ง, น้องเมย์


 • Fabulous ! ! ! 4 Brand New Angels - Qatar Airways April12(Bkk Walk in)

  น้องใบเฟิร์น, น้องแอน, น้องขวัญ, น้องบิว


 • Updated !!! 2 Brand New Angels- สายการบิน 5*(Singapore Walk in )

  1.น้องตัวหนอน 2.น้องปอย


 • Wow Wow Wow !!! 4 Brand New Angels - Korean Air Apr 12

  1.น้องแนน 2.น้องกิ๊ฟ 3.น้องโบ 4.น้องทราย


 • N'Alpha


 • Brilliant!!! 24 Brand New Angels Thai Smile March 12

  น้องนกเเก้ว, น้องแทน, น้องพ้อย, น้องหมูแฮม, น้องแก้ว, น้องวิว, น้องควีน, น้องแนน, น้องตุ้ย, น้องเบล, น้องโบ, น้องมิ้ม, น้องเอื้อง, น้องส้มโอ, น้องหยก, น้องจุ๊บแจง, น้องหวาน, น้องโดนัท, น้องยุ้ย, น้องปุ๋ย, น้องส้ม, น้องแพร, น้องแนน, น้องปาล์ม


 • Bravo!!! 5 Brand New Angels - Qatar Airways March 12 (Bahrain+CNX Walk in)

  1.น้องบี 2.น้องเหมียว 3.น้องกุ๊กกี้ 4.น้องเมย์ 5.น้องนัท


 • Wow Wow Wow !!! 4 Brand New Angels - Bangkok Airways Feb 12

  1.น้องภัส 2.น้องจ๊ะอุ๋ย 3.น้องเอ 4.น้องบุ๊ค


 • Valentine's Day _Alpha


 • Congratulations!!! 1 Brand new Angel Qatar Airways Feb12(Indoneesia Walk in)

  น้องปีใหม่


 • Yeh yeh yeh !!! 18 Brand New Angels - Singapore Airlines Jan12

  น้องเชอรี่, น้องตี, น้องเทียน, น้องกุ๊ก, น้องเฟริ์น, น้องเฟิร์ส, น้องแก้ม, น้องนุ่น, น้องหลิน, น้องปุ๊ปปั๊ป, น้องมิ้นท์, น้องเบล, น้องสุด, น้องพลอย, น้องกี้, น้องบุ๋น, น้องเจน, น้องต่าย


 • Wow Wow Wow !!! 9 Brand New Steward&Angels - Crystal Thai Airlines Jan 12

  น้องใหม่, น้องเอ, น้องโคโค่, น้องใหญ่, น้องเอฟ, น้องพีช, น้องปุ๋ย, น้องใหม่(ศรีอุรา), น้องแนน


 • Congratulations!!! 1 Brand new Angel Qatar Airways (Brunei Walk in)

  1. น้องเปิ้ล


 • Updated !!! 1 Brand New Angel- Qatar Airways Jan 12 (Oman Walk in)

  น้องแป้ง


 • Wow Wow Wow !!! 6 Brand New Angels - Qatar Airways Jan12(Bkk Walk in)

  1.น้องแพร์ 2.น้องทราย 3.น้องใหม่ 4.น้องเกล 5.น้องส้ม 6.น้องมิกิ


 • Wow Wow Wow !!! 13 Brand New Angels - Nok Air Dec 11

  น้องบุ้ง, น้องทราย, น้องตี, น้องแก้ม, น้องหนึ่ง, น้องลูกหมู, น้องหลิน, น้องปลา, น้องเค้ก, น้องน้ำ, น้องกิ๊ฟ, น้องเบลล์, น้องเป๊ก


 • Brilliant!!! 19 Brand New Angels EVA Air Dec 11

  น้องฐา, น้องกานต์, น้องเค้ก, น้องเจิน, น้องเอ็มมี่, น้องปลาทอง, น้องนก, น้องเฟริ์น, น้องขิง, น้องตั๊ก, น้องปลา, น้องปุ๋ย, น้องตาล, น้องลูกปลา, น้องจ๋า, น้องปุ๋ย(ธันยาพร), น้องหนึ่ง, น้องไก๋, น้องแหม่ม


