OUR SUCCESS

To be the best. You must learn from the best.

กฤตนัย แม้นศรี (กระรอก)


Now
JET STAR
Then
Perfect Your Wings #39 (Mar'15)
Name
กฤตนัย แม้นศรี (กระรอก / Karok)

Jet Star Steward
My Testimonial, thank you Ajarn Aum and Perfect Angels

         "สวัสดีครับชื่อกระรอก เรียน Wings Batch #39 ครับ         ขอขอบคุณอาจารย์อุ้มนะครับที่ช่วยกระรอกมาตั้งนาน จากเด็กที่ไม่มีทัศนคติอะไรที่พอจะเป็นสจ๊วตได้ นี่ก็ครั้งแรกของการลองสนามก็ได้เลย ก็ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้มมากๆครับ"  

  ขอขอบคุณอาจารย์อุ้มนะครับที่ช่วยกระรอกมาตั้งนาน จากเด็กที่ไม่มีทัศนคติอะไรที่พอจะเป็นสจ๊วตได้ นี่ก็ครั้งแรกของการลองสนามก็ได้เลย ก็ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้มมากๆครับ

by กระรอก กฤตนัย แม้นศรี