 • First Visit


 • Wow Wow Wow !!! 3 Brand New Angels - Qatar Airways Dec 11(CNX Walk in)

  1 น้องริน 2 น้องเบญ 3 น้องปรางค์


 • Wow Wow Wow !!! 6 Brand New Angels - Qatar Airways Nov 11(Bkk Walk in

  1 น้องพลอย 2 น้องไลลา 3 น้องนุต 4 น้องฝ้าย 5 น้องกานต์ 6 น้องปลาย


 • Bravo!!! 8 Brand New Stewards & Angels - Infinity Asia Airlines

  1น้องไอช์ 2น้องปอ 3น้องบี 4น้องปุ๋ย 5น้องกวาง 6น้องไวน์ 7น้องหมิว 8น้องตั๊ก


 • Brilliant!!! 13 Brand New Angels Silk Air Oct 11(รุ่นแรก)

  1น้องโรส(โรซมีนี) 2น้องทราย 3น้องแอร์ 4น้องส้มโอ 5น้องต้นอ้อ 6น้องนุช 7น้องขวัญ 8น้องโรช(ชนิดา) 9น้องเม 10น้องแหวน 11น้องแป้ง 12น้องโบว์ 13น้องหนู


 • Wow Wow Wow !!! 4 Brand New Angels - Qatar Airways

  1. น้องเปรี้ยว 2. น้องเตย 3. น้องนุช 4. น้องตุ๊กตุ่น


 • Yeh yeh yeh !!! 14 Brand New Angels - Asiana Airline [Sep 11]

  1 น้องจุ๋ม 2 น้องฝ้าย 3 น้องนก 4 น้องฮัน 5 น้องสา 6 น้องปูน 7 น้องแก้มบุ๋ม 8 น้องอี๊ฟ 9 น้องอิค 10 น้องโยโย่ 11 น้องอีฟ 12 น้องพลอย 13 น้องพัฒน์ 14 น้องเมย์


 • Updated !!!4 Brand New Steward& Angels - Bangkok Airways August11

  1 น้องเบซ์ 2 น้องทราย 3 น้องพิณ 4 น้องจ๋า


 • Congratulations!!! 10 Brand new Angels Nok Air - August 11

  1 น้องเบส 2 น้องอีฟ 3 น้องจีน 4 น้องเหวิน 5 น้องนก 6 น้องบูม 7 น้องมินต์ 8 น้องแคท 9 น้องส้ม 10 น้องออม


 • Bravo!!! 6 Brand New Steward&Angels Qatar Airways - Phuket Walk in [๋ีJuly 11]

  1. น้องตี้ 2. น้องเมย์ 3. น้องมิ้งค์ 4. น้องไผ่ 5. น้องฝน 6. น้องเฟิร์น


 • Brilliant!!! 8 Brand New Stewards & Angels Qatar Airways CNX Walk in - July 11

  1. น้องหนึ่ง 2. น้องนุช 3. น้องขวัญ 4. น้องพลอย 5. น้องมิน 6. น้องโหน่ง 7. น้องกิว 8. น้องเต้ย


 • Brilliant!!! 5 Brand New Angels Qatar Airways CNX Walk in - July 11

  1. น้องมิน 2. น้องหนึ่ง 3. น้องนุช 4. น้องขวัญ 5. น้องพลอย 6. น้องโหน่ง 7. น้องกิว 8. น้องเต้ย


 • Wow Wow Wow !!! 1 Brand New Steward - Qatar Airways July11( Penang Walk in)น้องตอริก

  น้องตอริก


 • Yeh yeh yeh !!! 6 Brand New Angels - Qatar Airways [June 11]

  1.น้องการ์ตูน 2.น้องแก๊ป 3.น้องเอิง 4.น้องเมี้ยว 5.น้องคริสต์ 6.น้องแพรว


 • Yeh yeh yeh !!! 12 Brand New Stewards& Angels - Jet Star [June 11]

  1 น้องจูน 2 น้องฟาง(ปิยะดา) 3 น้องฟาง(ญาฏา) 4 น้องนัติ 5 น้องณพ 6 น้องพีช 7 น้องริน 8 น้องเบส 9 น้องจี 10 น้องตั๋ง 11 น้องเป้ 12 น้องการ์ตูน


 • สถิติมีไว้ทำลาย!!! 48 Brand New Stewards&Angels - Thai Airways (การบินไทย) - June 11

  น้องกอล์ฟ, น้องเช็ง, น้องหนึ่ง, น้องแมค, น้องไอค์, น้องว่าน, น้องเนย, น้องมิ้ง, น้องฟาง, น้องกริ่ง, น้องทราย, น้องแตมมี่, น้องออม(ธนพร), น้องออม(สุปราณี), น้องป่าน, น้องมีมี่, น้องเตย, น้องโบโย่, น้องนิน, น้องแก้ว, น้องเกด, น้องฟาง(ปิยะดา), น้องตาล, น้องวินนี่, น้องแพท, น้องเมี่ยว, น้องกิ่ง, น้องออม(พจพร), น้องแน็ตตี้, น้องกิ๊ฟ, น้องมิ้น, น้องแนท, น้องนาเดีย, น้องกิ๊ก, น้องกิ๊กกี้, น้องแพตตี้, น้องแก้ว(ศศิมา), น้องแหวน, น้องแตงโม, น้องเดียว, น้องกิ๊ฟ(กุลพร), น้องแตง, น้องเอ๋, น้องแพร, น้องใหม่, น้องแอ๋ว, น้องน้ำผึ้ง, น้องตุ๋ม


 • Congratulations!!! 9 Brand new Steward&Angels Cathay Pacific - May 11

  1. น้องปลา 2. น้องเดียว 3. น้องเอมิ 4. น้องตุ๊กตา 5. น้องกุ๊กไก่ 6. น้องลูกปลา 7. น้องการ์ตูน 8. น้องหนึ่ง 9. น้องฟาง


 • Wowwww !!! 5 Brand New Angels - Qatar Airways (Phuket Walk in) - June11

  1. น้องเอื้อย 2. น้องกิ๊บ 3. น้องแพม 4. น้องบี 5. น้องแนน


 • Updated !!! 5 Brand New Angels Thai Air Asia - May 11

  1. น้องซีเกม 2. น้องปาล์ม 3. น้องกิ่ง 4. น้องแก้ว 5. น้องฟิน


 • Updated !!! 11 Brand New Angels Qatar Airways -May 11(CNX Walk in)

  1. น้องมด 2. น้องจอย 3. น้องอุ๊ 4. น้องภัทร 5. น้องนิ่ม 6. น้องเพลง


 • Updated !!! 5 Brand New Angels Qatar Airways -May 11

  1. น้องอิ๋ม 2. น้องนุช 3. น้องหวาน 4. น้องส้ม 5. น้องก้อ


 • Yeh yeh yeh !!! 6 Brand New Angels - Singapore Airlines

  1. น้องเก๋ 2. น้องทราย 3. น้องส้ม 4. น้องเกรซ 5. น้องกิ๊ก 6. น้องแนท


 • Bravo!!! 1Brand New Steward Cathay - HongKong based

  1. น้องนัท


 • Wow Wow Wow !!! 6 Brand New Angels - Korean Air

  1.น้องเจิน 2.น้องฮัน 3.น้องกริ่ง 4.น้องแปม 5.น้องฝน 6.น้องปาล์มมี่ 7.น้องยุ้ย


 • Congratulations!!! 6 Brand new Angels Bangkok Airways

  1. น้องกิ๊ฟ 2. น้องปุ๋ย 3. น้องกิ่ง 4. น้องมิ้น 5. น้องหลิงหลิง 6. น้องลีน่า


 • Yeh yeh yeh !!! 4 Brand New Angels Qatar

  1 น้องตูน 2. น้องปูเป้ 3. น้องจัสมิน 4. น้องตุ๊ก


 • Congratulations!!! 11 Brand new Steward&Angels - Business Air

  1. น้องคุง 2. น้องกิ๊กกี้ 3. น้องนกแก้ว 4. น้องแน็ท 5. น้องน้ำทิพย์ 6. น้องลูกปลาทอง 7. น้องจอย 8. น้องหลิงๆ 9. น้องแอมป์ 10.น้องนิ่ม 11.น้องปลา


 • Updated !!! 1 Brand New Angel - Air Asia X

  1.น้องเมย์


 • Bravo!!! 4 Brand New Qatar Angels(Phuket Walk-in)

  1.น้องฝ้าย 2.น้องบี 3.น้องก็อต 4.น้องกวาง


 • Yeh yeh yeh !!! 4 Brand New Angels - Qatar Airways

  1.น้องปอ 2.น้องเมย์ 3.น้องแอม 4.น้องกอล์ฟ


 • Bravo!!! 2 Brand New Singapore Angels(Shortlisted)

  1.น้องบิ๋ม 2.น้องออม


 • Congratulations!!! 3 Brand new Steward&Angels - Thai Air Asia

  1.น้องพีช 2.น้องเซฟ 3.น้องอัพ


 • Wow Wow Wow !!! 8 Brand New Angels - Oman Air (Malaysia walk in)

  1.น้องตุ๊กตา 2.น้องแป้ง 3.น้องยุ้ย 4.น้องยุ้ย 5.น้องพีช 6.น้องเอ๊ะ 7.น้องกอล์ฟ 8. น้องบัว


 • OMG!!! 22 Brand New Stewards & Angels - PC Air

  1น้องแม็ค 2น้องเซฟ 3น้องกุ๊ก 4น้องก้อย 5น้องหนอยแน่ 6น้องมุก 7น้องนิว 8น้องหญิง 9น้องโรส 10น้องเติ้ง 11น้องวาว 12น้องนัท 13น้องหลิงๆ 14น้องจีน 15น้องปอ 16น้องแชร์ 17น้องโรซ 18น้องพลอย 19น้องนิล 20น้องน้ำ 21น้องนุ่ม 22น้องน้ำตาล


 • OMG!!! 22 Brand New Stewards & Angels - PC Air


 • Yeh yeh yeh !!! 13 Brand New Angels - Bahrain Air

  1.น้องบี 2.น้องโตโต้ 3.น้องหนู 4.น้องผึ้ง 5.น้องเปรี้ยว 6.น้องส้ม 7.น้องเหมี่ยว 8.น้องแป้ง 9.น้องฟาง 10.น้องกอล์ฟ 11.น้องลีน่า 12.น้องกิ๊กกี้ 13.น้องทราย


 • WOW !!! 2 Brand new Qatar Angels (Phuket Walk in)

  1.น้องปิ๋ม 2.น้องเดียว


 • Superb!!! 1 Brand New Qatar Angel(Abu Dhabi Walk-in)

  1.น้องซอฟท์


 • Bravo!!! 3 Brand New Qatar Angels(Bkk Walk-in)

  1. น้องแอนนี่ 2. น้องเก๋ 3. น้องแอ๊บ


 • Updated !!! 6 Brand New Steward and Angels -Bangkok Airways

  1. น้องแตน 2. น้องนุ่น 3. น้องจี 4. น้องทราย 5. น้องพลอย 6. น้องก็อด


 • Wow !!! 4 Brand New Angels - Qatar Airways / Shortlisted BKK walk in

  1.น้องจูน Pattranis 2.น้องโบว์ Kittiyporn 3.น้องจุ้งจิ่ง Sirikarn 4.น้องบิว Patcharamon


 • Cheers!!! 12 Brand New Angels ** Business Air**

  1.น้องกิ๊ฟ 7.น้องอ๊อฟ 2.น้องเป่า 8.น้องหนู 3.น้องริน 9.น้องเบน 4.น้องแตง 10.น้องต้นอ้อ 5.น้องเจน 11.น้องดรีม 6.น้องเล็ก 12.น้องใต้


 • Bravo !!! 7 Steward and Angels AVA Airlines

  1. น้องนุ่ม, Ratchaneekorn 2. น้องเปรี้ยว, Jarinya 3. น้องยู , Prasita 4. น้องนัญ, Thanunya 5. น้องเช็ง, Narasak 6. น้องอาร์ต, Ratima 7. น้องกิ๊กกี้, Tanyalak


 • Congratulations!?! 3 Brand new Qatar Angles...

  ความสำเร็จที่ไม่หยุดยั้งกับ Qatar Airways 1. น้องแตงโม Elizabeth Ponter 2. น้องวาว พัณณ์ชยา รษาเรืองศิษฐ์ 3. น้องเจน ภมรี ผดุงธรรม


 • Hello! Singapore Girls by Ajarn Aum

  กองทัพ 6 นางฟ้า Singapore Airlines รุ่นแรกของประเทศไทย 1. น้องยุ, เกวลิณภัส เลิศอมรไชยกิจ 2. น้องเชอร์รี่, ธนวันต์ อัครจิรวัฒน์ 3. น้องมิว, ณปภา ตันธนาภินันท์ 4. น้องแอน, จิระประภา ไวยพัฒน์ 5. น้องแพม, พรรณทิพา ลีละศุภกุล 6. น้องจี๊ป, ชญานิษฐ์ พูนนิพงษ์


 • Congratualations! QR Angels

  Congratulations! Brand New QR Angels 7 Short listed - BKK น้องส้ม จาริณี วิชัยอริยุทธ น้องแคดดี้ ชนินาถ จงเจริญ น้องกิ่ง วัลย์ลิยา วัฒนะบุตร น้องผิง กนกกาญจน์ รุ่งศิรประภา น้องดาว วรรณพร เจียประเสริฐ น้องออมสิน ปาริชาติ ปาริสุทธกุล น้องโบ๊ท สิริอาภา ทองโชติ 1 Bahrain Walk-in น้องด้วง ดวงหทัย แก้วพิพัฒน์


 • Congratulations!! Phuket Air's Brand New 30 Angels and Stewards July 10 - Jeddah Base, KSA

  ขอแสดงความยินดีกับน้องๆๆนางฟ้าและสจ๊วต 30 คน เตรียมตัวไปเปิด Aj.AuM's Village ที่ Jeddah ได้เลย 1. นางฟ้าโตโต้, Wipawas 2. นางฟ้าหลิว, Warissara 3. นางฟ้าแน๊น, Chompunuch 4. นางฟ้าเฟิร์น, Varoonyupa 5. นางฟ้าฟิล์น, Wilasinee 6. นางฟ้าหนู, Salida 7. นางฟ้าแนน, Nattida 8. นางฟ้าส้ม, Ariyanut 9. นางฟ้าอ้อ, Preeyaporn 10. นางฟ้าโบ, Oraphan 11. นางฟ้าโอ๋, Phikul 12. นางฟ้าเบญ, Benjawan 13. นางฟ้าโรส, Rosemeenee 14. นางฟ้าโตโต้,Ramidha 15. นางฟ้าแอ๊บ, Atchara 16. นางฟ้าเดียร์, Sirarin 17. นางฟ้าปุ้ย, Nattayanee 18. นางฟ้าแก้ว, Sasima 19. นางฟ้าเฟิร์น, Kwanchanok 20. นางฟ้าภินน์,Chuthamaze 21. นางฟ้าลีน่า, Rusleena 22. นางฟ้าบิว, Wachiraporn 23. นางฟ้าผิง, Kanokkarn 24. นางฟ้าพลอย, Varin 25. นางฟ้ายู, Ornninkarn 26. นางฟ้าหนอยแน่, Kuntida 27. เทวดาพีท, Pathnitharn 28. เทวดาริว, Naruebet 29. เทวดาอัพ, Thanyawit 30. นางฟ้านุช, Sajeenutt


 • Congratulations Party 11 Qatar June 10

  @นั่งสบาย หายหิว 1 July 2010


 • “Angels in Red” Party

  Congratulations Party สำหรับกองทัพนางฟ้าชุดแดง @ นั่งสบาย หายหิว 30/03/10 24 Royal Jordanian Angels March 10 1)นางฟ้านีน่า, Rujirat 2)นางฟ้ายุ้ย, Maliwan 3)นางฟ้าจิ๊บ, Nida 4)นางฟ้าก้อ, Kantima 5)นางฟ้าอุ๋ม, Sutasinee 6)นางฟ้าตุ๋ม, Penporn 7)นางฟ้าอ้อย, Tapanita 8)นางฟ้าแนน, Khwanchanok 9)นางฟ้าต้นอ้อ, Natchaya 10)นางฟ้าปุ๋ย, Kwanrat 11)นางฟ้าแพรว, Siriwimol 12)นางฟ้าครีม, Chadaporn 13)นางฟ้าโบ, Oraphan 14)นางฟ้ากิ๊บ, Sawitre 15)นางฟ้ากิ๊บ, Kamolwan 16)นางฟ้านุ๊ก, Piraya 17)นางฟ้าบี, Nacha 18)นางฟ้าอ้ายชิง, Natnicha 19)นางฟ้าแอม, Natsinee 20)นางฟ้าพิ้งค์, Natcha 21)นางฟ้ามีมี่, Jirarat 22)นางฟ้าการ์ตูน, Thunyachon 23)นางฟ้าเป้, Nattakarn 24)นางฟ้าเปิ้ล, Sornkanok + 6 Thai Asia Angels March 10 1)นางฟ้าน้ำขิง, Napatchol 2)นางฟ้าฝ้าย, Thepyuda 3)นางฟ้าแตมมี่, Phatnaya 4)นางฟ้าวี, Nattaporn 5)นางฟ้าหญิง, Piyaporn 6)นางฟ้าแพรว, Ontheera + 7 Qatar Steward & Angels March 10 1)น้องก็อด, Nopphon 2)นางฟ้ามุก, Lampaopan 3)นางฟ้าปราง, Prang 4)นางฟ้าวรรณ, Naphat 5)นางฟ้าขวัญ, Pimkhuan 6)นางฟ้าจูน, Chanapa 7)นางฟ้าแยม, Valalak


 • 26 นางฟ้า Oman Air ป้ายแดง กับงาน Congratulations Party

  @นั่งสบาย หายหิว 20/01/10


 • Graduation Ceremony of 9 Stars of Orient Thai Airlines

  9 นางฟ้า(จาก 14) แห่ง Orient Thai Batch no. 17!! อาจารย์อุ้มของเราไปร่วมแสดงความยินดีใน wing day ของพวกเธอคร้า... ทุกคนหน้าตาสดใสดีใจขีดสุด... เห็นแล้ว ปลาบปลื้มใจแทนจริง ๆ ค่ะ...


 • Congrat Party Oman Air+ Air Asia May 09@Perfection


Click on an Airline below
and meet our succesful Angels
 • Angels/Airlines
505
QATAR
89
Emirates
296
OMAN
68
Kuwait Airways
12
ETIHAD
203
Thai Airways
243
Thai Smile
162
Bangkok Airways
183
Nok Air
53
Nok Scoot
118
สายการบิน 5 ดาว
104
Jet Star
170
Thai air asia
75
Air Asia X
36
Air Asia Berhad
57
Korean air
86
Asiana airlines
115
Eva
19
Cathay Pacific
153
Japan Airlines
11
All Nippon Airways
29
China Airlines
211
Thai Lion Air
60
Thai Vietjet
16
VietJet Air
287
Orient Thai
28
Siam Air
29
Asia Atlantic Airlines
32
Asian Air
82
Jet Asia
72
City Airways
37
PC Air
28
Flydubai
2
Flynas
36
Royal Jordanian
68
Gulf Air
74
New Gen
28
Royal Brunei
10
Air Arabia
19
Bahrain Air
7
Wataniya
14
Silk Air
7
Kenya Airways
22
Norwegian
22
Maldivian
17
Air Atlanta
8
MEGA Maldives
4
Kingfisher
4
Strategic airline
53
Phuket
4
Happy Air
1
Viva
27
Crystal
1
Siam Land Flying
9
MEGATHAI
7
AVA Airlines
17
Asia Majestic
2
Egypt Air
18
Kan Air
34
Singhara Airlines
7
NakornChaingMai
9
Infinity Asia Airlines
8
Sunny Airways
5
Chaba Air
5
Thai tour
13
Thai Regional Airlines
14
Nine Star Airways
162
King Sky Diamond
10
R Airlines
3
Jet A
10
nok mini
45
Business Air
3
Swiss Air
20
Spring Airlines
1
United Airlines
1
Private Jet true
5
Air China
3
Thai Platinum International Airlines
13
Hainan Airlines
1
Wizz Air
4
Bamboo Airways
© 2019 Perfect Angel's By Ajarn Aum All Rights Reserved.